Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Banner otevrenadata.cz 2015
Fond Otakara Motejla
Soutěž SPOLEČNĚ OTEVÍRÁME DATA - ročník 2015


Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

Prezident NKÚ přijal velvyslance zemí Evropské unie

Prezident NKÚ přijal velvyslance zemí Evropské unie 26.11.2015 - Dne 25. listopadu se uskutečnilo pravidelné každoroční setkání prezidenta a vedení NKÚ s velvyslanci zemí Evropské Unie, s vedoucím Zastoupení Evropské komise v ČR a se zástupcem Ministerstva zahraničních věcí.


Delegace strukturální mise OECD na NKÚ

Delegace strukturální mise OECD na NKÚ 24.11.2015 - Dne 20. listopadu 2015 navštívili Nejvyšší kontrolní úřad zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Delegaci vedl pan Andreas Wörgötter, vedoucí odboru pro studia jednotlivých zemí a jednání se účastnil též velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD pan Pavel Rozsypal.


Evropské dotace poskytnuté na úsporu energie svůj účel splnily. Dosažení závazných cílů v této oblasti se ale ČR nemusí podařit

Úspory energie 23.11.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak jsou poskytovány peněžní prostředky na podporu úspor energie, zda se v této oblasti daří dosahovat vládních i evropských cílů a jestli dotace splnily svůj účel.


NKÚ přijme KONTROLORA do oddělení hospodaření s majetkem státu

19.11.2015


Ministerstvo obrany účelově zadávalo střežení muničních skladů bez soutěže jednomu dodavateli

Muniční sklad - vjezd (zdroj: MO ČR) 16.11.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem resort obrany hospodařil v letech 2009 až 2014 s penězi na stravování, úklid a chod ubytoven a technickou ostrahu muničních skladů. Resort za zmíněné služby v těchto letech zaplatil 5,3 miliardy korun, ze kterých kontroloři prověřili 4,7 miliardy.


15. jednání Kolegia NKÚ dne 9.11.2015

16.11.2015


NKÚ přijme MZDOVOU ÚČETNÍ do oddělení rozpočtu a mezd

12.11.2015


NKÚ přijme nové kolegy na pozici KONTROLORA do oddělení realizace finančního auditu na dobu určitou jako zástup za MD/RD

10.11.2015


14. jednání Kolegia NKÚ dne 19.10.2015

3.11.2015


Kontroly zahajované v listopadu 2015

30.10.2015


NKÚ přijme PRÁVNÍKA - KONTROLORA do oddělení příjmů státního rozpočtu

26.10.2015


Prezident NKÚ navštívil s delegací Senátu Slovensko a Rakousko

Setkání s předsedou rakouské Spolkové rady a dalšími poslanci 20.10.2015 - Prezident NKÚ Miloslav Kala navštívil spolu se zástupci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 12. – 15. října Slovensko a Rakousko. Senátní delegaci vedl Miloš Vystrčil, předseda výboru. Účelem cesty bylo zejména seznámit se s tím, jak ve vybraných státech funguje kontrola veřejných prostředků, zejména u obcí prováděná nejvyššími kontrolními úřady, jaké nároky jsou kladeny na kontrolované osoby nebo jak obce mohou kontrolní poznatky využívat. Jednání proběhla v souvislosti se snahou o rozšíření kontrolní působnosti NKÚ.


Návštěva japonské delegace na NKÚ

19.10.2015 - Dne 14. října 2015 navštívili Nejvyšší kontrolní úřad představitelé japonského parlamentu v doprovodu zástupce Rady pro audit a zástupce Ministerstva pro vnitřní záležitosti a komunikaci. Sedmičlennou delegaci vedl pan Takashi ISHIZEKI, předseda kontrolního výboru Sněmovny reprezentantů Japonska.


Reakce NKÚ na lež ministryně Šlechtové

16.10.2015 - Prezident NKÚ uvádí na pravou míru lživá vyjádření ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, která zazněla v jejím rozhovoru pro ČRo Radiožurnál. Paní ministryně tvrdila, že prezident NKÚ Miloslav Kala neodpověděl na její dopis z 27. července 2015 týkající se čerpání evropských dotací.


ČR se zavázala, že bude mít kanalizace podle směrnice EU do roku 2010. Odpovídající kanalizaci ale stále nemá téměř pětina české populace

Ústí kanalizace do řeky 9.10.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem Ministerstvo zemědělství v letech 2009 až 2015 řídilo oblast vodovodů a kanalizací a jak rozdělovalo peníze na jejich výstavbu a obnovu. U konkrétních obcí a vodohospodářských společností pak kontroloři prověřili, jak peníze využívaly. NKÚ zkontroloval 22 akcí za 1,2 miliardy korun, z čehož polovinu tvořily peníze ze státního rozpočtu.


Věstník NKÚ, částka 3/2015

Obálka věstníku - ročník 2015 6.10.2015 - Částka 3/2015 vyšla 30. září 2015. Obsahuje změny a dodatky plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2015 a 9 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (14/24, 14/25, 14/28, 14/29, 14/32, 14/34, 14/37, 14/38, 14/41).


Správa spotřební daně z lihu a tabákových výrobků se zlepšila, významná rizika ale zůstávají. Nové kontrolní pásky nenaplnily očekávání

Cigarety a sklenička alkoholu 5.10.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil práci celních orgánů při správě spotřební daně z lihu a tabákových výrobků v letech 2011 až 2014. Generální ředitelství cel (GŘC) odhadovalo, že do roku 2013 se roční úniky na spotřební dani z lihu pohybovaly od 1 do 2 miliard korun. Na efektivitu správy spotřební daně z lihu negativně dopadá nevhodná právní úprava. Celní správa dostatečně nekontrolovala daňové subjekty. Ani opatření zavedená po tzv. metanolové aféře, jako jsou nová podoba kontrolních pásek, kamery v místech značení lihu nebo zavedení prodeje lihovin jako koncesované živnosti, nedokáží zabránit prodeji závadných a nezdaněných lihovin.


Kontroly zahajované v říjnu 2015

1.10.2015


Systém vykazování prostředků přijatých ze zahraničí se zlepšuje, stále ale obsahuje významná rizika

Eurobankovky 29.9.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvo zemědělství vykazují údaje o prostředcích přijatých ze zahraničí. Zaměřil se na informace uvedené v účetních závěrkách, finančních výkazech a závěrečných účtech těchto rozpočtových kapitol za rok 2014.


13. jednání Kolegia NKÚ dne 21.9.2015

24.9.2015


Ani po 10 letech není CBO Těchonín dokončené, dosud přitom stálo 2,9 miliardy korun

CBO Těchonín (foto: MO ČR) 14.9.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na způsob, jakým resort obrany využíval v letech 2002 až 2014 peníze ze státního rozpočtu na zajištění biologické ochrany. Kontroloři spočítali, že Ministerstvo obrany za výstavbu a provoz Centra biologické ochrany Těchonín dosud zaplatilo 2,9 miliardy. Z této částky detailně prověřili více než 274 milionů korun. Specializované zdravotnické vojenské zařízení v Těchoníně, které představuje jeden z hlavních prvků biologické ochrany České republiky, stále není dokončené, což ohrožuje plnění spojeneckých závazků České republiky vůči NATO.


Premiér Sobotka: Signály NKÚ o problémech v hospodaření státu neberu na lehkou váhu

Premiér Bohuslav Sobotka, prezident NKÚ Miloslav Kala a viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková 8.9.2015 - Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes navštívil Nejvyšší kontrolní úřad, kde se setkal s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou. Jednal také s členy Kolegia a nejužšího vedení NKÚ. Představitelé obou institucí se věnovali zejména tomu, jak se bude v budoucnu vyvíjet kontrolní činnost NKÚ, a to i v kontextu plánovaného rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu hospodaření samospráv a podniků s majetkovou účastí státu.


Návštěva zástupců Ministerstva ekonomiky, Výkonného výboru města Minsk, vzdělávacích institucí a nevládních organizací Běloruské republiky

Běloruská delegace při jednání se zástupci NKÚ 8.9.2015 - Dne 7. září 2015 se v sídle NKÚ konalo setkání zástupců Ministerstva ekonomiky, Výkonného výboru města Minsk, vzdělávacích institucí a nevládních organizací Běloruské republiky a Transparency International ČR s viceprezidentkou NKÚ a dalšími představiteli úřadu. Zástupci Běloruské republiky navštívili Českou republiku v rámci ročního projektu Transparency International ČR zaměřeného na prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě, který je financovaný z Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí.


12. jednání Kolegia NKÚ dne 31.8.2015

7.9.2015


Kontroly zahajované v září 2015

1.9.2015


I v účetnictví Ministerstva financí za rok 2013 odhalil NKÚ významné nedostatky

Účetní doklady 31.8.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Ministerstvo financí (MF) postupovalo při vedení účetnictví v roce 2013 v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontrola se zaměřila nejen na významné účetní případy samotného ministerstva, ale i dalších rozpočtových kapitol, o kterých MF účtuje ve svém účetnictví. Konkrétně šlo o rozpočtové kapitoly Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa.


Účetní závěrka ČSSZ je v pořádku, zjistila kontrola NKÚ

Logo České správy sociálního zabezpečení 24.8.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2014 postupovala v souladu s právními předpisy.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy
Opendata

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti