Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015: ze 17 plánovaných projektů se jich uskutečnilo jen 11

Tisková zpráva ke KA č. 15/04 – 7. 12. 2015

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování a čerpání dotací na projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. V jeho rámci se mělo uskutečnit 17 dílčích projektů, které schválila Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Ta na tyto projekty vyčlenila evropské dotace ve výši 19,5 milionu eur.

Nakonec se ale podařilo uskutečnit jen 11 projektů ze 17 plánovaných. Město Plzeň totiž až do pokročilé fáze příprav nerozhodlo, které dílčí projekty se uskuteční. Kvůli nepřipravenosti investic tak nevyčerpalo 6 milionů eur, tedy 1/3 alokovaných peněz. V rámci 17 plánovaných projektů mělo vyrůst například pět nových sídel významných kulturních institucí – od divadla až po archiv. Dokončeno bylo nakonec jen jedno: novostavba divadla. U toho ale kontroloři nemohli kvůli stávající působnosti NKÚ prověřit 75 % výdajů. Celkové náklady na stavbu divadla přitom Plzeň vyčíslila na 952 milionů korun.

Kontroloři mohli z celkové sumy prověřit jen necelých 233 milionů korun způsobilých výdajů projektu. Jednalo se o peníze na předem vybrané stavební objekty. Přínos novostavby divadla měl spočívat mimo jiné i ve výrazných architektonických prvcích – například interaktivní skulptuře. Při kontrole na místě ale kontroloři zjistili, že skulptura nakonec není z plánovaného materiálu, takže neplní svůj účel, stejně jako některé další plánované architektonické prvky. Novostavba tak neodpovídá plánům ve schválené žádosti o dotaci.

Kontroloři prověřili i způsob hodnocení, na jehož základě regionální rada rozhodovala, které projekty podpoří dotacemi. Hodnocení projektů nebylo podle nich objektivní. V některých případech hodnotitelé udělili velký počet bodů projektům, které nenaplňovaly hodnocená kritéria, případně se hodnotitelé kvůli chybějící metodice v hodnocení úplně rozcházeli. Příkladem může být projekt novostavby divadla, kde hodnotitelé mimo jiné měli obodovat, do jaké míry stavba rozšíří nabídku kulturních center ve městě. Hodnotitelé udělili u tohoto kritéria projektu plný počet bodů, přestože se prakticky jednalo o náhradu za již fungující divadlo. Za problematické pokládají kontroloři i nastavení indikátorů pro hodnocení reálné ceny projektů, protože o ní ve skutečnosti tyto indikátory nevypovídaly.

Nesrovnalosti našli kontroloři i při kontrole 20 zadávacích řízení. Především šlo o nedodržení zákonných lhůt. V případě novostavby divadla ostatně závažná pochybení odhalila už předchozí kontrola Auditního orgánu Ministerstva financí. Regionální rada proto pokrátila dotaci u tohoto projektu o více než 65 milionů korun.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Dokumenty ke stažení:

Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 15/04 (pdf, 449 kB)

Aktualizováno: 7.12.2015 7:00Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti