Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Odkazy mimo web NKÚ:

Portál veřejné správy [portal.gov.cz]

Vláda ČR [www.vlada.cz]

Senát Parlamentu ČR [www.senat.cz]

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [www.psp.cz]

EUROSAI - Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.eurosai.org]

INTOSAI - Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.intosai.org]


Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

NKÚ přijme INTERNÍHO AUDITORA do odboru interního auditu

16.4.2014


7. zasedání Kolegia NKÚ dne 31.3.2014

15.4.2014


U operačního programu Podnikání a inovace selhává kontrolní systém, NKÚ našel chyby u třetiny kontrolovaných projektů

Logo OP Podnikání a inovace 11.4.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování dotací z operačního programu Podnikání a inovace, který má za cíl zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky. V programu bylo vymezeno šest věcných prioritních os, kontrola NKÚ se zaměřila na osu 4 (Inovace) a osu 5 (Prostředí pro podnikání a inovace).


Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu č. 381 (NKÚ) za rok 2013

11.4.2014


Předseda Senátu se setkal s prezidentem NKÚ

Předseda Senátu Milan Štěch a prezident NKÚ Miloslav Kala 10.4.2014 - Dne 9. 4. 2014 se setkal předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch s prezidentem Nevyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou.


Pracovní schůzka k auditu výkonnosti

Zástupci NKÚ a NKÚ SR na jednání 7.4.2014 - Ve dnech 3. - 4. 4. se v sídle NKÚ konala schůzka expertů nejvyšších kontrolních institucí České a Slovenské republiky, jejímž cílem byla výměna zkušeností v oblasti auditu výkonnosti.


NKÚ zkontroloval peněžní prostředky vynakládané na sociální služby: MPSV za uplynulých sedm let nevypracovalo národní plán rozvoje sociálních služeb

7.4.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státu určených na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru. Kontrolovaný objem peněžních prostředků státu činil více než 518 mil. Kč na úrovni systému poskytovatele (Ministerstvo práce a sociálních věcí), z toho více než 130 mil. Kč bylo prověřeno také u příjemců. Kontrola u MPSV byla zaměřena především na systém financování sociálních služeb. U příjemců bylo kontrolováno zejména dodržování právních předpisů a pravidel MPSV pro čerpání a použití dotace.


Nová částka Věstníku NKÚ (1/2014)

Obálka věstníku - ročník 2014 31.3.2014 - Částka 1/2014 vychází 31. března 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 a 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, výroční zprávu za rok 2013 a 8 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/02, 13/07, 13/10, 13/13, 13/14, 13/16, 13/20, 13/23).


Ministerstvo zdravotnictví poskytlo dotaci na opravu zdravotního střediska, které obec ze tří čtvrtin pronajímá jako byty

31.3.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na dotace, které Ministerstvo zdravotnictví poskytovalo v letech 2009 až 2012 na opravy regionálních zdravotnických zařízení prostřednictvím programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Tento program je určen pro zdravotnická zařízení zřízená obcí nebo krajem a má zlepšit poskytování péče a jejich vybavení. Kontroloři prověřili nejen ministerstvo jakožto správce programu, ale i samotné příjemce dotací.


Financování projektů realizovaných v rámci OP přeshraniční spolupráce ČR–Polsko 2007–2013 (společná zpráva NKÚ a NIK)

Obálka společné zprávy NKÚ a NIK 2014 28.3.2014


Pracovní schůzka zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a Nejvyšší kontrolní instituce Polska (NIK), Ostrava a Opole, 24. – 25. března 2014

Tisková konference v Ostravě 25.3.2014 27.3.2014 - Nejvyšší kontrolní instituce ČR a Polska zakončily kontrolu projektů financovaných z prostředků poskytnutých v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.


U Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–PR víc chybují ti, kteří ho řídí, než samotní příjemci dotací

Logo OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 25.3.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na čerpání evropských dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 až 2012. Kromě Ministerstva pro místní rozvoj a Centra pro regionální rozvoj České republiky zkontroloval i 19 konkrétních projektů deseti příjemců dotací z řad krajů, měst, státních a příspěvkových organizací a občanských sdružení.


6. zasedání Kolegia NKÚ dne 17.3.2014

24.3.2014


Zisky Řízení letového provozu se za pět let více než zdvojnásobily, vydělává čtvrt miliardy ročně

Logo Řízení letového provozu ČR 17.3.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření státního podniku Řízení letového provozu ČR (ŘLP) v letech 2011 a 2012. Závažnější nedostatky kontroloři neodhalili. NKÚ také zkontroloval, jak Ministerstvo dopravy plnilo své povinnosti zakladatele tohoto státního podniku.


5. zasedání Kolegia NKÚ dne 3.3.2014

11.3.2014


Příprava sportovních reprezentantů ve třech resortních sportovních centrech přišla za dva roky na 800 milionů korun

3.3.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil hospodaření resortních sportovních center, která vytvářejí podmínky pro přípravu vrcholových sportovců na reprezentaci, a to jak v juniorských, tak seniorských kategoriích. Kontroloři prověřili, jak s finančními prostředky ze státního rozpočtu nakládala od začátku roku 2011 do poloviny roku 2013 tři sportovní centra: Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Centrum sportu Ministerstva vnitra a Armádní sportovní centrum Ministerstva obrany.


Výroční zpráva NKÚ za rok 2013

Výroční zpráva 2013 - obálka výřez 28.2.2014


4. zasedání Kolegia NKÚ dne 24.2.2014

28.2.2014


NKÚ zkontroloval diagnostické a výchovné ústavy a školy pro zdravotně postižené – hospodaří bez vážných pochybení

Dětský diagnostický ústav 24.2.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření šesti příspěvkových organizací ministerstva školství v letech 2011 a 2012. Příspěvkové organizace poskytují vzdělání a péči dětem se zdravotním postižením i bez něho. NKÚ zkontroloval majetek za 765,4 milionu korun a finanční prostředky ve výši 87,6 milionu korun.


3. zasedání Kolegia NKÚ dne 10.2.2014

20.2.2014


Česká republika zřejmě nestihne vyčerpat evropské dotace na modernizaci železnic

Železniční koleje - ilustrační foto 17.2.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na financování modernizace železničních tratí mimo síť Trans European Network – Transport, tedy mimo hlavní koridorové tratě. Zkontroloval období od roku 2009 do současnosti. Kontroloři se soustředili především na elektrizaci železničních tratí.


Ministerstvo financí není při vymáhání zahraničních pohledávek ČR úspěšné

Dolary - ilustrační foto 10.2.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval, jak Ministerstvo financí spravovalo zahraniční pohledávky České republiky civilního charakteru a jak zajišťovalo jejich návratnost. Ministerstvo tyto pohledávky začalo spravovat na základě dohod uzavřených v devadesátých letech minulého století v souvislosti s rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky. Koncem roku 1998 jejich výše přesahovala 122 miliard korun.


Poslanci zvolili Hanu Hykšovou členkou Kolegia NKÚ

Ing. Hana Hykšová při podpisu slibu člena Kolegia NKÚ 6.2.2014 - Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu je opět kompletní. Poslanci dnes v tajné volbě zvolili jeho patnáctou členkou Ing. Hanu Hykšovou. Získala 122 hlasů ze 161 odevzdaných. Hykšová musí ještě složit slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.


Dluhy na daních vzrostly za tři roky téměř o třetinu, nejvíc dluží firmy na DPH

Daňové přiznání - formulář 3.2.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na daňové nedoplatky a jejich vymáhání a odpisy v letech 2011 a 2012. Daňové nedoplatky od roku 2010 do konce roku 2012 vzrostly ze 106,4 miliardy na 134,7 miliardy korun, tedy o 27 procent. Kromě těchto nedoplatků finanční úřady ke konci roku 2012 evidovaly daňové nedoplatky odepsané pro nedobytnost ve výši 124 miliard korun.


2. zasedání Kolegia NKÚ dne 27.1.2014

30.1.2014


Náklady MŽP na poradenské, konzultační a právní služby vzrostly za dva roky o 100 procent

Logo Ministerstva životního prostředí 27.1.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ministerstva životního prostředí (MŽP) v letech 2010 až 2012. Zkontroloval nakládání s finančními prostředky a s majetkem za 133,6 milionu korun.


1. zasedání Kolegia NKÚ dne 13.1.2014

20.1.2014


Jednání se zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky

Zástupci slovenského NKÚ - Praha, leden 2014 15.1.2014 - Ve dnech 8. a 9. ledna 2014 se na NKÚ uskutečnilo jednání s delegací Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky, kterou vedl místopředseda NKÚ SR pan Igor Šulaj. Delegaci přijal prezident úřadu, vlastní schůzce pak předsedala viceprezidentka úřadu.


NKÚ zkontroloval tři projekty základních registrů, jeden z nich kvůli zpoždění souvisejících projektů funguje jen zčásti

Logo systému základních registrů 13.1.2014 - NKÚ se zaměřil na přípravu, výstavbu, provoz a správu informačního systému základních registrů (ISZR) a dvou základních registrů – registru obyvatel (ROB) a registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (RPP) – které jsou v gesci Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra a Správa základních registrů, která je provozuje, zaplatily do poloviny roku 2013 za kontrolované registry 1,6 miliardy korun.


Kontrolní závěry NKÚ na schůzi vlády ČR 8.1.2014

8.1.2014


NKÚ zkontroloval hospodaření Palivového kombinátu Ústí, závažnější nedostatky neodhalil

Logo s.p. Palivový kombinát Ústí 6.1.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak v letech 2010 až 2012 hospodařil státní podnik Palivový kombinát Ústí. Ten se zabývá především komplexní revitalizací těžebních oblastí a zahlazováním následků hornické činnosti. Podnik také likviduje staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě.


20 let nezávislé kontroly v České republice (sborník)

20 let NKÚ 31.12.2013


Nová částka Věstníku NKÚ (4/2013)

Obálka věstníku - ročník 2013 31.12.2013 - Částka 4/2013 vychází 31. prosince 2013. Obsahuje změny a dodatky plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013, plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a 12 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (12/29, 12/33, 13/01, 13/03, 13/04, 13/05, 13/06, 13/08, 13/09, 13/11, 13/12, 13/15).


NKÚ zkontroloval pomocný analytický přehled Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2012

Logo Ministerstva průmyslu a obchodu 30.12.2013 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) sestavilo tzv. pomocný analytický přehled (PAP) za rok 2012 v souladu s právními předpisy.


Akademie věd nedodržovala vlastní pravidla pro rozdělování dotací

Logo Akademie věd ČR 23.12.2013 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Akademie věd České republiky (AV) a jí zřízené veřejné výzkumné instituce investovaly v letech 2008 až 2013 do výstavby, nákladných oprav a údržby a nákupu drahých přístrojů. Kontroloři v rámci kontroly u čtyř výzkumných institucí prověřili 108 konkrétních stavebních akcí a sedm nákupů přístrojů za celkem 578 milionů korun.


Kontrolní závěry NKÚ na schůzi vlády ČR 2.1.2014

19.12.2013


21. zasedání Kolegia NKÚ dne 16.12.2013

18.12.2013


Ministerstva zadávají 62 % zakázek na informační a komunikační technologie bez soutěže

Bankovky - ilustrační foto 16.12.2013 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na veřejné zakázky na informační a komunikační technologie (ICT), které ministerstva zadávala bez soutěže v letech 2009 až 2012. Kontroloři prověřili také 41 konkrétních zakázek, které zadalo Ministerstvo obrany v rámci údržby a rozvoje pěti svých informačních systémů.


Kontrolní závěry NKÚ na schůzi vlády ČR 18.12.2013

13.12.2013


Studijní cesta zástupců SAI Černé Hory na NKÚ

Delegace nejvyšší kontrolní instituce Černé Hory - Praha, prosinec 2013 12.12.2013 - Ve dnech 2. až 5. prosince 2013 se na NKÚ uskutečnila studijní cesta zástupců nejvyšší kontrolní instituce (SAI) Černé Hory. Delegaci vedl prezident této SAI pan Milan Dabović.


Kontrolní závěry NKÚ na schůzi vlády ČR 11.12.2013

10.12.2013


20. zasedání Kolegia NKÚ dne 2.12.2013

10.12.2013


Ministerstvo zemědělství nezajistilo transparentní soutěže o dotace na zemědělský výzkum

9.12.2013 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na účelové dotace na aplikovaný zemědělský výzkum, na které Ministerstvo zemědělství v kontrolovaných letech 2010 až 2012 vynaložilo 1,2 miliardy korun. Kontroloři prověřili i 23 konkrétních projektů za 98 milionů korun, jejichž výsledky měly být využitelné v praxi. Podle NKÚ tuto praktickou využitelnost při současném nastavení dotačního systému ale nelze vždy prokázat.


Prezentace Výroční zprávy Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU za rok 2012

Prezentace Výroční zprávy EÚD - Praha, 2.12.2013 4.12.2013 - Setkání zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zástupci Evropského účetního dvora (EÚD), které se uskutečnilo v sídle NKÚ dne 2. 12. 2013, bylo spojeno s prezentací Výroční zprávy EÚD o plnění rozpočtu EU za rok 2012 a dále s prezentací zvláštní zprávy z auditu EÚD č. 6/2013.


Stát promíjí tři čtvrtiny odvodů za porušení rozpočtové kázně

Bankovky - ilustrační foto 2.12.2013 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Generální finanční ředitelství (GFŘ) promíjí odvody a penále, které finanční úřady vyměřují za porušení rozpočtové kázně. Kontroloři prověřili období od začátku roku 2011 do konce prvního čtvrtletí roku 2013.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
IČ: 49370227

Více informací


:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti