Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Odkazy mimo web NKÚ:

Portál veřejné správy [portal.gov.cz]

Vláda ČR [www.vlada.cz]

Senát Parlamentu ČR [www.senat.cz]

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [www.psp.cz]

EUROSAI - Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.eurosai.org]

INTOSAI - Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.intosai.org]


Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Konference Veřejné zakázky 2014 - logo

Aktuální informace:

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách (prodej chaty Koruna v Harrachově)

Chata Koruna v Harrachově 18.7.2014


Při kontrole investičních akcí Ministerstva obrany kontroloři odhalili problematické rekonstrukce vojenských ubytoven

Logo Ministerstva obrany 14.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na významné investice a prodej nepotřebného majetku Ministerstva obrany (MO) v letech 2010 až 2013. Zkontroloval 13 investičních akcí za 1,2 miliardy korun a devět prodejů nepotřebných objektů za 566 milionů korun. Kromě samotného ministerstva se kontrola týkala i příspěvkové organizace Armádní Servisní...


NKÚ: NAPIŠTE NÁM tipy ke kontrolám

Napište nám 12.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad dnes spustil na svých webových stránkách novou aplikaci NAPIŠTE NÁM, která umožní veřejnosti posílat – ať už na jméno, či anonymně – tipy, podněty, dokumenty a jiné informace vztahující se k budoucím a právě běžícím kontrolám. Tato aplikace je doplněna přehledem aktuálních kontrolních akcí.


ČR má šanci v příštích šesti letech získat až 651,7 miliardy korun

EU report 2014 - obálka 11.7.2014 - Česká republika stojí na prahu nového programového období pro léta 2014–2020, v rámci kterého může vyčerpat až 651,7 miliardy korun evropských dotací. V uplynulém programovém období 2007–2013 si přitom nevedla dobře. Evropská komise pro Českou republika vyhradila celkem 733,2 miliardy korun. Z těch bylo ale v rámci 18 operačních programů ke konci roku 2013 proplaceno jen necelých 395 miliard korun, tedy 54 procent alokace těchto operačních programů. Ohroženo je čerpání dotací až ve výši 65 miliard korun. Vyplývá to z EU reportu 2014, který NKÚ vydal tento týden.


Stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2013

9.7.2014


Provozní náklady úřadů? Třeba u školení i dvanáctinásobné rozdíly

Bankovky - ilustrační foto 7.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak a kolik utrácely Český statistický úřad (ČSÚ), Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Generální ředitelství cel (GŘC) za kancelářské potřeby, konzultační, poradenské a právní služby, za školení nebo za překladatelské služby. Kontroloři prověřili i další výdaje – například za úklid a ostrahu objektů nebo opravy a údržbu vozového parku. Kontrola se vztahovala na roky 2010 až 2012 a kontroloři prošli výdaje za celkem 161,5 milionu korun.


12. zasedání Kolegia NKÚ dne 30.6.2014

3.7.2014


Nová částka Věstníku NKÚ (2/2014)

Obálka věstníku - ročník 2014 30.6.2014 - Částka 2/2014 vychází 30. června 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a 13 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/17, 13/18, 13/19, 13/21, 13/22, 13/24, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 13/31, 13/34, 13/40).


V registru kancelářských budov státu CRAB jsou neúplné a chybné údaje, stále v něm navíc nejsou zaneseny tisíce objektů

Budovy a logo CRAB 30.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak šestice ministerstev využívala administrativní budovy v Praze, jestli a za kolik si najímala kanceláře a kolik naopak vydělávala na pronájmu svých objektů. Kontrola se týkala let 2011 až 2013 a kontrolovány byly resorty financí, obrany, vnitra, práce a sociálních věcí, dále pak Ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo školství. Kontroloři taky prověřili, kolik stál a jak funguje Centrální registr administrativních budov (CRAB), který spravuje a provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).


Kongres EUROSAI

Vystoupení prezidenta NKÚ na kongresu EUROSAI 23.6.2014 - Ve dnech 16. až 19. června 2014 se v nizozemském Haagu konal IX. kongres EUROSAI (organizace sdružující evropské nejvyšší kontrolní instituce). Vzhledem k tomu, že hlavním tématem kongresu byla problematika inovací, pojala nizozemská nejvyšší kontrolní instituce kongres netradičně, např. uspořádáním velkého množství workshopů, které vyžadovaly aktivní zapojení všech účastníků.


NKÚ zkontroloval další zdravotní pojišťovnu

Logo České průmyslové zdravotní pojišťovny 23.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval hospodaření České průmyslové zdravotní pojišťovny za období let 2009 až 2012. Jednalo se o hospodaření s veřejnými prostředky vybíranými na základě zákona a kontrolován byl i proces slučování s dalšími zdravotními pojišťovnami.


Ministerstvo zdravotnictví zaplatilo 3,2 milionu korun za přípravu a ukončení projektu, na kterém se ani nezačalo pracovat

Logo Ministerstva zdravotnictví 16.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ministerstva zdravotnictví v letech 2010 až 2013. Prověřil, jak nakládalo s majetkem, a jeho výdaje za celkem 521 milionů korun. Kontroloři se soustředili mimo jiné na náklady, které ministerstvo mělo v souvislosti s IT technologiemi, na výdaje za cestovné, dary, za konzultační, právní a poradenské služby nebo na náklady na reprezentaci.


11. zasedání Kolegia NKÚ dne 9.6.2014

12.6.2014


Do rukou předsedy Sněmovny složil slib nový člen Nejvyššího kontrolního úřadu

Ing. Josef Kubíček při podpisu slibu člena NKÚ 10.6.2014 - Dnes 10. června 2014 se nově zvolený člen Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Josef Kubíček složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka ujal své funkce.


Seminář se zaměřením na komunikaci, PR a média

Účastníci semináře "SAI´s Communication Challenges" - Praha, červen 2014 10.6.2014 - Ve dnech 4. – 6. června 2014 pořádal NKÚ v Praze seminář se zaměřením na komunikaci, PR a média. Semináře se kromě českých zástupců zúčastnili odborníci z nejvyšších kontrolních institucí Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Nizozemska, Polska, Řecka a Evropského účetního dvora.


ŘSD porušilo u desítek zakázek zákon – zadávalo je bez otevřené soutěže, dělilo je na menší a diskriminovalo uchazeče

Dálnice - ilustrační foto 9.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opravy a zimní a letní údržbu silnic I. třídy a dálnic. V kontrolovaných letech 2010 až 2013 do nich Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Ministerstvo dopravy investovaly 31,5 miliardy korun.


Kampaň Ryba domácí? Stála 178 milionů korun, spotřeba ryb se přesto nezvýšila

Výlov rybníka - ilustrační foto 2.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na operační program Rybářství 2007–2013. Prověřil 33 projektů za celkem 128,5 milionu korun. Kontroloři našli porušení rozpočtové kázně za víc než 2 miliony korun. NKÚ se zabýval také tím, jak Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) program řídily, jak dotace poskytovaly a jak celý proces kontrolovaly.


10. zasedání Kolegia NKÚ dne 26.5.2014

2.6.2014


NKÚ spustil na svém webu rozklikávací rozpočet, přináší detailní přehled o hospodaření úřadu

29.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad na svých webových stránkách spustil tzv. rozklikávací rozpočet. Kdokoli si tak snadno může ověřit, s jakým rozpočtem NKÚ hospodaří, jak je na tom s jeho čerpáním a jaké měl výdaje za jednotlivé služby, komodity či samotný běžný provoz. „Snažíme se úřad co nejvíce otevřít veřejnosti a rozklikávací rozpočet je jen dalším z kroků na této cestě. Pokud kontrolujeme, jak hospodaří jiní, je namístě odkrýt, jak si sami vedeme,“ uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala.


Celníci vybírají ročně pokuty za 3 miliardy korun. Někdy jsou nedůslední, jindy nedostanou včas všechny podklady.

Logo Celní správy ČR 26.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak celní úřady v letech 2011 a 2012 vykonávaly takzvanou dělenou správu. K té dochází, když ten, kdo uložil pokutu, není zároveň oprávněn ji vybrat či vymáhat. V tom případě tato povinnost přechází právě na celní úřady, které pokuty vybírají, a v případě, že nejsou včas zaplaceny, také vymáhají.


Nesprávnosti v účetnictví Ministerstva pro místní rozvoj přesáhly 25 miliard korun

Logo Ministerstva pro místní rozvoj 19.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vedlo své účetnictví v roce 2012 správně, průkazně, úplně a srozumitelně a zda při sestavování svého závěrečného účtu, účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2012 postupovalo podle právních předpisů. Kontroloři v účetnictví MMR za rok 2012 zjistili nesprávnosti v celkové výši 25,5 miliardy korun. Ministerstvo totiž například nevykázalo zálohy na transfery ve výši 14,7 miliardy.


9. zasedání Kolegia NKÚ dne 12.5.2014

14.5.2014


Přidělování evropských dotací na čištění odpadních vod se vleklo, průměrně trvalo téměř dva a půl roku

Logo OP Životní prostředí 12.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na dotace, které Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) poskytly v letech 2008 až 2013 na čištění odpadních vod prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. Kontroloři především prověřovali, jak MŽP a SFŽP vybírají, průběžně sledují, vyhodnocují a také kontrolují projekty, které dotace získaly. Prověřili i patnáct konkrétních projektů.


Předseda Poslanecké sněmovny se setkal s prezidentem NKÚ

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a prezident NKÚ Miloslav Kala - Praha, 7.5.2014 12.5.2014 - Ve středu 7. 5. 2014 se setkali předseda Sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček a prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.


Poslanci zvolili Josefa Kubíčka členem Kolegia NKÚ

7.5.2014 - Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu je opět kompletní. Poslanci dnes v tajné volbě zvolili jeho patnáctým členem Ing. Josefa Kubíčka.


Úspory z e-tržišť byly oproti odhadům Ministerstva pro místní rozvoj v prvním roce jejich fungování čtvrtinové

Logo E-tržiště 5.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval e-tržiště, která fungují už téměř dva roky v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Při kontrole se zaměřil na pět e-tržišť, na nichž musí ministerstva, dalších jedenáct ústředních orgánů státní správy a jim podřízené organizace nakupovat vybrané komodity.


8. zasedání Kolegia NKÚ dne 28.4.2014

2.5.2014


Ministerstvo financí posílalo na účty EGAP miliardu korun ročně, přestože pojišťovna měla dost vlastních prostředků

Logo EGAP 28.4.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak si Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., (EGAP) nárokovala dotace, které jí Ministerstvo financí v letech 2011 a 2012 poskytlo ze státního rozpočtu na pojištění vývozních úvěrových rizik. NKÚ se zaměřil mimo jiné i na to, jakým způsobem Ministerstvo financí při poskytování dotací EGAP posuzovalo a prověřovalo její požadavky.


Prezident Miloš Zeman podporuje rozšíření působnosti NKÚ

Prezident ČR Miloš Zeman a prezident NKÚ Miloslav Kala - Praha, 23.4.2014 24.4.2014 - Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 23. dubna 2014 na Pražském hradě Miloslava Kalu, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.


7. zasedání Kolegia NKÚ dne 31.3.2014

15.4.2014


U operačního programu Podnikání a inovace selhává kontrolní systém, NKÚ našel chyby u třetiny kontrolovaných projektů

Logo OP Podnikání a inovace 11.4.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování dotací z operačního programu Podnikání a inovace, který má za cíl zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky. V programu bylo vymezeno šest věcných prioritních os, kontrola NKÚ se zaměřila na osu 4 (Inovace) a osu 5 (Prostředí pro podnikání a inovace).


Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu č. 381 (NKÚ) za rok 2013

11.4.2014


Předseda Senátu se setkal s prezidentem NKÚ

Předseda Senátu Milan Štěch a prezident NKÚ Miloslav Kala 10.4.2014 - Dne 9. 4. 2014 se setkal předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch s prezidentem Nevyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou.


Pracovní schůzka k auditu výkonnosti

Zástupci NKÚ a NKÚ SR na jednání 7.4.2014 - Ve dnech 3. - 4. 4. se v sídle NKÚ konala schůzka expertů nejvyšších kontrolních institucí České a Slovenské republiky, jejímž cílem byla výměna zkušeností v oblasti auditu výkonnosti.


NKÚ zkontroloval peněžní prostředky vynakládané na sociální služby: MPSV za uplynulých sedm let nevypracovalo národní plán rozvoje sociálních služeb

7.4.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státu určených na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru. Kontrolovaný objem peněžních prostředků státu činil více než 518 mil. Kč na úrovni systému poskytovatele (Ministerstvo práce a sociálních věcí), z toho více než 130 mil. Kč bylo prověřeno také u příjemců. Kontrola u MPSV byla zaměřena především na systém financování sociálních služeb. U příjemců bylo kontrolováno zejména dodržování právních předpisů a pravidel MPSV pro čerpání a použití dotace.


Věstník NKÚ, částka 1/2014

Obálka věstníku - ročník 2014 31.3.2014 - Částka 1/2014 vyšla 31. března 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 a 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, výroční zprávu za rok 2013 a 8 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/02, 13/07, 13/10, 13/13, 13/14, 13/16, 13/20, 13/23).


Ministerstvo zdravotnictví poskytlo dotaci na opravu zdravotního střediska, které obec ze tří čtvrtin pronajímá jako byty

31.3.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na dotace, které Ministerstvo zdravotnictví poskytovalo v letech 2009 až 2012 na opravy regionálních zdravotnických zařízení prostřednictvím programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Tento program je určen pro zdravotnická zařízení zřízená obcí nebo krajem a má zlepšit poskytování péče a jejich vybavení. Kontroloři prověřili nejen ministerstvo jakožto správce programu, ale i samotné příjemce dotací.


Financování projektů realizovaných v rámci OP přeshraniční spolupráce ČR–Polsko 2007–2013 (společná zpráva NKÚ a NIK)

Obálka společné zprávy NKÚ a NIK 2014 28.3.2014


Pracovní schůzka zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a Nejvyšší kontrolní instituce Polska (NIK), Ostrava a Opole, 24. – 25. března 2014

Tisková konference v Ostravě 25.3.2014 27.3.2014 - Nejvyšší kontrolní instituce ČR a Polska zakončily kontrolu projektů financovaných z prostředků poskytnutých v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.


U Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–PR víc chybují ti, kteří ho řídí, než samotní příjemci dotací

Logo OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 25.3.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na čerpání evropských dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 až 2012. Kromě Ministerstva pro místní rozvoj a Centra pro regionální rozvoj České republiky zkontroloval i 19 konkrétních projektů deseti příjemců dotací z řad krajů, měst, státních a příspěvkových organizací a občanských sdružení.


6. zasedání Kolegia NKÚ dne 17.3.2014

24.3.2014


Zisky Řízení letového provozu se za pět let více než zdvojnásobily, vydělává čtvrt miliardy ročně

Logo Řízení letového provozu ČR 17.3.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření státního podniku Řízení letového provozu ČR (ŘLP) v letech 2011 a 2012. Závažnější nedostatky kontroloři neodhalili. NKÚ také zkontroloval, jak Ministerstvo dopravy plnilo své povinnosti zakladatele tohoto státního podniku.


5. zasedání Kolegia NKÚ dne 3.3.2014

11.3.2014


Příprava sportovních reprezentantů ve třech resortních sportovních centrech přišla za dva roky na 800 milionů korun

3.3.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil hospodaření resortních sportovních center, která vytvářejí podmínky pro přípravu vrcholových sportovců na reprezentaci, a to jak v juniorských, tak seniorských kategoriích. Kontroloři prověřili, jak s finančními prostředky ze státního rozpočtu nakládala od začátku roku 2011 do poloviny roku 2013 tři sportovní centra: Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Centrum sportu Ministerstva vnitra a Armádní sportovní centrum Ministerstva obrany.


Výroční zpráva NKÚ za rok 2013

Výroční zpráva 2013 - obálka výřez 28.2.2014


4. zasedání Kolegia NKÚ dne 24.2.2014

28.2.2014


NKÚ zkontroloval diagnostické a výchovné ústavy a školy pro zdravotně postižené – hospodaří bez vážných pochybení

Dětský diagnostický ústav 24.2.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření šesti příspěvkových organizací ministerstva školství v letech 2011 a 2012. Příspěvkové organizace poskytují vzdělání a péči dětem se zdravotním postižením i bez něho. NKÚ zkontroloval majetek za 765,4 milionu korun a finanční prostředky ve výši 87,6 milionu korun.


3. zasedání Kolegia NKÚ dne 10.2.2014

20.2.2014


Česká republika zřejmě nestihne vyčerpat evropské dotace na modernizaci železnic

Železniční koleje - ilustrační foto 17.2.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na financování modernizace železničních tratí mimo síť Trans European Network – Transport, tedy mimo hlavní koridorové tratě. Zkontroloval období od roku 2009 do současnosti. Kontroloři se soustředili především na elektrizaci železničních tratí.


Ministerstvo financí není při vymáhání zahraničních pohledávek ČR úspěšné

Dolary - ilustrační foto 10.2.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval, jak Ministerstvo financí spravovalo zahraniční pohledávky České republiky civilního charakteru a jak zajišťovalo jejich návratnost. Ministerstvo tyto pohledávky začalo spravovat na základě dohod uzavřených v devadesátých letech minulého století v souvislosti s rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky. Koncem roku 1998 jejich výše přesahovala 122 miliard korun.


Poslanci zvolili Hanu Hykšovou členkou Kolegia NKÚ

Ing. Hana Hykšová při podpisu slibu člena Kolegia NKÚ 6.2.2014 - Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu je opět kompletní. Poslanci dnes v tajné volbě zvolili jeho patnáctou členkou Ing. Hanu Hykšovou. Získala 122 hlasů ze 161 odevzdaných. Hykšová musí ještě složit slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.


Dluhy na daních vzrostly za tři roky téměř o třetinu, nejvíc dluží firmy na DPH

Daňové přiznání - formulář 3.2.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na daňové nedoplatky a jejich vymáhání a odpisy v letech 2011 a 2012. Daňové nedoplatky od roku 2010 do konce roku 2012 vzrostly ze 106,4 miliardy na 134,7 miliardy korun, tedy o 27 procent. Kromě těchto nedoplatků finanční úřady ke konci roku 2012 evidovaly daňové nedoplatky odepsané pro nedobytnost ve výši 124 miliard korun.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Klikací rozpočet
Aktuální kontroly NKÚ
Napište nám

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti