Kontrolní akce č. 17/29

Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační služby

Cíl akce:
Prověřit, zda Bezpečnostní informační služba hospodaří s peněžními prostředky a majetkem státu v souladu s právními předpisy a zda má nastaven systém pro hospodárné a účelné nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení: Stárek Jan Ing., Hrnčíř Pavel Ing., Neuvirt Petr RNDr., Vedral Jan Ing.
Stav akce:
nepublikovaná dle § 30 zákona č. 166/1993 Sb.
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Bezpečnostní informační služba, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 26.9.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky