Tiskové zprávy

Vesnice náves

Ministerstvo zemědělství neví, jaký přínos měly projekty na rozvoj venkova za 4 miliardy korun. V tomto programovém období se čerpání peněz z EU zpozdilo.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze z dotací EU a státního rozpočtu poskytované v programovém období 2007–2013 v rámci „Programu rozvoje venkova“ prostřednictvím iniciativy LEADER. Ta měla za cíl zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech prostřednictvím zapojení místních subjektů.

Vlakové nádraží

Zavedení evropského systému řízení železniční dopravy vázne. Jeho zásadní částí vybavila SŽDC jen 22 kilometrů železnic, počítalo se s 1 300 kilometry

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury a Správa železniční dopravní cesty budovaly v letech 2009 až 2016 železniční systémy, které by zajistily bezpečný a nepřerušovaný provoz na českých tratích dopravcům transevropského železničního systému.