Audit No. 24/13

Funds earmarked for the development and renewal of the material and technical base of public universities

Management of audit:
Beznoska Adolf, Ing.
State of the audit:
Not finished
Schedule:
06/2024 - 04/2025
Press release:
---
Criminal complaint:
---
Notification to tax administrators:
---
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Ostravská univerzita  Ostrava
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  Ústí nad Labem
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  Ostrava

Last update: 8.7.2024. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky