Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcíBudova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

Ministerstvo kultury rozdělovalo peníze na opravy památek netransparentně a bez koncepce. U většiny akcí rostly náklady i plánovaný čas rekonstrukcí

Logo Ministerstva kultury 22.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití peněz, které Ministerstvo kultury (MK) rozděluje na rekonstrukce, modernizace a údržbu kulturních památek a státních hradů a zámků. Ministerstvo poskytuje peníze na tyto investice ze dvou programů státního rozpočtu. Kontroloři prověřili celkem čtyři z jejich podprogramů, z nichž ministerstvo v letech 2008 až 2015 podpořilo 559 akcí za 5,2 miliardy korun.


NKÚ přijme PRÁVNÍKA do oddělení legislativních agend a podání odboru právního

15.8.2016


NKÚ přijme SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ se specializací architekt datového skladu do odboru informatiky

15.8.2016


V účetnictví Ministerstva školství za rok 2015 nejsou podle NKÚ významné nedostatky

Účetní doklady 8.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví, sestavení závěrečného účtu a účetní závěrky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a údaje, které byly předkládány pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015. Kontroloři se zaměřili na správnost, úplnost a průkaznost údajů.


NKÚ přijme VEDOUCÍHO PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ do oddělení personálního

3.8.2016


MZe za osm let utratilo za poradenství a vzdělávání v zemědělství 1,4 miliardy korun. Neví přitom, čeho tím chtělo dosáhnout

Logo Ministerstva zemědělství 1.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak resort zemědělství hospodařil s penězi určenými na vzdělávání a poradenství v oblasti zemědělství. Zaměřil se jak na evropské dotace poskytované prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV), tak na národní dotace a dotace určené nestátním neziskovým organizacím.


Kontroly zahajované v srpnu 2016

28.7.2016


Kontroly obcí nad deset tisíc obyvatel s postupným náběhem. Prezident NKÚ a předseda Senátu ČR diskutovali o návrhu novely zákona o NKÚ

Předseda Senátu Milan Štěch s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou - 25.7.2016 26.7.2016 - Prezident NKÚ Miloslav Kala se 25. července setkal s předsedou Senátu Milanem Štěchem. Oba představitelé mluvili hlavně o novém návrhu novely zákona o NKÚ, která by umožnila úřadu prověřovat hospodaření obcí a krajů a některých firem se státním majetkovým podílem. Návrh novely, který předložil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, zohledňuje připomínky senátorů. Ti možnost rozšířit působnost NKÚ na samosprávy a firmy s majetkovým podílem státu 26. května 2016 zamítli.


Kontrola NKÚ odhalila v účetnictví Ministerstva vnitra nesprávnosti v hodnotě přes 4,9 miliardy korun

Účetní doklady 25.7.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví a vykazování údajů v účetní závěrce Ministerstva vnitra (MV). Kontrola se zaměřila na sestavení účetní závěrky za rok 2014, na správnost a úplnost údajů a také na odhalení systémových rizik. Nesprávnosti, které kontrola na MV zjistila, přesáhly 4,9 miliardy korun.


10. jednání Kolegia NKÚ dne 18.7.2016

22.7.2016


Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra: zakázka bez soutěže, dělení zakázek a v rekreačních zařízeních obsazená jen třetina lůžek

Logo Zařízení služeb Ministerstva vnitra 15.7.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření příspěvkové organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (ZSMV) v letech 2013 až 2015. ZSMV pro ministerstvo například spravuje a pronajímá budovy, opravuje vozidla a stará se také o lázeňská a rekreační zařízení resortu. Kontroloři prověřili majetek za 1,2 miliardy korun a náklady a výnosy za více než 76 milionů korun.


Návštěva delegace NKÚ SR na NKÚ

Delegace NKÚ SR 15.7.2016 - Dne 14. 7. 2016 se v sídle NKÚ konalo pracovní setkání odborníků NKÚ a NKÚ SR na analytickou podporu kontrolní činnosti.


Ambiciózní projekt JIM na zjednodušení výběru daní, cel a pojistného stál téměř 3,5 miliardy korun. Jeho dokončení je v nedohlednu

Bankovky 11.7.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil projekt jednoho inkasního místa (JIM), který měl zjednodušit a zefektivnit výběr daní, cel a sociálního a zdravotního pojistného. Jejich plátce je měl nově odvádět na jediné místo a prostřednictvím jediného formuláře a fakticky tak komunikovat s jedinou institucí namísto pěti.


Využívání výsledků výzkumu v praxi vázne. Pět z osmi kontrolovaných projektů do praxe nepřešlo, problémy měly i zbylé projekty

Laboratoř 4.7.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil rozdělování a využívání dotací na podporu projektů aplikovaného výzkumu, které má na starosti Technologická agentura České republiky. Kontroloři prověřili 35 projektů, na které příjemci získali dotace ve výši 425 milionů korun. Kontrolu významně ovlivnila omezená působnost NKÚ, kvůli níž kontroloři nemohli řádně zkontrolovat 217 milionů korun, tedy více než polovinu ze zmíněných 425 milionů.


9. jednání Kolegia NKÚ dne 27.6.2016

30.6.2016


Kontroly zahajované v červenci 2016

29.6.2016


Propagace evropských fondů, projektů a operačních programů stála stovky milionů korun. Povědomí veřejnosti o pomoci z EU ale nevzrostlo

Vlajka EU 27.6.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy používaly v letech 2008 až 2015 na propagaci projektů podporovaných z evropských fondů.


Návštěva delegace korejské nejvyšší kontrolní instituce na NKÚ

Delegace korejské nejvyšší kontrolní instituce 24.6.2016 - Dne 20. června 2016 navštívila Nejvyšší kontrolní úřad tříčlenná delegace zástupců korejské nejvyšší kontrolní instituce BAI (Board of Audit and Inspection of Korea) vedená jedním z komisařů panem Kil-Young Chungem.


Jednání Řídicí rady EUROSAI

Prezident NKÚ Miloslav Kala se členy české delegace 21.6.2016 - Ve dnech 13. – 14. června 2016 proběhlo v Lucemburku 44. zasedání Řídicí rady EUROSAI, kterého se účastnil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan Miloslav Kala s delegací.


Poslanci zvolili členem Kolegia NKÚ Jana Málka

Jmenování Jana Málka v Poslanecké sněmovně - 21.6.2016 21.6.2016 - Ve středu 1. června 2016 zvolili poslanci v tajné volbě novým členem patnáctičlenného Kolegia NKÚ Ing. Jana Málka. Pro jeho zvolení se vyslovilo 85 poslanců ze 144 přítomných. Jan Málek složil 21. června 2016 slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka.


Státní fond kinematografie rozděloval podporu neprůhledně, chyběla i řádná kontrola

Logo Státního fondu kinematografie 20.6.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Státního fondu kinematografie (SFK) v letech 2013 až 2015. Zaměřil se na rozdělování dotací na podporu kinematografie a filmové pobídky. Kontroloři prověřili filmové pobídky za 518 milionů korun a podporu kinematografie za 136 milionů korun.


Výstavba D8 má 15 let zpoždění, stále chybí posledních 17 kilometrů dálnice mezi Lovosicemi a Řehlovicemi

Dálnice - ilustrační foto 13.6.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na výstavbu dálnice D8 a prověřil, jak na její vybudování Ministerstvo dopravy (MD), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) používaly v letech 2009 až 2016 státní peníze. Vedle investic do stavby dálnice kontroloři prověřili i dodržování harmonogramu její výstavby.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy
Opendata
Korupce

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti