Kdy dostavíme?

Předpokládaný harmonogram výstavby:

2015–2017 Zpracování zadání zadavatelem
září 2017 Termín výběru projektanta
prosinec 2018 Termín pro zpracování projektové dokumentace
leden 2019 Termín vypsání soutěže  
duben 2019 Termín výběru zhotovitele
květen 2019 Termín zahájení stavby
březen 2021 Termín dokončení budov
květen 2021 Termín dokončení vnějších úprav a kuchyně

 


     

tisk stránky