Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
Nebezpečné odpady jsou ukládány na skládky bez poplatků, jejich provozovatelé využívají měkkého zákona

TISKOVÁ ZPRÁVA – 1. 7. 2013

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na výběr poplatků a pokut za uložení nebezpečných odpadů na skládky v letech 2007 až 2011. Prověřil Ministerstvo životního prostředí jako hlavního garanta v oblasti odpadové politiky, Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), která kontroluje dodržování předpisů v oblasti odpadů, a Státní fond životního prostředí (SFŽP) jakožto příjemce poplatků za uložení nebezpečného odpadu na skládku. NKÚ zkontroloval i 14 konkrétních provozovatelů skládek.

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu se skládá ze dvou složek. Základní složka jde na účet obce, na jejímž území skládka leží, riziková složka je příjmem SFŽP. I když sazba rizikové složky poplatku vzrostla v roce 2009 z 3 300 korun na 4 500 korun za tunu, výběr z této složky poplatku klesl mezi roky 2007 až 2011 téměř o polovinu, z 107,8 milionu na 59,2 milionu korun ročně.

Důvodem je mimo jiné to, že zákon umožňuje ukládat nebezpečný odpad na skládky jako tzv. technologický materiál na zajištění skládky a jako materiál na terénní úpravy. Obě tyto kategorie jsou přitom od poplatků osvobozené. V roce 2011 tak bylo na kontrolovaných skládkách osvobozeno od poplatků 98,5 % nebezpečného odpadu, přestože na nich byl fakticky skladován. Riziková složka poplatků, které by z ukládání nebezpečného odpadu byly odvedeny, měla sloužit SFŽP na ochranu životního prostředí.

Komplikované je i samotné vybírání poplatků a jeho kontrola. Přestože riziková složka poplatku jde na účet SFŽP, fond nemůže podle zákona sledovat a kontrolovat správnost jejího výběru. Obce přitom – jako příjemci základní složky poplatku – tuto možnost mají. Porušování předpisů na skládkách pokutuje ČIŽP ve správním řízení. Pokud někdo pokutu nezaplatí, vymáhá ji na něm příslušný celní úřad. Příjemci peněz z vymožených pokut jsou SFŽP a obce.

NKÚ doporučuje přehodnotit nejen zákon o odpadech, ale i kompetence zainteresovaných orgánů. Kontroloři také doporučují jednoznačně stanovit limit pro ukládání nebezpečných odpadů na skládky bez poplatku.

Detaily naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č.  12/20.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 12/20 (pdf, 244 kB)

Aktualizováno: 2.7.2013 9:17Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti