Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Odkazy mimo web NKÚ:

Portál veřejné správy [portal.gov.cz]

Vláda ČR [www.vlada.cz]

Senát Parlamentu ČR [www.senat.cz]

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [www.psp.cz]

EUROSAI - Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.eurosai.org]

INTOSAI - Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.intosai.org]


Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Konference Veřejné zakázky 2014 - logo

Aktuální informace:

Nová členka NKÚ Hana Pýchová složila slib

Nová členka NKÚ Hana Pýchová s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou 24.10.2014 - Dnes 24. října 2014 se nově zvolená členka Nejvyššího kontrolního úřadu RNDr. Hana Pýchová složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka ujala své funkce.


NKÚ přijme PRÁVNÍKA - KONTROLORA do oddělení realizace finančního auditu

24.10.2014


NKÚ pořádá seminář ke kontrole veřejných rozpočtů

Seminář Kontrola příjmů státního rozpočtu - Praha, 23. října 2014 23.10.2014 - Dnes začal v Praze dvoudenní mezinárodní seminář zaměřený na kontrolu příjmů státního rozpočtu, výměnu zkušeností, problémy a dobrou praxi. Akci pořádá Nejvyšší kontrolní úřad pod záštitou Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí EUROSAI a účastní se jí, kromě NKÚ, zástupci 22 zahraničních nejvyšších kontrolních úřadů a Evropského účetního dvora.


NKÚ přijme KONTROLORA - METODIKA pro oblast řízení kvality kontrolních akcí

23.10.2014


Schůzka Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a Evropského účetního dvora

Schůzka Kontaktního výboru 2014 - skupinové foto 22.10.2014 - Schůzka Kontaktního výboru se letos uskutečnila ve dnech 15. – 17. října Lucemburku v sídle Evropského účetního dvora (EÚD). Kontaktní výbor (KV) je pravidelné setkání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAI) Evropské unie a EÚD. Letošní jednání KV v Lucemburku proběhlo také za účasti zástupců SAI kandidátských zemí pro vstup do EU a představitelů významných evropských institucí jako je například Evropský parlament a Evropská komise.


NKÚ přijme KONTROLORA se zaměřením na realizaci kontrolní činnosti v oblasti investic - na dobu určitou jako zástup za MD/RD

20.10.2014


Hospodaření Ministerstva kultury: zmizelo 16 notebooků i obraz Jana Zrzavého za 2 miliony korun

Logo Ministerstva kultury 20.10.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Ministerstva kultury v letech 2011 až 2013. Kontrola se týkala majetku v hodnotě 657,7 milionu korun a finančních prostředků ve výši téměř 34 milionů korun. Kontroloři našli významné nedostatky v řadě oblastí – od účetnictví přes inventarizaci, přepisy majetku na jiné instituce, pronajímání a nájem majetku až po konzultační, poradenské a právní služby.


16. jednání Kolegia NKÚ dne 6.10.2014

16.10.2014


Ministerstvo dopravy nestandardně převedlo na žádost MF 5 miliard korun SFDI, ovlivnilo tak schodek státního rozpočtu v letech 2012 a 2013

Logo Ministerstva dopravy 13.10.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu, účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 postupovalo podle příslušných právních předpisů.


15. jednání Kolegia NKÚ dne 22.9.2014

6.10.2014


Seminář Prevence a boj proti podvodům a nesrovnalostem v EU

Vystoupení prezidenta NKÚ na semináři 3.10.2014 - Účetní dvůr Itálie zorganizoval 30. září 2014 seminář věnovaný prevenci a boji proti podvodům a nesrovnalostem v Evropské unii se zaměřením na činnost nejvyšších kontrolních institucí (SAI). Seminář byl pořádán ve vztahu k předsednictví Itálie v Radě Evropské unie a za spolupráce s italským ministerstvem zahraničí.


Kontroly zahajované v říjnu 2014

1.10.2014


Nová částka Věstníku NKÚ (3/2014)

Obálka věstníku - ročník 2014 30.9.2014 - Částka 3/2014 vychází 30. září 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, nový jednací řád Kolegia NKÚ a osm kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/29, 13/30, 13/32, 13/33, 13/35, 13/36, 13/37, 13/38).


14. jednání Kolegia NKÚ dne 8.9.2014

29.9.2014


Návštěva zástupců Evropského účetního dvora na NKÚ

Vlajka EU 29.9.2014 - Dne 25. září 2014 navštívili Nejvyšší kontrolní úřad zástupci Evropského účetního dvora (EÚD) v čele s panem Philem Wynn Owenem, členem EÚD. Návštěva se konala v souvislosti s výkonnostním auditem EÚD zaměřeným na chyby v zadávání veřejných zakázek v politikách soudržnosti, který kromě ČR probíhá v několika dalších státech Evropské unie.


Poslanci zvolili Hanu Pýchovou členkou Kolegia NKÚ

24.9.2014 - Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu je opět kompletní. Poslanci dnes v tajné volbě zvolili jeho patnáctou členkou RNDr. Hanu Pýchovou. Získala 95 hlasů ze 144. Hana Pýchová musí ještě složit slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.


Na druhý ročník konference NKÚ o veřejných zakázkách přišla stovka účastníků z 26 úřadů a institucí

Konference NKÚ o veřejných zakázkách 18. 9. 2014 19.9.2014 - Ve čtvrtek 18. září 2014 proběhl v konferenčním sále Nejvyššího kontrolního úřadu druhý ročník konference Veřejné zakázky 2014 – Hodnota za peníze. Tématem letošního ročníku bylo centrální zadávání a elektronizace zadávacího procesu.


NKÚ zkontroloval závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2013

Logo Ministerstva zemědělství 15.9.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, zda Ministerstvo zemědělství při vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 a při sestavení závěrečného účtu postupovalo v souladu s právními předpisy.


Oznámení o prodeji chaty Koruna v Harrachově

Chata Koruna v Harrachově 12.9.2014


Setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí zemí Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska (V4+2)

Setkání představitelů V4+2 - Rakousko, září 2014 11.9.2014 - Tradiční setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAIs) zemí V4+2 se letos uskutečnilo ve dnech 4. – 5. září v Rakousku a mělo na programu projednání témat spojených se vzájemnou spoluprací zemí V4+2, s plánováním kontrolní činnosti a implementací mezinárodních účetních standardů.


Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává

Loterie 1.9.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na odvody z loterií a jiných podobných her (dále jen „loterie“). Kontroloři prověřili, jak Ministerstvo financí řídilo oblast loterií a jak finanční úřady postupovaly při vyměřování a kontrole odvodů z loterií. Zjistili zásadní nedostatky, které snižují příjmy veřejných rozpočtů.


Kontroly zahajované v září 2014

27.8.2014


Návštěva zástupců německého parlamentu na NKÚ

Německá delegace při jednání na NKÚ 21.8.2014 - Dne 19. 8. 2014 se na NKÚ konala schůzka zástupců NKÚ v čele s prezidentem Miloslavem Kalou se členy Výboru pro kontrolu hospodaření (VKH) německého parlamentu a s experty německého Spolkového účetního dvora (BRH).


V účetní závěrce Ministerstva obrany za rok 2012 bylo nesprávně vykázáno 19,8 miliardy korun

Logo Ministerstva obrany 18.8.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo obrany vedlo své účetnictví a sestavovalo závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2012 a zda přitom postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.


Ministerstvo poslalo na kampaně na podporu potravin za šest let 1,4 miliardy korun, platily se z nich i indické masáže

Loga kampaní na podporu tuzemských produktů 11.8.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na komunikační kampaně na podporu značek Klasa, Regionální potravina a Vína z Moravy, vína z Čech. V kontrolovaných letech 2008 až 2013 vynaložily Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) a Vinařský fond na tyto kampaně celkem 1,5 miliardy korun, z nichž ministerstvo poskytlo 1,4 miliardy korun formou dotací a zbytek pak zaplatily SZIF a Vinařský fond ze svých prostředků. NKÚ zkontroloval výdaje na komunikační kampaně za celkem 1,3 miliardy korun.


13. zasedání Kolegia NKÚ dne 28.7.2014

5.8.2014


Hospodaření Ministerstva dopravy a jeho organizací? Dělení zakázek, útraty za dárky a reklamu i vysoké odměny

Logo Ministerstva dopravy 4.8.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ministerstva dopravy a jeho organizačních složek, konkrétně Ředitelství vodních cest ČR, Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Kontroloři prověřili například výdaje za informační a komunikační technologie, kancelářský materiál, opravy a údržbu osobních aut, ale i náklady na cestovné, reprezentaci, právní, poradenské a konzultační služby nebo na mzdy. V kontrolovaných letech 2010 až 2013 dosáhly celkové výdaje v kontrolovaných oblastech 2,7 miliard korun.


Kontroly zahajované v srpnu 2014

1.8.2014


Do cestovního ruchu šlo v posledních šesti letech 49 miliard korun, jeho výkonnost přitom po celou dobu stagnovala nebo klesala

Turisté 28.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování, čerpání a využití dotací na rozvoj cestovního ruchu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, Integrovaného operačního programu a čtyř regionálních operačních programů.


Při kontrole investičních akcí Ministerstva obrany kontroloři odhalili problematické rekonstrukce vojenských ubytoven

Logo Ministerstva obrany 14.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na významné investice a prodej nepotřebného majetku Ministerstva obrany (MO) v letech 2010 až 2013. Zkontroloval 13 investičních akcí za 1,2 miliardy korun a devět prodejů nepotřebných objektů za 566 milionů korun. Kromě samotného ministerstva se kontrola týkala i příspěvkové organizace Armádní Servisní...


NKÚ: NAPIŠTE NÁM tipy ke kontrolám

Napište nám 12.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad dnes spustil na svých webových stránkách novou aplikaci NAPIŠTE NÁM, která umožní veřejnosti posílat – ať už na jméno, či anonymně – tipy, podněty, dokumenty a jiné informace vztahující se k budoucím a právě běžícím kontrolám. Tato aplikace je doplněna přehledem aktuálních kontrolních akcí.


ČR má šanci v příštích šesti letech získat až 651,7 miliardy korun

EU report 2014 - obálka 11.7.2014 - Česká republika stojí na prahu nového programového období pro léta 2014–2020, v rámci kterého může vyčerpat až 651,7 miliardy korun evropských dotací. V uplynulém programovém období 2007–2013 si přitom nevedla dobře. Evropská komise pro Českou republika vyhradila celkem 733,2 miliardy korun. Z těch bylo ale v rámci 18 operačních programů ke konci roku 2013 proplaceno jen necelých 395 miliard korun, tedy 54 procent alokace těchto operačních programů. Ohroženo je čerpání dotací až ve výši 65 miliard korun. Vyplývá to z EU reportu 2014, který NKÚ vydal tento týden.


Stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2013

9.7.2014


Provozní náklady úřadů? Třeba u školení i dvanáctinásobné rozdíly

Bankovky - ilustrační foto 7.7.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak a kolik utrácely Český statistický úřad (ČSÚ), Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Generální ředitelství cel (GŘC) za kancelářské potřeby, konzultační, poradenské a právní služby, za školení nebo za překladatelské služby. Kontroloři prověřili i další výdaje – například za úklid a ostrahu objektů nebo opravy a údržbu vozového parku. Kontrola se vztahovala na roky 2010 až 2012 a kontroloři prošli výdaje za celkem 161,5 milionu korun.


12. zasedání Kolegia NKÚ dne 30.6.2014

3.7.2014


Věstník NKÚ, částka 2/2014

Obálka věstníku - ročník 2014 30.6.2014 - Částka 2/2014 vychází 30. června 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a 13 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/17, 13/18, 13/19, 13/21, 13/22, 13/24, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 13/31, 13/34, 13/40).


V registru kancelářských budov státu CRAB jsou neúplné a chybné údaje, stále v něm navíc nejsou zaneseny tisíce objektů

Budovy a logo CRAB 30.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak šestice ministerstev využívala administrativní budovy v Praze, jestli a za kolik si najímala kanceláře a kolik naopak vydělávala na pronájmu svých objektů. Kontrola se týkala let 2011 až 2013 a kontrolovány byly resorty financí, obrany, vnitra, práce a sociálních věcí, dále pak Ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo školství. Kontroloři taky prověřili, kolik stál a jak funguje Centrální registr administrativních budov (CRAB), který spravuje a provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).


Kongres EUROSAI

Vystoupení prezidenta NKÚ na kongresu EUROSAI 23.6.2014 - Ve dnech 16. až 19. června 2014 se v nizozemském Haagu konal IX. kongres EUROSAI (organizace sdružující evropské nejvyšší kontrolní instituce). Vzhledem k tomu, že hlavním tématem kongresu byla problematika inovací, pojala nizozemská nejvyšší kontrolní instituce kongres netradičně, např. uspořádáním velkého množství workshopů, které vyžadovaly aktivní zapojení všech účastníků.


NKÚ zkontroloval další zdravotní pojišťovnu

Logo České průmyslové zdravotní pojišťovny 23.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval hospodaření České průmyslové zdravotní pojišťovny za období let 2009 až 2012. Jednalo se o hospodaření s veřejnými prostředky vybíranými na základě zákona a kontrolován byl i proces slučování s dalšími zdravotními pojišťovnami.


Ministerstvo zdravotnictví zaplatilo 3,2 milionu korun za přípravu a ukončení projektu, na kterém se ani nezačalo pracovat

Logo Ministerstva zdravotnictví 16.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ministerstva zdravotnictví v letech 2010 až 2013. Prověřil, jak nakládalo s majetkem, a jeho výdaje za celkem 521 milionů korun. Kontroloři se soustředili mimo jiné na náklady, které ministerstvo mělo v souvislosti s IT technologiemi, na výdaje za cestovné, dary, za konzultační, právní a poradenské služby nebo na náklady na reprezentaci.


11. zasedání Kolegia NKÚ dne 9.6.2014

12.6.2014


Do rukou předsedy Sněmovny složil slib nový člen Nejvyššího kontrolního úřadu

Ing. Josef Kubíček při podpisu slibu člena NKÚ 10.6.2014 - Dnes 10. června 2014 se nově zvolený člen Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Josef Kubíček složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka ujal své funkce.


Seminář se zaměřením na komunikaci, PR a média

Účastníci semináře "SAI´s Communication Challenges" - Praha, červen 2014 10.6.2014 - Ve dnech 4. – 6. června 2014 pořádal NKÚ v Praze seminář se zaměřením na komunikaci, PR a média. Semináře se kromě českých zástupců zúčastnili odborníci z nejvyšších kontrolních institucí Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Nizozemska, Polska, Řecka a Evropského účetního dvora.


ŘSD porušilo u desítek zakázek zákon – zadávalo je bez otevřené soutěže, dělilo je na menší a diskriminovalo uchazeče

Dálnice - ilustrační foto 9.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opravy a zimní a letní údržbu silnic I. třídy a dálnic. V kontrolovaných letech 2010 až 2013 do nich Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Ministerstvo dopravy investovaly 31,5 miliardy korun.


Kampaň Ryba domácí? Stála 178 milionů korun, spotřeba ryb se přesto nezvýšila

Výlov rybníka - ilustrační foto 2.6.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na operační program Rybářství 2007–2013. Prověřil 33 projektů za celkem 128,5 milionu korun. Kontroloři našli porušení rozpočtové kázně za víc než 2 miliony korun. NKÚ se zabýval také tím, jak Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) program řídily, jak dotace poskytovaly a jak celý proces kontrolovaly.


10. zasedání Kolegia NKÚ dne 26.5.2014

2.6.2014


NKÚ spustil na svém webu rozklikávací rozpočet, přináší detailní přehled o hospodaření úřadu

29.5.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad na svých webových stránkách spustil tzv. rozklikávací rozpočet. Kdokoli si tak snadno může ověřit, s jakým rozpočtem NKÚ hospodaří, jak je na tom s jeho čerpáním a jaké měl výdaje za jednotlivé služby, komodity či samotný běžný provoz. „Snažíme se úřad co nejvíce otevřít veřejnosti a rozklikávací rozpočet je jen dalším z kroků na této cestě. Pokud kontrolujeme, jak hospodaří jiní, je namístě odkrýt, jak si sami vedeme,“ uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Klikací rozpočet
Aktuální kontroly NKÚ
Napište nám

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti