První hackathon veřejné správy
15. a 16. září 2017, Praha 7
UPOZORNĚNÍ: Tento web byl přesunut na samostatnou doménu http://www.hackujstat.cz.

O hackathonu


Je to i Váš stát, pojďte ho zlepšit!

„Všechny informace veřejné správy, s výjimkou utajovaných, důvěrných a citlivých, musí být veřejné a veřejnosti snadno dostupné.“
Miloslav Kala, prezident NKÚ

Moderní a otevřená veřejná správa vyžaduje revoluci. Revoluci v myšlení. Úředníci jsou na úřadech pro daňové poplatníky a za jejich peníze. Veřejná správa v ČR si dosud pořídila cca 7 300 informačních systémů, jejich pořizovací náklady činily přes 110 mld. Kč, roční náklady na údržbu činí cca 25 mld. V těchto informačních systémech je ukryto nepředstavitelné množství dat a tedy i velké bohatství. Mnoho těchto dat je však do systémů zadáváno špatně či neúplně, některé chybí úplně. Mnoho dat je duplicitních, některá si protiřečí. O tom, jak uživatelsky komfortní tyto systémy jsou a do kolika z nich může alespoň z části nahlédnout veřejnost, není třeba hovořit.

Část z dat veřejné správy je již dnes dostupná jako data otevřená. Například na webu www.otevrenadata.cz existuje přehled všech veřejných institucí, které publikují svá otevřená data. A jejich počet roste. Byl vytvořen Národní katalog otevřených dat, viz https://data.gov.cz, ve kterém jsou všechna otevřená data registrována. Alternativně lze pro jejich příjemnější vyhledávání použít jeho neoficiální obraz https://nkod.opendata.cz.

A proto se několik institucí spojilo, a rozhodlo se uspořádat první hackathon veřejné správy.

Program


pátek 15. září 2017

16–18představení datových sad
představení navrhovaných řešení + sestavení týmů
18–24programování (24 hodin)
19–201. večeře
22–24relaxzóna
23–242. večeře

sobota 16. září 2017

24–8relaxzóna
24-18programování (24 hodin)
8–9snídaně
13–14oběd
18–19představení výsledků
19vyhlášení výsledků
 

Mentoři


Datové sady


instituce datová sada
ČSSZ důchodové pojištění
ČSSZ nemocenské pojištění
ČSSZ zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSSZ OSVČ
ČSÚ obyvatelstvo a domy podle výsledků sčítání 1869-2011
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - obyvatelstvo
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - domy a byty
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - domácnosti
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - vyjížďka do zaměstnání a škol
ČSÚ dojíždění do zaměstnání mezi okresy
ČSÚ obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin
ČSÚ pohyb obyvatel (narození, zemřelí, migrace)
ČSÚ zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČSÚ naděje dožití
ČSÚ bytová výstavba
ČSÚ počet ekonomických subjektů (právnické a fyzické osoby)
ČSÚ regionální účty (HDP, HPH na obyvatele)
ČSÚ spotřebitelské ceny vybraných potravin
ČSÚ návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob
ČÚZK volební okrsky
ČÚZK základní sídelní jednotky
ČÚZK katastry, katastrální mapa
ČÚZK RÚIAN
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
MF ARES
MF dotace
MF registr budov státu
MF monitor státní pokladny
MF hazard
MF konsolidované ÚU
MV nemovité/nepotřebné věci – k odprodeji
MV dopravní informace
MV seznam datových schránek
MV registr smluv
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2016
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2015
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2014
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2013
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2012
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2011
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2010
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2009
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2008
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2007
NKÚ kontrolní akce
NKÚ kontrolované osoby
ČTÚ faktury
ČTÚ rozpočet
ČTÚ kontroly a pokuty
ČTÚ pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ pokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚ šetření rušení
ČTÚ využití rádiového spektra
ČTÚ netmetr

Registrace


Příjem registrací byl zastaven, neboť byla naplněna kapacita. Děkujeme za pochopení.

Registrace na hackathon

Podrobné informace pro účastníky (pdf 261 kB)

Kontakty


Místo konání:

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Praha 7

Kontaktní osoby:

Jaroslav Broža

Nejvyšší kontrolní úřad,
ředitel odboru komunikace
telefon: 724 112 536
e-mail: jaroslav.broza@nku.cz