Kontrolní akce č. 12/21

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

KZ vypracovává:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
123/2003, 137/2006, 218/2000, 280/2009, 309/2002, 320/2001, 320/2002, 416/2004, 552/1991,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 950/13 (usn. č. 768/2013), č. j. 1347/13 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
14/39, 14/22, 12/21

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno  Brno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  Brno
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  České Budějovice
Masarykova univerzita, Brno  Brno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Technická univerzita v Liberci  Liberec
VÚTS, a.s., Liberec  Liberec
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  Ostrava
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem  Ústí nad Labem

Poslední aktualizace databáze: 15.1.2018. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky