Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcíBudova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

Reforma povinného auditu s sebou přinese zásadní změny do praxe auditorů i subjektů veřejného zájmu

29.4.2016 - Na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu se dnes uskutečnila konference na téma „Reforma auditu v praxi.“ Jedná se o v řadě druhé setkání představitelů hlavních kontrolních a auditních institucí České republiky.


Kontroly zahajované v květnu 2016

29.4.2016


6. jednání Kolegia NKÚ dne 25.4.2016

27.4.2016


Věstník NKÚ, částka 2/2016

Obálka věstníku - ročník 2016 27.4.2016 - Částka 2/2016 vyšla 31. března 2016. Obsahuje výroční zprávu NKÚ za rok 2015.


Pátá schůzka zástupců NKÚ a NKÚ SR ke společné kontrole na téma "Správa spotřebních daní"

Zástupci slovenského NKÚ 26.4.2016 - Ve dnech 20. až 21. dubna 2016 se ve školicím středisku Přestavlky konalo setkání zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky se zástupci NKÚ.


Archiv bezpečnostních složek neplnil jeden ze svých hlavních úkolů, kterým je zveřejňování dokumentů z období nesvobody a komunistické totalitní moci

Ústav pro studium totalitních režimů - cedule 25.4.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Archiv bezpečnostních složek (Archiv) hospodařily v letech 2012 až 2014 s majetkem a penězi státu. Kontrola se zaměřila mimo jiné na to, jak obě instituce plní jednu ze svých hlavních činností, a na proces digitalizace.


Návštěva delegace kontrolního výboru Poslanecké sněmovny ČR v Japonsku

Jednání v Parlamentu Japonska 18.4.2016 - Ve dnech 4. – 9. dubna 2016 navštívila delegace kontrolního výboru Poslanecké sněmovny ČR vedená místopředsedou PSP ČR panem Janem Bartoškem a předsedou kontrolního výboru panem Vladimírem Koníčkem Japonsko. Nejvyšší kontrolní úřad zastupovala viceprezidentka NKÚ paní Zdeňka Horníková.


NKÚ přijme PRÁVNÍKA do oddělení legislativních agend a podání odboru právního

18.4.2016


Nástroj NEN stál 230 milionů korun a měl dva a půl roku zpoždění. Zatím se na něm soutěží jen minimum zakázek

Logo NEN 18.4.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil mimo jiné, jestli Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) účelně a efektivně vynaložilo peníze na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ).


5. jednání Kolegia NKÚ dne 11.4.2016

14.4.2016


Zeman podporuje rozšíření působnosti NKÚ

Prezident NKÚ Miloslav Kala s prezidentem republiky Milošem Zemanem 13.4.2016 - Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala předal prezidentu republiky Miloši Zemanovi výroční zprávu NKÚ za rok 2015, která shrnuje výsledky kontrolní činnosti úřadu i další jeho aktivity za loňský rok. Tématem jednání, které se uskutečnilo v úterý 12. dubna 2016 na Pražském hradě, bylo i plánované rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu samospráv a firem s majetkovou účastí státu. Prezident přislíbil, že se o rozšíření působnosti NKÚ svým vlivem zasadí.


Ani po více než dvaceti letech není jasné, kdo bude vlastníkem jezer Most a Milada

Jezero Chabařovice (zdroj PKÚ) 11.4.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem používaly Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a státní podnik Palivový kombinát Ústí v letech 2002 až 2015 peníze na rekultivace bývalých důlních lokalit lomů Ležáky a Chabařovice. V nich vznikla jezera Most a Milada. Zmíněné rekultivace stály do konce roku 2014 více než osm miliard korun, z nichž kontroloři prověřili dvě miliardy.


Účetní závěrka Ministerstva kultury obsahuje nesprávnosti za více než 1,6 miliardy korun

Logo Ministerstva kultury 4.4.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo kultury v roce 2014 sestavilo účetní závěrku, jak vedlo účetnictví a jak postupovalo při sestavení závěrečného účtu. Kontroloři se zaměřili na úplnost a správnost údajů a také na identifikaci případných systémových rizik. V účetní závěrce ministerstva kontroloři zjistili nesprávnosti přesahující 1,6 miliardy korun.


Kontroly zahajované v dubnu 2016

1.4.2016


Výroční zpráva NKÚ za rok 2015

Výroční zpráva 2015 - obálka 31.3.2016


Stát dal za pořízení 9 a půl tisíce bytů pro znevýhodněné téměř 5 miliard korun. Jestli je ale skutečně využívá cílová skupina, už MMR nesleduje

Budovy 29.3.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití peněz na podporu bydlení, které v této oblasti prostřednictvím dotací rozděluje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spolu se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB), a to jak ze státních prostředků, tak z evropských fondů. Mezi lety 2011 a 2015 MMR a SFRB investovaly do podpory bydlení ze státních prostředků více než 8,3 miliardy korun.


Návštěva delegace NKÚ SR na NKÚ

Návštěva delegace NKÚ SR na NKÚ 29.3.2016 - Dne 23. 3. 2016 se v sídle NKÚ konalo pracovní setkání se zástupkyněmi NKÚ SR. Předmětem jednání byl zejména přístup NKÚ k tvorbě plánu kontrolní činnosti a k výběru témat kontroly.


NKÚ přijme nové kolegy na pozici KONTROLORA do oddělení realizace finančního auditu na dobu určitou jako zástup za MD/RD

24.3.2016


4. jednání Kolegia NKÚ dne 21.3.2016

24.3.2016


Jedna koruna vynaložená na výběr majetkových daní přinese do státní kasy třikrát míň než koruna vynaložená na výběr ostatních daní

Dům a daňové přiznání 21.3.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval, jak Generální finanční ředitelství a vybrané finanční úřady vybíraly v letech 2012 až 2014 daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň dědickou a daň darovací. Největším problémem spojeným s výběrem těchto daní je podle NKÚ vysoký objem nedoplatků.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy
Opendata
Korupce

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti