Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Odkazy mimo web NKÚ:

Portál veřejné správy [portal.gov.cz]

Vláda ČR [www.vlada.cz]

Senát Parlamentu ČR [www.senat.cz]

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [www.psp.cz]

EUROSAI - Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.eurosai.org]

INTOSAI - Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.intosai.org]


Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

1. jednání Kolegia NKÚ dne 19.1.2015

27.1.2015


NKÚ přijme nové kolegy na pozici KONTROLORA do odboru kontroly prostředků poskytnutých České republice ze zahraničí

26.1.2015


Projekt obnovy rybníka Jordán: NKÚ prověřil 320 milionů korun, závažné chyby neodhalil

Rybník Jordán v Táboře (zdroj Wikipedia, autor Timichal) 26.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na projekt obnovy rybníka Jordán v Táboře v letech 2008 až 2014. Projekt stál do poloviny roku 2014 téměř 420 milionů korun. Z evropských dotací bylo uhrazeno 302,4 milionu korun, z rozpočtu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) téměř 18 milionů korun a zbytek doplatilo město Tábor. Kontrola neodhalila žádné závažné chyby.


Rozšíření působnosti NKÚ má podle Štěcha v Senátu šanci

Předseda Senátu Milan Štěch s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a viceprezidentkou Zdeňkou Horníkovou 21.1.2015 - Předseda Senátu Milan Štěch dnes navštívil Nejvyšší kontrolní úřad. Setkání se zúčastnili i členové Kolegia a nejužšího vedení NKÚ. Představitelé obou institucí se věnovali zejména plánovanému rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu hospodaření samospráv a podniků s majetkovou účastí státu.


Na účtu, který měl sanovat deficity důchodového systému, bylo koncem roku 2013 jen 22,6 miliardy korun

Bankovky a kalkulačka 19.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na oblast důchodového pojištění v letech 2009 až 2013. Kontroloři prověřili na ministerstvech práce a sociálních věcí, financí, obrany a vnitra, jestli stát vybíral pojistné na důchodové pojištění v odpovídající výši a jestli vykazované údaje týkající se výplat dávek důchodového pojištění a prostředků na Zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu byly správné.


Pravidla pro evropské dotace regionálním nemocnicím? U ROP Jihozápad pouhá formalita

Logo ROP Jihozápad 12.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení. Kontroloři odhalili nedostatky hlavně v oblasti financování, hodnocení a posuzování jednotlivých projektů. Kromě Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad zkontroloval NKÚ i sedm konkrétních projektů. Šlo o akce Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor, společnosti Privamed Plzeň a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.


Podpora zelené energie vyjde Českou republiku na bilion korun, dvě třetiny této částky odčerpají provozovatelé fotovoltaických elektráren

Solární elektrárna 6.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak stát poskytoval prostředky na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Finanční podpora pro zařízení k výrobě elektrické energie z biomasy, větru, vody, slunečního záření a bioplynu bude ještě dlouho extrémně zatěžovat ekonomiku České republiky. Odhad NKÚ je, že do roku 2030 celkové náklady na podporované zdroje elektřiny převýší bilion korun. Jen v letech 2011 až 2014 činily téměř 157 miliard korun. Podstatnou část této sumy zaplatí samotní odběratelé jako příplatek ke spotřebované elektřině.


NKÚ přijme PRÁVNÍKA - KONTROLORA do oddělení realizace finančního auditu

6.1.2015


NKÚ přijme INFORMATIKA - ANALYTIKA (ANALYTIKA DATOVÉHO SKLADU)

6.1.2015


Kontroly zahajované v lednu 2015

2.1.2015


Nová částka Věstníku NKÚ (4/2014)

Obálka věstníku - ročník 2014 31.12.2014 - Částka 4/2014 vychází 31. prosince 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a devět kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/39, 14/01, 14/02, 14/03, 14/05, 14/06, 14/07, 14/09, 14/10).


Jak Praha také využívá eurodotace? Předražená rekultivace dětských hřišť a systém varování s náklady 20 tisíc korun na jednoho uživatele

Logo OP Praha - Konkurenceschopnost 29.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli byly dotace z programu Praha – Konkurenceschopnost v letech 2007 až 2013 poskytovány a čerpány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy. Kontroloři prověřili 17 projektů dvanácti různých příjemců dotací za celkem jednu miliardu korun, což představuje zhruba 19 % výdajů proplacených všem příjemcům dotací v rámci tohoto operačního programu.


20. jednání Kolegia NKÚ dne 15.12.2014

29.12.2014


Projekty Ministerstva zemědělství v Programu rozvoje venkova: rada za milion nebo puzzle za 500 tisíc korun

Logo Programu rozvoje venkova 22.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v letech 2007 až 2013 poskytovaly a čerpaly prostředky Technické pomoci z Programu rozvoje venkova. Technická pomoc slouží mimo jiné k financování odborných studií, sběru a analýz dat či tvorby informačních materiálů. NKÚ zkontroloval i 86 konkrétních projektů za celkem 127 milionů korun. Nedostatky objevil u dotací za téměř 8 milionů korun, což představuje více než 6 % kontrolované částky.


NKÚ se příští rok zaměří na ICT zakázky či čerpání evropských dotací, novou prioritou bude kontrola programového financování

16.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se v příštím roce zaměří na příjmy státního rozpočtu, evropské dotace či ICT zakázky. Bude pokračovat i v kontrolách velkých infrastrukturních staveb a svou pozornost upře i na kontroly spojené s tzv. dobýváním renty. Vyplývá to z plánu kontrolní činnosti na rok 2015, který schválilo kolegium NKÚ.


Ministerstvo kultury nedodržovalo vlastní pravidla pro poskytování dotací na kulturní akce

Logo Ministerstva kultury 15.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo kultury poskytovalo v letech 2011 až 2013 dotace na kulturní aktivity. Kontroloři zároveň prověřili čerpání těchto dotací u 82 projektů celkem 19 příjemců dotací. Zkontrolovali finanční prostředky za víc než 80 milionů korun a nedostatky zjistili u dotací za 15,5 milionu korun. NKÚ proto podal v osmi případech oznámení o podezření na porušení rozpočtové kázně příslušnému finančnímu úřadu.


Prezentace Výroční zprávy Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU za rok 2013

Prezentace vedoucího kontrolního týmu EÚD Milana Šmída 9.12.2014 - Výroční setkání zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zástupci Evropského účetního dvora (EÚD) se v letošním roce uskutečnilo ve dnech 2. – 3. 12. 2014. Setkání bylo spojeno s prezentací Výroční zprávy EÚD o plnění rozpočtu EU za rok 2013 a dále s prezentací na téma „Pochybení ve veřejných zakázkách – případové studie EÚD“.


NKÚ zkontroloval, jak MPSV nakupovalo a rekonstruovalo budovy

Logo Ministerstva práce a sociálních věcí 8.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spravovalo v letech 2009 až 2013 pět programů, které slouží k financování výstavby, rekonstrukcí a nákupů budov Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a sociálních služeb. Kontroloři prověřili i 22 konkrétních akcí za 2,3 miliardy korun.


19. jednání Kolegia NKÚ dne 1.12.2014

4.12.2014


Kontrolní závěry NKÚ na schůzi vlády ČR 8.12.2014

3.12.2014


Návštěva nepálské delegace na NKÚ

Nepálská delegace 3.12.2014 - Dne 24. listopadu 2014 navštívil Vysoký komisař pro vyšetřování zneužití úřední pravomoci Nepálu pan Lok Man Singh Karki Nejvyšší kontrolní úřad. Pan Karki byl doprovázen mj. tajemníkem, policejním inspektorem a honorárním konzulem ČR v Nepálu.


Ve spolupráci NKÚ a Poslanecké sněmovny je na co navazovat

Prezident NKÚ Miloslav Kala, předseda PS Jan Hamáček a viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková 28.11.2014 - Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček dnes navštívil Nejvyšší kontrolní úřad. Předmětem jednání byly otázky spolupráce obou institucí, využití výsledků kontrol NKÚ v činnosti Poslanecké sněmovny, a v neposlední řadě byl debatován i postup dokončení legislativního procesu rozšíření kontrolní působnosti NKÚ.


NKÚ přijme VEDOUCÍ/HO ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE do odboru personálního jako zástup za MD/RD

28.11.2014


Čerpání prostředků "Programu švýcarsko-české spolupráce" ovlivňuje příliš složitý systém administrace

Vlajka Švýcarska a České republiky 24.11.2014 - Cílem Programu švýcarsko-české spolupráce (dále také „Program spolupráce“) je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů jednak mezi ČR a vyspělejšími zeměmi rozšířené EU, jednak mezi dynamickými městskými centry a regiony postiženými strukturálními změnami v rámci ČR. V roce 2006 se EU a Švýcarská spolková rada dohodly, že Švýcarská konfederace podpoří formou nenávratné finanční podpory ve výši jedné miliardy švýcarských franků deset nových členských států EU, mezi které patřila i Česká republika.


Prezident Miloš Zeman podporuje rozšíření kontrolní působnosti NKÚ

Prezident NKÚ Miloslav Kala, prezident republiky Miloš Zeman a viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková 19.11.2014 - Prezident republiky Miloš Zeman dnes navštívil Nejvyšší kontrolní úřad. Jednalo se o historicky první návštěvu prezidenta republiky na NKÚ. Předmětem jednání byly otázky, zda dochází ke zlepšování v hospodaření s veřejnými prostředky, jak jsou využívány výsledky kontrolní činnosti, a v neposlední řadě se diskutovalo o otázce rozšíření kontrolní působnosti NKÚ.


Návštěva prezidenta NKÚ na Slovensku

Jednání pracovní skupiny EUROSAI - listopad 2014, Bratislava 19.11.2014 - Ve dnech 12. – 13. listopadu 2014 se v Bratislavě setkal prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) pan Miloslav Kala spolu s viceprezidentkou NKÚ paní Zdeňkou Horníkovou s předsedou NKÚ SR panem Jánem Jasovským a jeho místopředsedy panem Igorem Šulajem a panem Vladimírem Tóthem.


18. jednání Kolegia NKÚ dne 10.11.2014

14.11.2014


Pokud ČÚZK nebude mít zajištěny peníze na provoz registru RUIAN, hrozí riziko, že bude muset vracet dotace z EU na jeho vybudování

Logo Správy základních registrů 10.11.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na přípravu, vybudování a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), který je jedním ze čtyř základních registrů. V RUIAN jsou vedeny údaje o základních územních prvcích – například území státu, kraje, obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo či pozemek v podobě parcely.


Setkání prezidenta NKÚ s velvyslanci zemí EU, představiteli ministerstva zahraničí a Zastoupení Evropské komise

Zástupci vedení NKÚ při setkání s velvyslanci - 4.11.2014 6.11.2014 - Každoroční setkání prezidenta NKÚ s velvyslanci zemí Evropské unie a zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Zastoupení Evropské komise se letos uskutečnilo 4. listopadu už tradičně v budově Nejvyššího kontrolního úřadu.


Kontroly zahajované v listopadu 2014

5.11.2014


Oznámení o prodeji chaty Koruna v Harrachově

Chata Koruna v Harrachově 5.11.2014


Kontrolní závěry NKÚ na schůzi vlády ČR 3.11.2014

3.11.2014


Projekty modernizace vodních cest se prodražují, podíl vodní dopravy na nákladní přepravě zůstává zanedbatelný

Nákladní loď u Mělníka 3.11.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na účelnost a hospodárnost prostředků z evropských i národních zdrojů vynaložených od roku 2009 na podporu rozvoje a modernizace vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy. Zkontroloval působení Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství vodních cest zejména při přípravě a výstavbě tří finančně nejvýznamnějších projektů na labské a vltavské vodní cestě.


Nová členka NKÚ Hana Pýchová složila slib

Nová členka NKÚ Hana Pýchová s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou 24.10.2014 - Dnes 24. října 2014 se nově zvolená členka Nejvyššího kontrolního úřadu RNDr. Hana Pýchová složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka ujala své funkce.


17. jednání Kolegia NKÚ dne 20.10.2014

24.10.2014


NKÚ pořádá seminář ke kontrole veřejných rozpočtů

Seminář Kontrola příjmů státního rozpočtu - Praha, 23. října 2014 23.10.2014 - Dnes začal v Praze dvoudenní mezinárodní seminář zaměřený na kontrolu příjmů státního rozpočtu, výměnu zkušeností, problémy a dobrou praxi. Akci pořádá Nejvyšší kontrolní úřad pod záštitou Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí EUROSAI a účastní se jí, kromě NKÚ, zástupci 22 zahraničních nejvyšších kontrolních úřadů a Evropského účetního dvora.


Schůzka Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a Evropského účetního dvora

Schůzka Kontaktního výboru 2014 - skupinové foto 22.10.2014 - Schůzka Kontaktního výboru se letos uskutečnila ve dnech 15. – 17. října Lucemburku v sídle Evropského účetního dvora (EÚD). Kontaktní výbor (KV) je pravidelné setkání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAI) Evropské unie a EÚD. Letošní jednání KV v Lucemburku proběhlo také za účasti zástupců SAI kandidátských zemí pro vstup do EU a představitelů významných evropských institucí jako je například Evropský parlament a Evropská komise.


Hospodaření Ministerstva kultury: zmizelo 16 notebooků i obraz Jana Zrzavého za 2 miliony korun

Logo Ministerstva kultury 20.10.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Ministerstva kultury v letech 2011 až 2013. Kontrola se týkala majetku v hodnotě 657,7 milionu korun a finančních prostředků ve výši téměř 34 milionů korun. Kontroloři našli významné nedostatky v řadě oblastí – od účetnictví přes inventarizaci, přepisy majetku na jiné instituce, pronajímání a nájem majetku až po konzultační, poradenské a právní služby.


16. jednání Kolegia NKÚ dne 6.10.2014

16.10.2014


Ministerstvo dopravy nestandardně převedlo na žádost MF 5 miliard korun SFDI, ovlivnilo tak schodek státního rozpočtu v letech 2012 a 2013

Logo Ministerstva dopravy 13.10.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu, účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 postupovalo podle příslušných právních předpisů.


15. jednání Kolegia NKÚ dne 22.9.2014

6.10.2014


Seminář Prevence a boj proti podvodům a nesrovnalostem v EU

Vystoupení prezidenta NKÚ na semináři 3.10.2014 - Účetní dvůr Itálie zorganizoval 30. září 2014 seminář věnovaný prevenci a boji proti podvodům a nesrovnalostem v Evropské unii se zaměřením na činnost nejvyšších kontrolních institucí (SAI). Seminář byl pořádán ve vztahu k předsednictví Itálie v Radě Evropské unie a za spolupráce s italským ministerstvem zahraničí.


Kontroly zahajované v říjnu 2014

1.10.2014


Věstník NKÚ, částka 3/2014

30.9.2014 - Částka 3/2014 vychází 30. září 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, nový jednací řád Kolegia NKÚ a osm kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/29, 13/30, 13/32, 13/33, 13/35, 13/36, 13/37, 13/38).


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Klikací rozpočet
Aktuální kontroly NKÚ
Napište nám

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti