Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
Náklady na vybudování a provoz systému elektronického mýtného odčerpaly v prvních pěti letech polovinu jeho výnosů

TISKOVÁ ZPRÁVA – 13. 5. 2013

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na příjmy z mýtného a z časových kuponů a prověřil s nimi související výdaje. Zkontroloval také, jak celní orgány ukládají, vybírají a vymáhají pokuty v systému elektronického mýtného. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011.

Výběr mýtného sice svůj účel – tedy získat nové prostředky na rozvoj silniční sítě – splnil, ale stalo se tak za cenu vysokých nákladů a významného zvýšení ceny za užívání zpoplatněných komunikací. V letech 2007 až 2011 se na mýtném vybralo 31,3 miliardy korun, avšak náklady na jeho výběr dosáhly 15,6 miliardy, tedy téměř 50 procent vybrané částky. Naopak u časových kuponů představovaly náklady v poměru k ziskům v letech 2009 až 2011 jen 7,4 procenta.

Jak v roce 2011, tak v roce 2012 došlo k navýšení mýtného o 25 procent, což se však adekvátně nepromítlo do výběru mýtného, a dokonce přineslo i další navýšení nákladů na provoz systému. Důvodem jsou mimo jiné nižší sazby mýtného pro vozy emisní třídy EURO V a s nimi související výdaje. Jejich dopad vyčíslilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na 685 milionů v roce 2011 a pro rok 2012 ho odhadlo na 815 milionů. ŘSD počítá s tím, že propad výběru mýtného v důsledku nižších sazeb pro vozy třídy EURO V se bude i nadále prohlubovat.

Ministerstvo dopravy uzavřelo smluvní ujednání o zvýšení odměn pro generálního dodavatele, které bylo nevýhodné pro stát. Generální dodavatel má podle něj nárok na vyšší odměnu za zvýšenou úspěšnost služeb, pokud je úspěšnost předepsaných mýtných transakcí za měsíc vyšší než 95 % všech transakcí zaznamenaných mýtnými branami. Tuto podmínku generální dodavatel vždy splnil a v letech 2007 až 2011 mu tak ŘSD zaplatilo odměnu 755,2 milionu korun. Sjednaný způsob odměňování podle NKÚ nezohlednil zaběhnutí elektronického mýtného do praxe ani dopady zvýšení sazeb mýtného na výši odměny generálnímu dodavateli. Úspěšnost dodávaných služeb navíc ověřoval nezávislý znalec na náklady ŘSD. Jeho práce ve zmíněném období vyšla na dalších 113,5 milionu korun.

Mýtné je možné platit bezhotovostně platební nebo tankovací kartou. Ministerstvo dopravy ve smlouvě o službách výrazně podhodnotilo počet vozidel, která tuto službu budou využívat. ŘSD tak generálnímu dodavateli za roky 2007 až 2011 vyplatilo 499,5 milionu korun za poplatky za platbu kartou, které nebyly zahrnuty ve smlouvě. ŘSD si nechalo pro posouzení tohoto požadavku dodavatele vypracovat znalecké posudky, za které zaplatilo dalších 810 tisíc korun.

ŘSD začalo zjišťovat a vyúčtovávat uniklé mýtné s tříletým zpožděním. V souvislosti s tím uzavřelo v roce 2009 smlouvu s advokátní kanceláří a společností pro vymáhání pohledávek, jejíž součástí byly nejen právní služby, ale i vytvoření softwaru za téměř 40 milionů korun. Obdobnou agendu, jakou je vymáhání uniklého mýtného, si přitom jiné správní orgány zabezpečují vlastními silami.

Advokátní kancelář a společnost na vymáhání pohledávek si za průběžně poskytované služby včetně právních účtovaly paušální odměnu 285 tisíc korun měsíčně. Za právní služby na vyžádání pak účtovaly sazby od 2 500 do 3 500 korun za hodinu. Celkem jejich služby vyšly na 56,8 milionu korun. Vymohly přitom uniklé mýtné ve výši 18,3 milionu korun. To znamená, že z jedné koruny vyplacené za služby advokátní kanceláře a společnosti na vymáhání pohledávek byl výnos 32 haléřů.

Kontroloři zjistili, že problematická je i evidence provozovatelů vozidel v režimu placení předem. Ze 476 tisíc takových provozovatelů byly úplné a správné údaje jen u 33 tisíc, tedy u 7 procent. Neúplnost evidence přitom znesnadňuje identifikaci dlužníků. A právě nemožnost dohledat dlužníka byla převážně důvodem k odepisování uniklého mýtného ve výši 311,6 milionu korun.

Kontrolu placení mýtného v terénu zabezpečují mobilní hlídky Celní správy. Jedna taková kontrola stála průměrně 708 korun a náklady na jednu korunu uložené blokové pokuty dosáhly průměrně 4,6 koruny.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/12.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 12/12 (pdf, 384 kB)

Aktualizováno: 13.5.2013 7:00Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti