2000/34 - Hospodaření s prostředky státního rozpočtu a s majetkem státu při zajišťování modernizace sil územní obrany Armády České republiky (nebyl pu


tisk stránky