Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcíBudova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

Rozvoj armády brzdily nedostatečná koncepce Ministerstva obrany, průtahy při nákupech i málo peněz na obranu

Vojáci pochod 5.12.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití peněz určených na nákup techniky pro Armádu ČR (AČR) v letech 2011 až 2015. Zkontroloval 17 projektů, které měly pomoci zvýšit akceschopnost AČR. Ministerstvo obrany (MO) tyto projekty stály, respektive budou stát téměř 3,3 miliardy korun ze státního rozpočtu.


15. jednání Kolegia NKÚ dne 28.11.2016

2.12.2016


Prezident NKÚ odeslal své nominace jak na členy NKÚ, tak na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

24.11.2016 - Prezident NKÚ Miloslav Kala opět nominoval na uvolněná místa v Kolegiu NKÚ Jana Kinšta a Stanislava Kouckého. O obou kandidátech sněmovna hlasovala už koncem října a u poslanců překvapivě neprošli. Na třetí neobsazené místo člena NKÚ pak Kala nominoval Adolfa Beznosku.


14. jednání Kolegia NKÚ dne 14.11.2016

21.11.2016


Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017

18.11.2016


Doporučení NKÚ se v budoucnu mohou promítnout do nového volebního zákoníku

Pracovní jednání k výsledkům kontrolní akce č. 15/36 14.11.2016 - Ve středu 9. listopadu 2016 se na Nejvyšším kontrolním úřadu sešli zástupci Ministerstva vnitra (MV), Ministerstva financí (MF) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) ke společnému projednání výsledků kontrolní akce č. 15/36, která byla zaměřena na prostředky vynaložené v letech 2010 až 2014 na přípravu a konání voleb.


Státní lázně jsou v dobré kondici. Ministerstvo zdravotnictví ale vůči nim neplnilo své povinnosti: nekontrolovalo například jejich hospodaření

Janské lázně 14.11.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak v letech 2013 až 2015 hospodařily státní podniky BALMED Praha, Státní léčebné lázně Bludov, Státní léčebné lázně Janské Lázně a Horské lázně Karlova Studánka. Kontroloři se zaměřili na nakládání s majetkem, zadávání veřejných zakázek i poskytování lázeňské péče.


Správa spotřebních daní je efektivní, zvyšuje se ale administrativní zátěž spojená s jejich výběrem

Bankovky a kalkulačka 7.11.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil efektivnost výběru spotřebních daní a postup celních orgánů při správě spotřebních daní v letech 2012 až 2015. Mezi spotřební daně patří například daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z tabáku nebo energetické daně. Kontroloři se zaměřili především na to, jestli jsou výdaje Celní správy ČR (CS) na správu spotřebních daní efektivní. Zabývali se také efektivností výdajů na projekty za 68 milionů korun, které měly zlepšit fungování a řízení CS a přinést úspory.


Kontroly zahajované v listopadu 2016

31.10.2016


Schůzka Kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a Evropského účetního dvora

Kontaktní výbor - společné foto 27.10.2016 - Kontaktní výbor je mezinárodním fórem vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAIs) Evropské unie. Schází se každý rok s cílem projednat klíčové a aktuální otázky týkající se externího auditu v členských státech EU i Evropské unii. Letošní schůzka se konala v Bratislavě ve dnech 19. – 21. října 2016.


Jan Kinšt, Stanislav Koucký ani Roman Kubíček u poslanců neprošli

26.10.2016 - Kandidáti na členy Kolegia NKÚ Jan Kinšt, Stanislav Koucký a Roman Kubíček dnes neprošli volbou Poslanecké sněmovny. Ze 154 přítomných poslanců v tajné volbě hlasovalo pro Kinšta 44, pro Kouckého 19 a pro Kubíčka 58 zákonodárců. Ke zvolení přitom bylo potřeba získat minimálně 78 hlasů.


13. jednání Kolegia NKÚ dne 17.10.2016

25.10.2016


Výdaje na volby a dostupnost volebních místností pro voliče jsou v obdobných obcích a městech rozdílné

Volební urna 24.10.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli stát financoval přípravu a konání voleb v letech 2010 až 2014 hospodárně, účelně a efektivně. Kontroloři se zaměřili na volby do Evropského parlamentu konané v letech 2009 a 2014, volby do Poslanecké sněmovny v letech 2010 a 2013 a na volby prezidenta v roce 2013.


NKÚ přijme SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ se specializací architekt datového skladu do odboru informatiky

21.10.2016


Hospodaření Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení: využívání objektů většinou pro komerční účely, chyby v účetnictví a veřejných zakázkách

VOLAREZA - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 10.10.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření příspěvkové organizace Ministerstva obrany (MO) Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) v letech 2012 až 2015. Ta má pro ministerstvo a pro ozbrojené síly zajišťovat lázeňskou, rehabilitační, zdravotní a rekreační péči. Kontroloři zjistili, že kapacity VLRZ byly sice v kontrolovaném období využívány z 82 %, ale nad službami pro vojáky a zaměstnance ministerstva a armády převládal komerční provoz.


Kontroly zahajované v říjnu 2016

4.10.2016


EU report 2016 srovnává rozjezd uplynulého a současného programového období i výsledky kontrol NKÚ se zjištěními Evropského účetního dvora

29.9.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad vydává již po deváté svou pravidelnou roční zprávu EU report, která informuje o hospodaření s prostředky poskytnutými České republice z evropských fondů z pohledu nezávislého orgánu externí kontroly.


12. jednání Kolegia NKÚ dne 19.9.2016

23.9.2016


Věstník NKÚ, částka 4/2016

Obálka věstníku - ročník 2016 22.9.2016 - Obsahuje změny a dodatky plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2016 a 14 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (15/09, 15/17, 15/23, 15/25, 15/26, 15/27, 15/28, 15/29, 15/30, 15/31, 15/32, 15/34, 15/35 a 15/40).


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy
Opendata
Korupce

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti