Kontrolní akce č. 17/19

Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)  anglicky
Právní předpisy v kontrolním závěru:
ne
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1050/18 (bez usnesení), č. j. 1050/18 (usn. č. 675/2019)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
22/13, 17/19

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Fakultní nemocnice Brno  Brno
Fakultní nemocnice v Motole  Praha
Ministerstvo obrany  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky