Audit No. 03/25

Financial resources from the state budget heading Ministry of Health provided for preparation of the Czech Republic for the EU membership

Management of audit:
Holeček Jan, JUDr.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
---
Notification to tax administrators:
---
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
Fakultní nemocnice Ostrava  Ostrava
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  Brno
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  Brno
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě  Jihlava
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  Ostrava
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů, Karlovy Vary  Karlovy Vary
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha  Praha
Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze  Praha
Zdravotní ústav se sídlem v Brně  Brno
Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích  České Budějovice
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě  Jihlava
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  Ostrava

Last update: 8.7.2024. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky