Kontrolní akce č. 14/22

Peněžní prostředky určené na infrastrukturu pro výuku na vysokých školách

KZ vypracovává:
Macháček Antonín, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
111/1998, 137/2006, 563/1991,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 974/15 (usn. č. 1005/2015)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
14/39, 14/22, 12/21;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  České Budějovice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Ostravská univerzita v Ostravě  Ostrava
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Univerzita Pardubice  Pardubice
Vysoké učení technické v Brně  Brno
Západočeská univerzita v Plzni  Plzeň

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky