Audit No. 03/28

Management of the budget funds provided by the Grant Agency of the Czech Republic to the legal and self-employed persons to support research and development

Management of audit:
Kadaňová Eliška, JUDr.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
---
Notification to tax administrators:
Yes
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk  Šumperk
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov  Praha-východ
COMTES FHT s.r.o., Plzeň  Plzeň
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Doc. RNDr. Ing. Lubomír Sodomka, CSc., Liberec  Liberec
Endokrinologický ústav, Praha  Praha
Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice  České Budějovice
Grantová agentura České republiky, Praha  Praha
Historický ústav AV ČR, Praha  Praha
HYDROSYSTEM project a.s., Olomouc  Olomouc
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  České Budějovice
Masarykova univerzita, Brno  Brno
Mgr. Vladimír Böhm, Kolín II  Kolín
PhDr. Ing. Jiří Fajt, Praha 1  Praha
REAT s.r.o., Praha  Praha
Slezské zemské muzeum, Opava  Opava
ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň  Plzeň
Technická univerzita v Liberci  Liberec
Univerzita Hradec Králové   Hradec Králové
Univerzita Karlova, Praha  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Univerzita Pardubice  Pardubice
Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně  Zlín
Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, České Budějovice  České Budějovice
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  Ostrava
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví  Pardubice
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno  Brno
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.  Kroměříž

Last update: 8.7.2024. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky