Audit No. 12/22

State funds provided to non-state, non-profit organisations through the budget chapter the Ministry of the Interior

Management of audit:
Profeldová Zdeňka, Mgr.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
---
Notification to tax administrators:
---
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
Česká hasičská jednota, Praha  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha
Občanské sdružení ADRA, Praha  Praha
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., Praha (pův. název: Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.)  Praha
Poradna pro integraci, z.ú., Praha (pův. Poradna pro integraci, občanské sdružení)  Praha
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Praha  Praha
Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, svaz policejních sportovních klubů, Praha  Praha

Last update: 8.7.2024. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky