Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Odkazy mimo web NKÚ:

Portál veřejné správy [portal.gov.cz]

Vláda ČR [www.vlada.cz]

Senát Parlamentu ČR [www.senat.cz]

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [www.psp.cz]

EUROSAI - Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.eurosai.org]

INTOSAI - Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.intosai.org]


Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Konference Veřejné zakázky 2014 - logo

Aktuální informace:

Čerpání prostředků "Programu švýcarsko-české spolupráce" ovlivňuje příliš složitý systém administrace

Vlajka Švýcarska a České republiky 24.11.2014 - Cílem Programu švýcarsko-české spolupráce (dále také „Program spolupráce“) je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů jednak mezi ČR a vyspělejšími zeměmi rozšířené EU, jednak mezi dynamickými městskými centry a regiony postiženými strukturálními změnami v rámci ČR. V roce 2006 se EU a Švýcarská spolková rada dohodly, že Švýcarská konfederace podpoří formou nenávratné finanční podpory ve výši jedné miliardy švýcarských franků deset nových členských států EU, mezi které patřila i Česká republika.


NKÚ přijme INFORMATIKA – ANALYTIKA (ANALYTIKA DATOVÉHO SKLADU)

24.11.2014


Prezident Miloš Zeman podporuje rozšíření kontrolní působnosti NKÚ

Prezident NKÚ Miloslav Kala, prezident republiky Miloš Zeman a viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková 19.11.2014 - Prezident republiky Miloš Zeman dnes navštívil Nejvyšší kontrolní úřad. Jednalo se o historicky první návštěvu prezidenta republiky na NKÚ. Předmětem jednání byly otázky, zda dochází ke zlepšování v hospodaření s veřejnými prostředky, jak jsou využívány výsledky kontrolní činnosti, a v neposlední řadě se diskutovalo o otázce rozšíření kontrolní působnosti NKÚ.


Návštěva prezidenta NKÚ na Slovensku

Jednání pracovní skupiny EUROSAI - listopad 2014, Bratislava 19.11.2014 - Ve dnech 12. – 13. listopadu 2014 se v Bratislavě setkal prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) pan Miloslav Kala spolu s viceprezidentkou NKÚ paní Zdeňkou Horníkovou s předsedou NKÚ SR panem Jánem Jasovským a jeho místopředsedy panem Igorem Šulajem a panem Vladimírem Tóthem.


Pokud ČÚZK nebude mít zajištěny peníze na provoz registru RUIAN, hrozí riziko, že bude muset vracet dotace z EU na jeho vybudování

Logo Správy základních registrů 10.11.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na přípravu, vybudování a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), který je jedním ze čtyř základních registrů. V RUIAN jsou vedeny údaje o základních územních prvcích – například území státu, kraje, obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo či pozemek v podobě parcely.


Setkání prezidenta NKÚ s velvyslanci zemí EU, představiteli ministerstva zahraničí a Zastoupení Evropské komise

Zástupci vedení NKÚ při setkání s velvyslanci - 4.11.2014 6.11.2014 - Každoroční setkání prezidenta NKÚ s velvyslanci zemí Evropské unie a zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Zastoupení Evropské komise se letos uskutečnilo 4. listopadu už tradičně v budově Nejvyššího kontrolního úřadu.


Kontroly zahajované v listopadu 2014

5.11.2014


Oznámení o prodeji chaty Koruna v Harrachově

Chata Koruna v Harrachově 5.11.2014


NKÚ přijme KONTROLORA - METODIKA pro výkon kontrolních činností do oddělení metodiky - realizace auditu výkonnosti

5.11.2014


NKÚ přijme KONTROLORA - INFORMATIKA pro výkon kontrolních činností v oblasti informačních systémů

5.11.2014


Kontrolní závěry NKÚ na schůzi vlády ČR 3.11.2014

3.11.2014


Projekty modernizace vodních cest se prodražují, podíl vodní dopravy na nákladní přepravě zůstává zanedbatelný

Nákladní loď u Mělníka 3.11.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na účelnost a hospodárnost prostředků z evropských i národních zdrojů vynaložených od roku 2009 na podporu rozvoje a modernizace vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy. Zkontroloval působení Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství vodních cest zejména při přípravě a výstavbě tří finančně nejvýznamnějších projektů na labské a vltavské vodní cestě.


Nová členka NKÚ Hana Pýchová složila slib

Nová členka NKÚ Hana Pýchová s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou 24.10.2014 - Dnes 24. října 2014 se nově zvolená členka Nejvyššího kontrolního úřadu RNDr. Hana Pýchová složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka ujala své funkce.


NKÚ pořádá seminář ke kontrole veřejných rozpočtů

Seminář Kontrola příjmů státního rozpočtu - Praha, 23. října 2014 23.10.2014 - Dnes začal v Praze dvoudenní mezinárodní seminář zaměřený na kontrolu příjmů státního rozpočtu, výměnu zkušeností, problémy a dobrou praxi. Akci pořádá Nejvyšší kontrolní úřad pod záštitou Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí EUROSAI a účastní se jí, kromě NKÚ, zástupci 22 zahraničních nejvyšších kontrolních úřadů a Evropského účetního dvora.


Schůzka Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a Evropského účetního dvora

Schůzka Kontaktního výboru 2014 - skupinové foto 22.10.2014 - Schůzka Kontaktního výboru se letos uskutečnila ve dnech 15. – 17. října Lucemburku v sídle Evropského účetního dvora (EÚD). Kontaktní výbor (KV) je pravidelné setkání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAI) Evropské unie a EÚD. Letošní jednání KV v Lucemburku proběhlo také za účasti zástupců SAI kandidátských zemí pro vstup do EU a představitelů významných evropských institucí jako je například Evropský parlament a Evropská komise.


Hospodaření Ministerstva kultury: zmizelo 16 notebooků i obraz Jana Zrzavého za 2 miliony korun

Logo Ministerstva kultury 20.10.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Ministerstva kultury v letech 2011 až 2013. Kontrola se týkala majetku v hodnotě 657,7 milionu korun a finančních prostředků ve výši téměř 34 milionů korun. Kontroloři našli významné nedostatky v řadě oblastí – od účetnictví přes inventarizaci, přepisy majetku na jiné instituce, pronajímání a nájem majetku až po konzultační, poradenské a právní služby.


16. jednání Kolegia NKÚ dne 6.10.2014

16.10.2014


Ministerstvo dopravy nestandardně převedlo na žádost MF 5 miliard korun SFDI, ovlivnilo tak schodek státního rozpočtu v letech 2012 a 2013

Logo Ministerstva dopravy 13.10.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu, účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 postupovalo podle příslušných právních předpisů.


15. jednání Kolegia NKÚ dne 22.9.2014

6.10.2014


Seminář Prevence a boj proti podvodům a nesrovnalostem v EU

Vystoupení prezidenta NKÚ na semináři 3.10.2014 - Účetní dvůr Itálie zorganizoval 30. září 2014 seminář věnovaný prevenci a boji proti podvodům a nesrovnalostem v Evropské unii se zaměřením na činnost nejvyšších kontrolních institucí (SAI). Seminář byl pořádán ve vztahu k předsednictví Itálie v Radě Evropské unie a za spolupráce s italským ministerstvem zahraničí.


Kontroly zahajované v říjnu 2014

1.10.2014


Nová částka Věstníku NKÚ (3/2014)

Obálka věstníku - ročník 2014 30.9.2014 - Částka 3/2014 vychází 30. září 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, nový jednací řád Kolegia NKÚ a osm kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/29, 13/30, 13/32, 13/33, 13/35, 13/36, 13/37, 13/38).


14. jednání Kolegia NKÚ dne 8.9.2014

29.9.2014


Návštěva zástupců Evropského účetního dvora na NKÚ

Vlajka EU 29.9.2014 - Dne 25. září 2014 navštívili Nejvyšší kontrolní úřad zástupci Evropského účetního dvora (EÚD) v čele s panem Philem Wynn Owenem, členem EÚD. Návštěva se konala v souvislosti s výkonnostním auditem EÚD zaměřeným na chyby v zadávání veřejných zakázek v politikách soudržnosti, který kromě ČR probíhá v několika dalších státech Evropské unie.


Poslanci zvolili Hanu Pýchovou členkou Kolegia NKÚ

24.9.2014 - Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu je opět kompletní. Poslanci dnes v tajné volbě zvolili jeho patnáctou členkou RNDr. Hanu Pýchovou. Získala 95 hlasů ze 144. Hana Pýchová musí ještě složit slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.


Na druhý ročník konference NKÚ o veřejných zakázkách přišla stovka účastníků z 26 úřadů a institucí

Konference NKÚ o veřejných zakázkách 18. 9. 2014 19.9.2014 - Ve čtvrtek 18. září 2014 proběhl v konferenčním sále Nejvyššího kontrolního úřadu druhý ročník konference Veřejné zakázky 2014 – Hodnota za peníze. Tématem letošního ročníku bylo centrální zadávání a elektronizace zadávacího procesu.


NKÚ zkontroloval závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2013

Logo Ministerstva zemědělství 15.9.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, zda Ministerstvo zemědělství při vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 a při sestavení závěrečného účtu postupovalo v souladu s právními předpisy.


Setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí zemí Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska (V4+2)

Setkání představitelů V4+2 - Rakousko, září 2014 11.9.2014 - Tradiční setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAIs) zemí V4+2 se letos uskutečnilo ve dnech 4. – 5. září v Rakousku a mělo na programu projednání témat spojených se vzájemnou spoluprací zemí V4+2, s plánováním kontrolní činnosti a implementací mezinárodních účetních standardů.


Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává

Loterie 1.9.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na odvody z loterií a jiných podobných her (dále jen „loterie“). Kontroloři prověřili, jak Ministerstvo financí řídilo oblast loterií a jak finanční úřady postupovaly při vyměřování a kontrole odvodů z loterií. Zjistili zásadní nedostatky, které snižují příjmy veřejných rozpočtů.


Kontroly zahajované v září 2014

27.8.2014


Návštěva zástupců německého parlamentu na NKÚ

Německá delegace při jednání na NKÚ 21.8.2014 - Dne 19. 8. 2014 se na NKÚ konala schůzka zástupců NKÚ v čele s prezidentem Miloslavem Kalou se členy Výboru pro kontrolu hospodaření (VKH) německého parlamentu a s experty německého Spolkového účetního dvora (BRH).


V účetní závěrce Ministerstva obrany za rok 2012 bylo nesprávně vykázáno 19,8 miliardy korun

Logo Ministerstva obrany 18.8.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo obrany vedlo své účetnictví a sestavovalo závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2012 a zda přitom postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.


Ministerstvo poslalo na kampaně na podporu potravin za šest let 1,4 miliardy korun, platily se z nich i indické masáže

Loga kampaní na podporu tuzemských produktů 11.8.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na komunikační kampaně na podporu značek Klasa, Regionální potravina a Vína z Moravy, vína z Čech. V kontrolovaných letech 2008 až 2013 vynaložily Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) a Vinařský fond na tyto kampaně celkem 1,5 miliardy korun, z nichž ministerstvo poskytlo 1,4 miliardy korun formou dotací a zbytek pak zaplatily SZIF a Vinařský fond ze svých prostředků. NKÚ zkontroloval výdaje na komunikační kampaně za celkem 1,3 miliardy korun.


13. zasedání Kolegia NKÚ dne 28.7.2014

5.8.2014


Hospodaření Ministerstva dopravy a jeho organizací? Dělení zakázek, útraty za dárky a reklamu i vysoké odměny

Logo Ministerstva dopravy 4.8.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ministerstva dopravy a jeho organizačních složek, konkrétně Ředitelství vodních cest ČR, Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Kontroloři prověřili například výdaje za informační a komunikační technologie, kancelářský materiál, opravy a údržbu osobních aut, ale i náklady na cestovné, reprezentaci, právní, poradenské a konzultační služby nebo na mzdy. V kontrolovaných letech 2010 až 2013 dosáhly celkové výdaje v kontrolovaných oblastech 2,7 miliard korun.


Kontroly zahajované v srpnu 2014

1.8.2014


Do cestovního ruchu šlo v posledních šesti letech 49 miliard korun, jeho výkonnost přitom po celou dobu stagnovala nebo klesala

Turisté 28.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování, čerpání a využití dotací na rozvoj cestovního ruchu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, Integrovaného operačního programu a čtyř regionálních operačních programů.


Při kontrole investičních akcí Ministerstva obrany kontroloři odhalili problematické rekonstrukce vojenských ubytoven

Logo Ministerstva obrany 14.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na významné investice a prodej nepotřebného majetku Ministerstva obrany (MO) v letech 2010 až 2013. Zkontroloval 13 investičních akcí za 1,2 miliardy korun a devět prodejů nepotřebných objektů za 566 milionů korun. Kromě samotného ministerstva se kontrola týkala i příspěvkové organizace Armádní Servisní...


NKÚ: NAPIŠTE NÁM tipy ke kontrolám

Napište nám 12.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad dnes spustil na svých webových stránkách novou aplikaci NAPIŠTE NÁM, která umožní veřejnosti posílat – ať už na jméno, či anonymně – tipy, podněty, dokumenty a jiné informace vztahující se k budoucím a právě běžícím kontrolám. Tato aplikace je doplněna přehledem aktuálních kontrolních akcí.


ČR má šanci v příštích šesti letech získat až 651,7 miliardy korun

EU report 2014 - obálka 11.7.2014 - Česká republika stojí na prahu nového programového období pro léta 2014–2020, v rámci kterého může vyčerpat až 651,7 miliardy korun evropských dotací. V uplynulém programovém období 2007–2013 si přitom nevedla dobře. Evropská komise pro Českou republika vyhradila celkem 733,2 miliardy korun. Z těch bylo ale v rámci 18 operačních programů ke konci roku 2013 proplaceno jen necelých 395 miliard korun, tedy 54 procent alokace těchto operačních programů. Ohroženo je čerpání dotací až ve výši 65 miliard korun. Vyplývá to z EU reportu 2014, který NKÚ vydal tento týden.


Stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2013

9.7.2014


Provozní náklady úřadů? Třeba u školení i dvanáctinásobné rozdíly

Bankovky - ilustrační foto 7.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak a kolik utrácely Český statistický úřad (ČSÚ), Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Generální ředitelství cel (GŘC) za kancelářské potřeby, konzultační, poradenské a právní služby, za školení nebo za překladatelské služby. Kontroloři prověřili i další výdaje – například za úklid a ostrahu objektů nebo opravy a údržbu vozového parku. Kontrola se vztahovala na roky 2010 až 2012 a kontroloři prošli výdaje za celkem 161,5 milionu korun.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Klikací rozpočet
Aktuální kontroly NKÚ
Napište nám

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti