Evropská kosmická agentura (ESA – European Space Agency)


Web: http://www.esa.int/cze/ESA_in_your_country/Czech_Republic

ESA je mezivládní organizace pro rozvoj a aplikaci kosmického výzkumu a technologií. Aktivity ESA se dělí na povinné a volitelné programy pro členské státy. Evropskou kosmickou agenturu v současnosti tvoří 22 členů, včetně České republiky, která do agentury vstoupila v roce 2008. Hlavní sídlo ESA se nachází v Paříži.

V roce 2015 se zástupce NKÚ stal na čtyři roky členem revizní komise ESA. Každý ze čtyř členů revizní komise spolupracuje se svým asistentem, který pracuje po čtyři roky v Paříži. Revizní komise přezkoumává rozpočtové výkazy, rozpočet a finanční management ESA.

tisk stránky