Audit No. 03/35

State budget funds earmarked for the National Plan on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities

Management of audit:
Kinšt Jan, Ing.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
---
Notification to tax administrators:
---
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha  Praha
Člověk zpět k člověku, Praha 2  Praha
Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha 4  Praha
Dostupné služby imobilních občanů, obecně prospěšná společnost, Hradec Králové  Hradec Králové
Fakultní nemocnice v Motole  Praha
GEMA, Praha 8  Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Porozumění - spol. pro rehabilitaci rodin se zdravotně postiženými dětmi i dospělými, Praha 10  Praha
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Praha  Praha
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, Praha 8  Praha
Tyfloservis, o.p.s., Praha 1  Praha
Úřad vlády České republiky  Praha

Last update: 8.7.2024. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky