Kdy dostavíme?

Předpokládaný harmonogram výstavby:

2015–2017 Zpracování zadání zadavatelem
září 2017 Termín výběru projektanta
prosinec 2018 Termín pro zpracování projektové dokumentace
březen 2019 Termín vypsání soutěže  
červenec 2019 Termín výběru zhotovitele
srpen 2019 Termín zahájení stavby
listopad 2021 Termín dokončení stavby

tisk stránky