Tiskové zprávy

Příprava workshopu na konferenci YES 2019

Nejvyšší kontrolní úřad ukáže mladým kontrolorům z celé Evropy, jak na sdílení zkušeností. Na workshopu spolupracuje s polskými kolegy

Na půdě NKÚ se v předešlých dnech sešli kontroloři z české a polské nejvyšší kontrolní instituce nad přípravou workshopu o sdílení informací a zkušeností mezi auditory pro mladé kontrolory. Tento workshop bude součástí konference YES EUROSAI, která je určena pro kontrolory do 35 let z celé Evropy a uskuteční se na začátku listopadu v Londýně.

Bankovky a kalkulačka

Daně v ČR pohledem NKÚ: složitý systém, administrativní náročnost a nákladná správa

Nejvyšší kontrolní úřad vydal zprávu k tématu daní v České republice za léta 2014 až 2017. V ní shrnuje nejen výsledky svých kontrol, ale ukazuje i na mezinárodním srovnání silné a slabé stránky českého daňového systému. NKÚ upozorňuje na to, že ačkoliv se výběr daní zlepšil, narůstají daňovým subjektům povinnosti, administrativní náročnost se zvyšuje také u správy daní a s ní rostou i náklady na tuto…