17. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 24.8.2010


Na XVII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 24. srpna 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Úřad vlády České republiky ke kontrolní akci č. 10/03 - Peněžní prostředky určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením;
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/12 - Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/24 - Peněžní prostředky určené na podporu bydlení (schválen);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/25 - Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví (schválen).

tisk stránky