Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcíBudova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

NKÚ přijme 3 zaměstnance na pozici UČITEL - VYCHOVATEL / UČITELKA - VYCHOVATELKA v zařízení péče o děti předškolního věku (dětská skupina)

25.5.2016


Věstník NKÚ, částka 3/2016

Obálka věstníku - ročník 2016 23.5.2016 - Částka 3/2016 vyšla 23. května 2016. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2015 a 2016 a 15 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (14/31, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/18, 15/19, 15/20, 15/21, 15/22, 15/24 a 15/39).


NKÚ přijme SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ se specializací architekt datového skladu do odboru informatiky

23.5.2016


Hospodaření agentury CzechTourism: wellness pobyty za 600 tisíc, státní peníze na rozlučku s ředitelem nebo čtvrt milionu za zbytečná členství

Logo CzechTourism 23.5.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření agentury CzechTourism a Centra pro regionální rozvoj v letech 2012 až 2014. Kontroloři prověřili více než 326 milionů korun a majetek v hodnotě 294 milionů korun. Agentura CzechTourism v řadě případů používala peníze nehospodárně a porušila několik zákonů.


NKÚ přijme KONTROLORA do oddělení hospodaření s ostatními finančními prostředky

23.5.2016


NKÚ přijme KONTROLORA do oddělení dopravní infrastruktury

23.5.2016


7. jednání Kolegia NKÚ dne 16.5.2016

20.5.2016


NKÚ přijme PRÁVNÍKA do oddělení legislativních agend a podání odboru právního

19.5.2016


Investiční pobídky na zaměstnanost: téměř 900 milionů na nová pracovní místa nemělo v jedenapůlmiliardovém rozpočtu opodstatnění

Lidé na úřadu práce 16.5.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak v letech 2012 až 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR používaly peníze na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace a školení prostřednictvím investičních pobídek. Ministerstvo poslalo Úřadu práce ČR v těchto letech zhruba 1,4 miliardy korun na investiční pobídky.


Mise MMF se sešla ke konzultaci s NKÚ, tématem byly hlavně evropské strukturální fondy

Zástupci MMF a NKÚ 13.5.2016 - O rozjezd nového programového období i o to, jak se Česká republika vypořádala s problémy toho minulého, se zajímala delegace Mezinárodního měnového fondu (MMF) na svém dnešním jednání se zástupci NKÚ. Otázky členů mise, jíž se účastnili tři zástupci MMF a kterou přijal prezident NKÚ Miloslav Kala, směřovaly i na účetnictví státu, problematické oblasti jeho regulace a také výsledky finančních auditů NKÚ.


NKÚ přijme INFORMATIKA - ANALYTIKA do oddělení analýz a správy kontrolního informačního systému

13.5.2016


Vyhodnocení dopadů společné migrační politiky má v ČR podobné problémy jako v celé EU

Vlajka EU 9.5.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil podmínky pro poskytování a čerpání dotací z evropských fondů určených na migrační politiku. Kontrola se týkala programů, které se zaměřují na zlepšení podmínek přijímání azylantů, integraci cizinců ze zemí mimo EU, návrat migrantů do zemí jejich původu či kontrolu vnějších hranic.


Prezident NKÚ vystoupil na semináři o rozšíření působnosti NKÚ, řešily se dopady a přínosy kontrol i obavy starostů

Vystoupení prezidenta NKÚ Miloslava Kaly na semináři (Foto: Senát, Martin Vlček) 5.5.2016 - Prezident NKÚ vystoupil 4. května 2016 na semináři v Senátu ČR, který se s ohledem na blížící se projednání novely zákona o NKÚ zaměřil na téma kontroly územních samospráv a rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.


Jednání zaměřené na přípravu strategického plánu EUROSAI na léta 2017–2023

Jednání zaměřené na přípravu strategického plánu EUROSAI, Haag 2.5.2016 - Ve dnech 18. – 21. dubna 2016 se zástupkyně NKÚ zúčastnily v Haagu jednání zaměřeného na přípravu nového strategického plánu organizace EUROSAI pro období 2017-2023.


Ministerstvo dopravy mělo od roku 2011 otevírat železnici i dalším dopravcům, do konce roku 2015 ale nevysoutěžilo ani jednu linku

Vlak City Elefant 2.5.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na dotovanou osobní vlakovou dopravu a prověřil, jakým způsobem Ministerstvo dopravy zajišťovalo vlakové spoje, jak Českým drahám kompenzovalo ztráty z provozu vlakových linek nebo jak otevíralo trh dalším dopravcům. U Českých drah kontroloři například prověřovali, jestli podnik požadoval kompenzace ztrát z provozování vlakových linek ve správné výši.


Reforma povinného auditu s sebou přinese zásadní změny do praxe auditorů i subjektů veřejného zájmu

29.4.2016 - Na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu se dnes uskutečnila konference na téma „Reforma auditu v praxi.“ Jedná se o v řadě druhé setkání představitelů hlavních kontrolních a auditních institucí České republiky.


Kontroly zahajované v květnu 2016

29.4.2016


6. jednání Kolegia NKÚ dne 25.4.2016

27.4.2016


Věstník NKÚ, částka 2/2016

Obálka věstníku - ročník 2016 27.4.2016 - Částka 2/2016 vyšla 31. března 2016. Obsahuje výroční zprávu NKÚ za rok 2015.


Pátá schůzka zástupců NKÚ a NKÚ SR ke společné kontrole na téma "Správa spotřebních daní"

Zástupci slovenského NKÚ 26.4.2016 - Ve dnech 20. až 21. dubna 2016 se ve školicím středisku Přestavlky konalo setkání zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky se zástupci NKÚ.


Archiv bezpečnostních složek neplnil jeden ze svých hlavních úkolů, kterým je zveřejňování dokumentů z období nesvobody a komunistické totalitní moci

Ústav pro studium totalitních režimů - cedule 25.4.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Archiv bezpečnostních složek (Archiv) hospodařily v letech 2012 až 2014 s majetkem a penězi státu. Kontrola se zaměřila mimo jiné na to, jak obě instituce plní jednu ze svých hlavních činností, a na proces digitalizace.


Návštěva delegace kontrolního výboru Poslanecké sněmovny ČR v Japonsku

Jednání v Parlamentu Japonska 18.4.2016 - Ve dnech 4. – 9. dubna 2016 navštívila delegace kontrolního výboru Poslanecké sněmovny ČR vedená místopředsedou PSP ČR panem Janem Bartoškem a předsedou kontrolního výboru panem Vladimírem Koníčkem Japonsko. Nejvyšší kontrolní úřad zastupovala viceprezidentka NKÚ paní Zdeňka Horníková.


Nástroj NEN stál 230 milionů korun a měl dva a půl roku zpoždění. Zatím se na něm soutěží jen minimum zakázek

Logo NEN 18.4.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil mimo jiné, jestli Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) účelně a efektivně vynaložilo peníze na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ).


5. jednání Kolegia NKÚ dne 11.4.2016

14.4.2016


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy
Opendata
Korupce

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti