Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2018 (VÝDAJE)

(stav k 24.1.2019)

Úvodní stránka > Výdaje > Nákup materiálu


Detail rozpočtové položky

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy285 160 208,00287 813 053,00287 680 967,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci24 520 394,0024 520 394,0023 521 901,6595,93 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem105 291 405,00106 193 368,00105 412 389,0099,26 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0072 000,0041 422,0057,53 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0025 000,0021 780,0087,12 %
+513Nákup materiálu14 987 000,0021 976 500,0020 898 533,7095,09 %
-513100Potraviny356 000,00356 000,00193 203,8454,27 %
-513200Ochranné pomůcky34 500,0036 000,0027 204,0075,57 %
-513300Léky a zdravotnický materiál11 500,0011 500,007 376,0064,14 %
-513400Prádlo, oděv a obuv30 000,0040 000,0039 200,0098,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,00299 342,3166,52 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek921 000,001 241 000,001 164 634,6593,85 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT10 300 000,0016 402 800,0016 268 720,5599,18 %
-513800Nákup zboží350 000,00520 000,00507 364,0097,57 %
-513910Kancelářský materiál660 000,00660 000,00591 928,3189,69 %
-513920Materiál pro úklid249 000,00249 000,00221 540,0088,97 %
-513930Automateriál335 000,00255 000,0082 104,2032,20 %
-513940Ostatní materiál851 000,001 031 000,00821 088,5879,64 %
-513942Ostatní majetek 129 000,00169 000,00142 604,4784,38 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00545 200,00522 846,5095,90 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 376,2993,76 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 625,0776,25 %
+515Voda, paliva,energie2 309 000,003 029 400,002 129 691,4470,30 %
+516Nákup služeb91 459 284,0089 086 534,0085 101 524,8095,53 %
+517Ostatní nákupy8 589 833,008 210 833,005 454 204,3266,43 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 522 800,004 887 014,004 427 743,6990,60 %
+534Převody vlastním fondům5 703 205,005 756 262,005 752 810,0099,94 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům63 800,0063 800,0057 263,0089,75 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00992 529,0099,25 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00105 450,4370,30 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku2 500 000,005 308 250,002 502 394,9547,14 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku131 680 000,00297 979 000,0031 616 999,8810,61 %
 VÝDAJE CELKEM678 016 929,00856 091 408,00575 725 229,9367,25 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.