Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2018 (VÝDAJE)

(stav k 24.1.2019)

Úvodní stránka > Výdaje > Ostatní nákupy


Detail rozpočtové položky

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy285 160 208,00287 813 053,00287 680 967,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci24 520 394,0024 520 394,0023 521 901,6595,93 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem105 291 405,00106 193 368,00105 412 389,0099,26 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0072 000,0041 422,0057,53 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0025 000,0021 780,0087,12 %
+513Nákup materiálu14 987 000,0021 976 500,0020 898 533,7095,09 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 625,0776,25 %
+515Voda, paliva,energie2 309 000,003 029 400,002 129 691,4470,30 %
+516Nákup služeb91 459 284,0089 086 534,0085 101 524,8095,53 %
+517Ostatní nákupy8 589 833,008 210 833,005 454 204,3266,43 %
-517110Opravy a udržování651 000,00432 000,00254 255,9058,86 %
-517130Opravy a údržba bytů300 000,00406 000,00357 955,3388,17 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků468 000,00518 000,00328 788,1763,47 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0022 764,9411,38 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00100 000,0059 736,5359,74 %
-517210Programové vybavení IT200 000,004 000,003 376,0084,40 %
-517310Cestovné tuzemské1 804 833,001 774 833,001 057 529,0059,58 %
-517320Cestovné zahraniční3 200 000,002 700 000,001 747 571,6464,72 %
-517510Pohoštění tuzemské556 000,00996 000,00968 689,3197,26 %
-517520Pohoštění zahraniční550 000,00820 000,00497 172,0060,63 %
-517600Účastnické poplatky na konference210 000,00110 000,00108 771,5498,88 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční130 000,00130 000,0042 402,1032,62 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,005 191,8625,96 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 522 800,004 887 014,004 427 743,6990,60 %
+534Převody vlastním fondům5 703 205,005 756 262,005 752 810,0099,94 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům63 800,0063 800,0057 263,0089,75 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00992 529,0099,25 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00105 450,4370,30 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku2 500 000,005 308 250,002 502 394,9547,14 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku131 680 000,00297 979 000,0031 616 999,8810,61 %
 VÝDAJE CELKEM678 016 929,00856 091 408,00575 725 229,9367,25 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.