Audit No. 18/32

State budget revenues collected in the field of labour taxation

Management of audit:
Kubíček Josef, Ing.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
---
Notification to tax administrators:
---
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
Státní úřad inspekce práce, Opava  Opava
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha  Praha
Generální finanční ředitelství, Praha  Praha
Generální ředitelství cel, Praha  Praha
Ministerstvo financí  Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Úřad práce České republiky, Praha  Praha

Last update: 8.7.2024. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky