Audit No. 08/03

Funds of the state budget chapter “Ministry of Education, Youth and Sports” allotted for research and development

Management of audit:
Brandt Zdeněk, Ing.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
No
Notification to tax administrators:
No
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
Česká zemědělská univerzita v Praze  Praha
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Slezská univerzita v Opavě  Opava
Univerzita Karlova, Praha  Praha
Univerzita Pardubice  Pardubice
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  Ostrava
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  Praha
Vysoké učení technické v Brně  Brno
Západočeská univerzita v Plzni  Plzeň

Last update: 18.4.2024. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky