Kontrolní akce č. 19/04

Podpora protipovodňových opatření

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky na protipovodňová opatření vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
03/2019 - 02/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Povodí Moravy, s.p., Brno  Brno
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové  Hradec Králové
Povodí Odry, státní podnik, Ostrava  Ostrava
Ministerstvo zemědělství  Praha
Ministerstvo životního prostředí  Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha  Praha
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 2.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky