Audit No. 12/21

EU and state funds earmarked for the implementation of the operational programme Research and Development for Innovation

Management of audit:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
---
Notification to tax administrators:
Yes
Related audits:
14/39, 14/22, 12/21   

Audited entities:

 Name District
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno  Brno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  Brno
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  České Budějovice
Masarykova univerzita, Brno  Brno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
ORLEN UniCRE a.s., Ústí nad Labem (dříve Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem)  Ústí nad Labem
Technická univerzita v Liberci  Liberec
VÚTS, a.s., Liberec  Liberec
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  Ostrava

Last update: 8.7.2024. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky