Projekt Udržitelná energie

Web projektu: http://www.environmental-auditing.org

Nejvyšší kontrolní úřad se stal řešitelem projektu Udržitelná energie. Projekt vznikl ve spolupráci s několika členy pracovní skupiny Mezinárodní organizace nejvyšších auditních institucí pro audit v oblasti životního prostředí (INTOSAI WGEA). Projekt Udržitelná energie byl součástí cíle 1 pracovního plánu INTOSAI WGEA pro období 2008 až 2010, a to cíle „rozšířit množství metodických materiálů, které mohou kontrolní instituce využívat“.

Výsledkem projektu je dokument, který slouží jako pomůcka k provádění auditu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Tento dokument má obecný charakter, a aby byl použitelný pro všechny členy INTOSAI, je v anglickém jazyce.

Na projektu se mj. podíleli experti z oblasti životního prostředí a energetiky RNDr. Rudolf Přibil, CSc., a Mgr. Martin Zoch a také nejvyšší auditní instituce Austrálie, Estonska, Kanady, Maroka, Norska, Polska a Velké Británie.

Více informací naleznete zde: http://www.nku.cz/en/about-us/international-cooperation/sustainable-energy-project/.

Publikace ke stažení:


Kontakt pro případné dotazy:

Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz

tisk stránky