Kdy dostavíme?

Předpokládaný harmonogram výstavby:

2017Zadávací řízení na správce stavby, projektanta a koordinátora BOZP
2018Zadávací řízení na zhotovitele stavby
2019Zahájení výstavby
2020Dokončení výstavby

Konkrétní parametry jednotlivých etap i pořizovací cena stavby budou záviset na výsledcích příslušných výběrových řízení.


Dokumenty ke stažení:

tisk stránky