Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

KONFERENCE: Praha, 16. června 2015

Tato konference je o cestě od dat ke znalostem, o cestě za bohatstvím, které je v nich ukryto a které má významný potenciál zlepšit kvalitu a efektivnost veřejné správy. Právě kvalita a efektivnost veřejné správy jsou totiž nezbytné podmínky pro prosperující a úspěšnou společnost.
Miloslav Kala, prezident NKÚ