Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Banner otevřeno-zavřeno 2015
Otevřená společnost, o.p.s.
Soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO

Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

NKÚ přijme KONTROLORA - METODIKA pro výkon kontrolních činností do oddělení realizace auditu výkonnosti

3.9.2015


Kontroly zahajované v září 2015

1.9.2015


I v účetnictví Ministerstva financí za rok 2013 odhalil NKÚ významné nedostatky

Účetní doklady 31.8.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Ministerstvo financí (MF) postupovalo při vedení účetnictví v roce 2013 v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontrola se zaměřila nejen na významné účetní případy samotného ministerstva, ale i dalších rozpočtových kapitol, o kterých MF účtuje ve svém účetnictví. Konkrétně šlo o rozpočtové kapitoly Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa.


NKÚ přijme KONTROLORA - METODIKA do oddělení hospodaření s ostatními finančními prostředky na dobu určitou jako zástup za MD/RD

27.8.2015


Účetní závěrka ČSSZ je v pořádku, zjistila kontrola NKÚ

Logo České správy sociálního zabezpečení 24.8.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2014 postupovala v souladu s právními předpisy.


NKÚ přijme KONTROLORA do odboru kontroly prostředků poskytnutých České republice ze zahraničí

20.8.2015


Nejvyšší kontrolní instituce České a Slovenské republiky podepsaly smlouvu o spolupráci při kontrolách správy spotřebních daní

Předseda NKÚ Slovenské republiky Karol Mitrík a prezident NKÚ Miloslav Kala 20.8.2015 - Ve dnech 17. a 18. srpna navštívil NKÚ předseda NKÚ Slovenské republiky pan Karol Mitrík s delegací. Jednalo se o první bilaterální zahraniční cestu pana Mitríka jako předsedy NKÚ SR, který byl do funkce zvolen v květnu 2015 a nahradil tak dlouholetého předsedu NKÚ SR pana Jána Jasovského.


11. jednání Kolegia NKÚ dne 10.8.2015

18.8.2015


Kontrolu prodloužení metra A zásadním způsobem omezil fakt, že NKÚ nemůže kontrolovat všechny veřejné prostředky

Logo pražského metra 17.8.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití části prostředků na prodloužení trasy A pražského metra v letech 2009 až 2015. Výstavba čtyř nových stanic, které byly do zkušebního provozu uvedeny 6. dubna 2015, měla stát 22,6 miliardy korun. V době schválení projektu byly tyto přepokládané náklady o pětinu navýšeny na 27,1 miliardy korun.


Zákon ukládá SPÚ v souvislosti s vracením církevních nemovitostí řadu povinností, ale na jejich splnění mu dává jen šestiměsíční lhůtu.

Logo Státního pozemkového úřadu 10.8.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jaké náklady s sebou nesl vznik Státního pozemkového úřadu (SPÚ), který nahradil Pozemkový fond ČR (PF). Zaměřil se také na to, jak nový úřad hospodařil a jak plnil své povinnosti v souvislosti s církevními restitucemi. Kontrola se věnovala zejména období mezi lety 2012 až 2014. Nejzávažnější pochybení v hospodaření SPÚ se týkalo bezúplatného užívání vozidel úřadu pro soukromé cesty zaměstnanců. Zřízení SPÚ v roce 2013 přineslo plánovanou úsporu 227 milionů korun, a to mimo jiné snížením počtu zaměstnanců o 358 lidí. Už v roce 2014 však úřad znovu přijal 215 zaměstnanců. Je otázka, zda v dalších letech úřad dosáhne plánovaných úspor.


10. jednání Kolegia NKÚ dne 27.7.2015

4.8.2015


Kontroly zahajované v srpnu 2015

3.8.2015


Národní galerie půjčila obraz na výstavu, dva roky po vrácení zjistila, že ho nemá. Trestní oznámení podala po 13 letech

Logo Národní galerie v Praze 20.7.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření s penězi a majetkem u Národní galerie v Praze, Národní knihovny ČR a Národní technické knihovny v letech 2012 až 2014. Kontroloři prověřili hospodaření s téměř půl miliardou korun a zkontrolovali, jakým způsobem tyto příspěvkové organizace nakupovaly služby, zadávaly veřejné zakázky nebo jak zacházely s majetkem státu.


Zpráva o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR (EU report 2015)

EU report 2015 - titulka 16.7.2015


Stáže ve firmách dosud stály miliardu korun, MPSV s nimi přesto v boji s nezaměstnaností zatím nepočítá

Logo OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 13.7.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování, využití a kontrolu dotací pro tzv. národní projekty, které byly financovány z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.


9. jednání Kolegia NKÚ dne 29.6.2015

7.7.2015


SFDI platil miliony za služby, které měli dělat jeho zaměstnanci

Logo Státního fondu dopravní infrastruktury 7.7.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem hospodařil v letech 2011 až 2014 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se státními penězi a majetkem. Kontroloři prověřili, jak SFDI například nakupoval kancelářské potřeby, jakým způsobem provozoval služební vozy nebo jak postupoval při nákupu služeb. Kontroloři odhalili nejzávažnější nedostatky u konzultačních, právních a poradenských služeb, za které SFDI zaplatil více než 3,5 milionu korun.


Kontroly zahajované v červenci 2015

1.7.2015


Věstník NKÚ, částka 2/2015

Obálka věstníku - ročník 2015 30.6.2015 - Částka 2/2015 vychází 30. června 2015. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a na rok 2015 a 11 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (14/15, 14/17, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/26, 14/27, 14/30, 14/40).


Návštěva prezidenta rakouského Účetního dvora a generálního tajemníka INTOSAI na NKÚ

Prezident rakouského Účetního dvora Josef Moser (druhý zleva) 30.6.2015 - Dne 25. června 2015 navštívil Nejvyšší kontrolní úřad prezident rakouského Účetního dvora Dr. Josef Moser, který rovněž zastává významnou funkci generálního tajemníka INTOSAI.


Efektivnější veřejná správa v ČR? Nesplněné cíle, špatná koordinace a nesrovnalosti za téměř 226 milionů korun

Tablet a grafy 29.6.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval využití prostředků investovaných do projektů na zefektivnění veřejné správy. Efektivnější veřejnou správu měla zabezpečit strategie Smart Administration, jejímž cílem bylo přispět k socioekonomickému růstu ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Kromě nastavení strategie a jejího řízení kontroloři prověřili i naplňování některých jejích cílů. NKÚ zkontroloval osm konkrétních projektů za téměř 230 milionů korun z let 2007 až 2014, které byly dotovány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Schůzka Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAIs) zemí EU v Rize

Schůzka Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí - společné foto 24.6.2015 - Schůzka Kontaktního výboru je pravidelné výroční zasedání nejvyšších představitelů SAIs zemí EU a Evropského účetního dvora. Na schůzku jsou zváni rovněž zástupci kandidátských států pro vstup do EU a představitelé evropských institucí. Účelem schůzky je projednat aktuální témata a výzvy spojené s externí kontrolou veřejných financí v EU.


Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu č. 381 (NKÚ) za rok 2014

17.6.2015


Prezident Evropského účetního dvora navštívil ČR, zavítal i na konferenci pořádanou NKÚ

Předseda PS Jan Hamáček vítá prezidenta EÚD Vítora Caldeiru - 15.6.2015 16.6.2015 - Do České republiky 14. června 2015 přijel prezident Evropského účetního dvora (EÚD) Vítor Caldeira. V průběhu čtyřdenní návštěvy se setkal s prezidentem České republiky Milošem Zemanem i předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, zúčastnil se ale také například zasedání kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V rámci své návštěvy zahájil Vítor Caldeira 16. června konferenci pořádanou NKÚ eData – budoucnost kontroly. Ta se zaměřila na problematiku tzv. velkých dat, otevřených dat a data miningu v oblasti státní a veřejné správy.


8. jednání Kolegia NKÚ dne 8.6.2015

16.6.2015


Skrytý potenciál e-dat ve veřejné správě se bude diskutovat na konferenci NKÚ

Logo konference eData - budoucnost kontroly 15.6.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad pořádá 16. června 2015 v prostorách svého sídla v budově Tokovo konferenci s názvem eData – budoucnost kontroly. Konference určená pro odbornou veřejnost se zaměří na problematiku tzv. velkých dat a otevřených dat v oblasti státní a veřejné správy. V rolích řečníků nabídne zahraniční i domácí osobnosti z řad zástupců auditních institucí, veřejné správy i nezávislých odborníků.


Podpora venkova z evropských dotací: peníze šly i na projekty, které rozvoj nepřinesly

Logo Programu rozvoje venkova 15.6.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření s penězi určenými na rozvoj venkova, zaměřil se také na plnění cílů a udržitelnost projektů v této oblasti. Kontroloval prostředky rozdělované Ministerstvem zemědělství (MZe) v rámci Programu rozvoje venkova v letech 2010 až 2013. Kontroloři prověřili 120 projektů, které získaly dotace v celkové výši přesahující 375 milionů korun.


Nezávislé hodnocení odboru interního auditu dopadlo na výbornou, NKÚ získal certifikát

Prezident ČIIA Tomáš Pivoňka, viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková a prezident NKÚ Miloslav Kala při předání certifikátu 11.6.2015 - Prezident Českého institutu interních auditorů Tomáš Pivoňka za přítomnosti předsedy kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Vladimíra Koníčka dnes předal prezidentovi NKÚ Miloslavu Kalovi certifikát dokládající nezávislé hodnocení interního auditu NKÚ.


Poslanci rozhodli, že v Kolegiu NKÚ zasedne Jan Stárek

Jmenování Jana Stárka v Poslanecké sněmovně - 4.6.2015 4.6.2015 - Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu je opět kompletní. Poslanci v pátek 22. 5. 2015 v tajné volbě zvolili jeho členem Ing. Jana Stárka. Odevzdáno bylo 152 hlasovacích lístků a Stárek získal 91 hlasů. Jan Stárek složil 4. 6. 2015 slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka.


Navržené pozemkové úpravy se dlouhodobě nedaří dokončit, zpomaluje je i nerovnoměrné čerpání evropských dotací

Katastrální mapa 1.6.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření s penězi určenými na úhradu pozemkových úprav. Ty rozdělovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) z Programu rozvoje venkova a dalších zdrojů. Kontrola se zaměřila na roky 2011 až 2013, v některých případech ale zasáhla i do let předcházejících a následujících. MZe v letech 2007 až 2014 vynaložilo na pozemkové úpravy z různých zdrojů celkem 13 miliard korun. Z výsledků kontroly vyplynulo, že se peníze nedařilo v tomto období čerpat rovnoměrně, ročně se investice do pozemkových úprav pohybovaly od 1,2 do 2,1 miliardy korun. Prostředky z Programu rozvoje venkova tvořily 34 % celkových investic do pozemkových úprav.


Kontroly zahajované v červnu 2015

1.6.2015


Schůzka vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí zemí V4+2

Schůzka vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí zemí V4+2 27.5.2015 - Ve dnech 20. – 21. května 2015 se v polském Kobióru uskutečnila schůzka vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAIs) zemí V4, Rakouska a Slovinska.


7. jednání Kolegia NKÚ dne 18.5.2015

27.5.2015


Evropské dotace na rozvoj vysokých škol: nedočerpání hrozí u projektů za 1,3 miliardy korun

Studenti 25.5.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití peněz určených na zlepšení infrastruktury vysokých škol ve spojitosti s výzkumem. Kontrola, která se zaměřila na období mezi lety 2007 a 2015, se týkala sedmi projektů v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun. Celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozdělilo v programovém období 2007 až 2013 v rámci kontrolované prioritní osy operačního programu „Věda a výzkum pro inovace“ 12,6 miliardy korun. Evropské dotace šly především na výstavbu nových budov, nákup zařízení a přístrojů a na modernizaci starších objektů.


NKÚ přijme PRÁVNÍKA - KONTROLORA do oddělení financování státního rozpočtu

25.5.2015


Povodně 2010: Evropské peníze dostaly postižené kraje a obce až po roce a půl

Povodeň - pytle s pískem 18.5.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo financí a příjemci dotací naložili s penězi z Fondu solidarity Evropské unie na odstranění škod po dvou povodních, které Českou republiku postihly v roce 2010. Na likvidaci následků obou povodní vyčerpala Česká republika z tohoto fondu celkem 400 milionů korun, což představuje maximální možnou výši pomoci. Kontroloři prověřili, jak ministerstvo zadministrovalo dotace ve výši 345 milionů korun.


Setkání spoluřešitelů projektu INTOSAI WGEA zaměřeného na úspory energií

Setkání spoluřešitelů projektu INTOSAI WGEA - Praha, květen 2015 18.5.2015 - Ve dnech 12. - 14. května 2015 uspořádal NKÚ schůzku spoluřešitelů k projektu INTOSAI WGEA zaměřenou na úspory energií.


Kontrolní instituce nechtějí své klienty zatěžovat zbytečnými kontrolami

Prezident NKÚ Miloslav Kala 14.5.2015 - Na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu se dnes uskutečnilo setkání na téma „Spolupráce interního a externího auditu.“ Jedná se o historicky první setkání představitelů hlavních kontrolních a auditních institucí České republiky.


Ani MŽP se ve svém účetnictví za rok 2013 nevyrovnalo se všemi požadavky na vedení účetnictví státu nastavenými reformou v roce 2010

Logo Ministerstva životního prostředí 11.5.2015 - Dalším ministerstvem, u kterého se NKÚ zaměřil na vedení účetnictví a vykazování údajů v rámci účetní závěrky, finančních výkazů a závěrečného účtu, bylo Ministerstvo životního prostředí. Při kontrole byly zjištěny významné nesprávnosti, které byly vyčísleny v celkové výši 7,1 miliardy korun.


Návštěva zástupců dánského Parlamentu, dánského Nejvyššího kontrolního úřadu a dánského velvyslance pro Českou republiku v sídle NKÚ

Dánská delegace na NKÚ - 7.5.2015 11.5.2015 - Dne 7. května 2015 se v sídle NKÚ konalo pracovní setkání zástupců dánského Parlamentu, dánského Nejvyššího kontrolního úřadu a dánského velvyslance pro Českou republiku s prezidentem NKÚ a dalšími představiteli úřadu.


6. jednání Kolegia NKÚ dne 27.4.2015

6.5.2015


Datové centrum Státní tiskárny cenin za 386 milionů bylo využíváno jen z poloviny

Datové centrum 4.5.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil náklady na výstavbu a provoz datového centra Státní tiskárny cenin (STC) v letech 2010 až 2014. Zaměřil se také na koordinační roli Ministerstva vnitra v oblasti datových center a na roli Ministerstva financí v projektu datového centra STC. Vybudování datového centra STC stálo 386 milionů korun a do ukončení kontroly byla jeho kapacita využívána pouze z poloviny.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy
Opendata

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti