Audit No. 20/06

State funds earmarked for public universities

Management of audit:
Neuvirt Petr, RNDr.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
English    Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
---
Notification to tax administrators:
---
Related audits:
20/06, 16/31   

Audited entities:

 Name District
Akademie múzických umění v Praze  Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze  Praha
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Zlín
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze  Praha

Last update: 17.6.2024. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky