Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Odkazy mimo web NKÚ:

Portál veřejné správy [portal.gov.cz]

Vláda ČR [www.vlada.cz]

Senát Parlamentu ČR [www.senat.cz]

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [www.psp.cz]

EUROSAI - Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.eurosai.org]

INTOSAI - Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.intosai.org]


Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Konference Veřejné zakázky 2014 - logo

Aktuální informace:

NKÚ přijme PRÁVNÍKA - KONTROLORA do oddělení realizace finančního auditu

15.9.2014


NKÚ zkontroloval závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2013

Logo Ministerstva zemědělství 15.9.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, zda Ministerstvo zemědělství při vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 a při sestavení závěrečného účtu postupovalo v souladu s právními předpisy.


Oznámení o prodeji chaty Koruna v Harrachově

Chata Koruna v Harrachově 12.9.2014


Setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí zemí Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska (V4+2)

Setkání představitelů V4+2 - Rakousko, září 2014 11.9.2014 - Tradiční setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAIs) zemí V4+2 se letos uskutečnilo ve dnech 4. – 5. září v Rakousku a mělo na programu projednání témat spojených se vzájemnou spoluprací zemí V4+2, s plánováním kontrolní činnosti a implementací mezinárodních účetních standardů.


Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává

Loterie 1.9.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na odvody z loterií a jiných podobných her (dále jen „loterie“). Kontroloři prověřili, jak Ministerstvo financí řídilo oblast loterií a jak finanční úřady postupovaly při vyměřování a kontrole odvodů z loterií. Zjistili zásadní nedostatky, které snižují příjmy veřejných rozpočtů.


Kontroly zahajované v září 2014

27.8.2014


Návštěva zástupců německého parlamentu na NKÚ

Německá delegace při jednání na NKÚ 21.8.2014 - Dne 19. 8. 2014 se na NKÚ konala schůzka zástupců NKÚ v čele s prezidentem Miloslavem Kalou se členy Výboru pro kontrolu hospodaření (VKH) německého parlamentu a s experty německého Spolkového účetního dvora (BRH).


V účetní závěrce Ministerstva obrany za rok 2012 bylo nesprávně vykázáno 19,8 miliardy korun

Logo Ministerstva obrany 18.8.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo obrany vedlo své účetnictví a sestavovalo závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2012 a zda přitom postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.


Ministerstvo poslalo na kampaně na podporu potravin za šest let 1,4 miliardy korun, platily se z nich i indické masáže

Loga kampaní na podporu tuzemských produktů 11.8.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na komunikační kampaně na podporu značek Klasa, Regionální potravina a Vína z Moravy, vína z Čech. V kontrolovaných letech 2008 až 2013 vynaložily Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) a Vinařský fond na tyto kampaně celkem 1,5 miliardy korun, z nichž ministerstvo poskytlo 1,4 miliardy korun formou dotací a zbytek pak zaplatily SZIF a Vinařský fond ze svých prostředků. NKÚ zkontroloval výdaje na komunikační kampaně za celkem 1,3 miliardy korun.


NKÚ přijme REFERENTA/REFERENTKU do odboru komunikace

8.8.2014


13. zasedání Kolegia NKÚ dne 28.7.2014

5.8.2014


Hospodaření Ministerstva dopravy a jeho organizací? Dělení zakázek, útraty za dárky a reklamu i vysoké odměny

Logo Ministerstva dopravy 4.8.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ministerstva dopravy a jeho organizačních složek, konkrétně Ředitelství vodních cest ČR, Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Kontroloři prověřili například výdaje za informační a komunikační technologie, kancelářský materiál, opravy a údržbu osobních aut, ale i náklady na cestovné, reprezentaci, právní, poradenské a konzultační služby nebo na mzdy. V kontrolovaných letech 2010 až 2013 dosáhly celkové výdaje v kontrolovaných oblastech 2,7 miliard korun.


Kontroly zahajované v srpnu 2014

1.8.2014


Do cestovního ruchu šlo v posledních šesti letech 49 miliard korun, jeho výkonnost přitom po celou dobu stagnovala nebo klesala

Turisté 28.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování, čerpání a využití dotací na rozvoj cestovního ruchu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, Integrovaného operačního programu a čtyř regionálních operačních programů.


Při kontrole investičních akcí Ministerstva obrany kontroloři odhalili problematické rekonstrukce vojenských ubytoven

Logo Ministerstva obrany 14.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na významné investice a prodej nepotřebného majetku Ministerstva obrany (MO) v letech 2010 až 2013. Zkontroloval 13 investičních akcí za 1,2 miliardy korun a devět prodejů nepotřebných objektů za 566 milionů korun. Kromě samotného ministerstva se kontrola týkala i příspěvkové organizace Armádní Servisní...


NKÚ: NAPIŠTE NÁM tipy ke kontrolám

Napište nám 12.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad dnes spustil na svých webových stránkách novou aplikaci NAPIŠTE NÁM, která umožní veřejnosti posílat – ať už na jméno, či anonymně – tipy, podněty, dokumenty a jiné informace vztahující se k budoucím a právě běžícím kontrolám. Tato aplikace je doplněna přehledem aktuálních kontrolních akcí.


ČR má šanci v příštích šesti letech získat až 651,7 miliardy korun

EU report 2014 - obálka 11.7.2014 - Česká republika stojí na prahu nového programového období pro léta 2014–2020, v rámci kterého může vyčerpat až 651,7 miliardy korun evropských dotací. V uplynulém programovém období 2007–2013 si přitom nevedla dobře. Evropská komise pro Českou republika vyhradila celkem 733,2 miliardy korun. Z těch bylo ale v rámci 18 operačních programů ke konci roku 2013 proplaceno jen necelých 395 miliard korun, tedy 54 procent alokace těchto operačních programů. Ohroženo je čerpání dotací až ve výši 65 miliard korun. Vyplývá to z EU reportu 2014, který NKÚ vydal tento týden.


Stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2013

9.7.2014


Provozní náklady úřadů? Třeba u školení i dvanáctinásobné rozdíly

Bankovky - ilustrační foto 7.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak a kolik utrácely Český statistický úřad (ČSÚ), Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Generální ředitelství cel (GŘC) za kancelářské potřeby, konzultační, poradenské a právní služby, za školení nebo za překladatelské služby. Kontroloři prověřili i další výdaje – například za úklid a ostrahu objektů nebo opravy a údržbu vozového parku. Kontrola se vztahovala na roky 2010 až 2012 a kontroloři prošli výdaje za celkem 161,5 milionu korun.


12. zasedání Kolegia NKÚ dne 30.6.2014

3.7.2014


Nová částka Věstníku NKÚ (2/2014)

Obálka věstníku - ročník 2014 30.6.2014 - Částka 2/2014 vychází 30. června 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a 13 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/17, 13/18, 13/19, 13/21, 13/22, 13/24, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 13/31, 13/34, 13/40).


V registru kancelářských budov státu CRAB jsou neúplné a chybné údaje, stále v něm navíc nejsou zaneseny tisíce objektů

Budovy a logo CRAB 30.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak šestice ministerstev využívala administrativní budovy v Praze, jestli a za kolik si najímala kanceláře a kolik naopak vydělávala na pronájmu svých objektů. Kontrola se týkala let 2011 až 2013 a kontrolovány byly resorty financí, obrany, vnitra, práce a sociálních věcí, dále pak Ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo školství. Kontroloři taky prověřili, kolik stál a jak funguje Centrální registr administrativních budov (CRAB), který spravuje a provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).


Kongres EUROSAI

Vystoupení prezidenta NKÚ na kongresu EUROSAI 23.6.2014 - Ve dnech 16. až 19. června 2014 se v nizozemském Haagu konal IX. kongres EUROSAI (organizace sdružující evropské nejvyšší kontrolní instituce). Vzhledem k tomu, že hlavním tématem kongresu byla problematika inovací, pojala nizozemská nejvyšší kontrolní instituce kongres netradičně, např. uspořádáním velkého množství workshopů, které vyžadovaly aktivní zapojení všech účastníků.


NKÚ zkontroloval další zdravotní pojišťovnu

Logo České průmyslové zdravotní pojišťovny 23.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval hospodaření České průmyslové zdravotní pojišťovny za období let 2009 až 2012. Jednalo se o hospodaření s veřejnými prostředky vybíranými na základě zákona a kontrolován byl i proces slučování s dalšími zdravotními pojišťovnami.


Ministerstvo zdravotnictví zaplatilo 3,2 milionu korun za přípravu a ukončení projektu, na kterém se ani nezačalo pracovat

Logo Ministerstva zdravotnictví 16.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ministerstva zdravotnictví v letech 2010 až 2013. Prověřil, jak nakládalo s majetkem, a jeho výdaje za celkem 521 milionů korun. Kontroloři se soustředili mimo jiné na náklady, které ministerstvo mělo v souvislosti s IT technologiemi, na výdaje za cestovné, dary, za konzultační, právní a poradenské služby nebo na náklady na reprezentaci.


11. zasedání Kolegia NKÚ dne 9.6.2014

12.6.2014


Do rukou předsedy Sněmovny složil slib nový člen Nejvyššího kontrolního úřadu

Ing. Josef Kubíček při podpisu slibu člena NKÚ 10.6.2014 - Dnes 10. června 2014 se nově zvolený člen Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Josef Kubíček složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka ujal své funkce.


Seminář se zaměřením na komunikaci, PR a média

Účastníci semináře "SAI´s Communication Challenges" - Praha, červen 2014 10.6.2014 - Ve dnech 4. – 6. června 2014 pořádal NKÚ v Praze seminář se zaměřením na komunikaci, PR a média. Semináře se kromě českých zástupců zúčastnili odborníci z nejvyšších kontrolních institucí Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Nizozemska, Polska, Řecka a Evropského účetního dvora.


ŘSD porušilo u desítek zakázek zákon – zadávalo je bez otevřené soutěže, dělilo je na menší a diskriminovalo uchazeče

Dálnice - ilustrační foto 9.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opravy a zimní a letní údržbu silnic I. třídy a dálnic. V kontrolovaných letech 2010 až 2013 do nich Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Ministerstvo dopravy investovaly 31,5 miliardy korun.


Kampaň Ryba domácí? Stála 178 milionů korun, spotřeba ryb se přesto nezvýšila

Výlov rybníka - ilustrační foto 2.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na operační program Rybářství 2007–2013. Prověřil 33 projektů za celkem 128,5 milionu korun. Kontroloři našli porušení rozpočtové kázně za víc než 2 miliony korun. NKÚ se zabýval také tím, jak Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) program řídily, jak dotace poskytovaly a jak celý proces kontrolovaly.


10. zasedání Kolegia NKÚ dne 26.5.2014

2.6.2014


NKÚ spustil na svém webu rozklikávací rozpočet, přináší detailní přehled o hospodaření úřadu

29.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad na svých webových stránkách spustil tzv. rozklikávací rozpočet. Kdokoli si tak snadno může ověřit, s jakým rozpočtem NKÚ hospodaří, jak je na tom s jeho čerpáním a jaké měl výdaje za jednotlivé služby, komodity či samotný běžný provoz. „Snažíme se úřad co nejvíce otevřít veřejnosti a rozklikávací rozpočet je jen dalším z kroků na této cestě. Pokud kontrolujeme, jak hospodaří jiní, je namístě odkrýt, jak si sami vedeme,“ uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala.


Celníci vybírají ročně pokuty za 3 miliardy korun. Někdy jsou nedůslední, jindy nedostanou včas všechny podklady.

Logo Celní správy ČR 26.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak celní úřady v letech 2011 a 2012 vykonávaly takzvanou dělenou správu. K té dochází, když ten, kdo uložil pokutu, není zároveň oprávněn ji vybrat či vymáhat. V tom případě tato povinnost přechází právě na celní úřady, které pokuty vybírají, a v případě, že nejsou včas zaplaceny, také vymáhají.


Nesprávnosti v účetnictví Ministerstva pro místní rozvoj přesáhly 25 miliard korun

Logo Ministerstva pro místní rozvoj 19.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vedlo své účetnictví v roce 2012 správně, průkazně, úplně a srozumitelně a zda při sestavování svého závěrečného účtu, účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2012 postupovalo podle právních předpisů. Kontroloři v účetnictví MMR za rok 2012 zjistili nesprávnosti v celkové výši 25,5 miliardy korun. Ministerstvo totiž například nevykázalo zálohy na transfery ve výši 14,7 miliardy.


9. zasedání Kolegia NKÚ dne 12.5.2014

14.5.2014


Přidělování evropských dotací na čištění odpadních vod se vleklo, průměrně trvalo téměř dva a půl roku

Logo OP Životní prostředí 12.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na dotace, které Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) poskytly v letech 2008 až 2013 na čištění odpadních vod prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. Kontroloři především prověřovali, jak MŽP a SFŽP vybírají, průběžně sledují, vyhodnocují a také kontrolují projekty, které dotace získaly. Prověřili i patnáct konkrétních projektů.


Předseda Poslanecké sněmovny se setkal s prezidentem NKÚ

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a prezident NKÚ Miloslav Kala - Praha, 7.5.2014 12.5.2014 - Ve středu 7. 5. 2014 se setkali předseda Sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček a prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.


Poslanci zvolili Josefa Kubíčka členem Kolegia NKÚ

7.5.2014 - Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu je opět kompletní. Poslanci dnes v tajné volbě zvolili jeho patnáctým členem Ing. Josefa Kubíčka.


Úspory z e-tržišť byly oproti odhadům Ministerstva pro místní rozvoj v prvním roce jejich fungování čtvrtinové

Logo E-tržiště 5.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval e-tržiště, která fungují už téměř dva roky v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Při kontrole se zaměřil na pět e-tržišť, na nichž musí ministerstva, dalších jedenáct ústředních orgánů státní správy a jim podřízené organizace nakupovat vybrané komodity.


8. zasedání Kolegia NKÚ dne 28.4.2014

2.5.2014


Ministerstvo financí posílalo na účty EGAP miliardu korun ročně, přestože pojišťovna měla dost vlastních prostředků

Logo EGAP 28.4.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak si Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., (EGAP) nárokovala dotace, které jí Ministerstvo financí v letech 2011 a 2012 poskytlo ze státního rozpočtu na pojištění vývozních úvěrových rizik. NKÚ se zaměřil mimo jiné i na to, jakým způsobem Ministerstvo financí při poskytování dotací EGAP posuzovalo a prověřovalo její požadavky.


Prezident Miloš Zeman podporuje rozšíření působnosti NKÚ

Prezident ČR Miloš Zeman a prezident NKÚ Miloslav Kala - Praha, 23.4.2014 24.4.2014 - Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 23. dubna 2014 na Pražském hradě Miloslava Kalu, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.


7. zasedání Kolegia NKÚ dne 31.3.2014

15.4.2014


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Klikací rozpočet
Aktuální kontroly NKÚ
Napište nám

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti