Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2014 (VÝDAJE)

(stav k 24.2.2015)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 44,84 %21,75 %16,63 %4,13 %4,06 %3,16 %2,14 %0,98 %0,84 %0,74 %0,45 %0,20 %0,03 %0,03 %0,01 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyNákup služebPovinné pojistné placené zaměstnavatelemPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyNákup materiáluVoda, paliva,energiePořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryPřevody vlastním fondůmNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmOstatní neinvestiční výdajeÚrokyPoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet224 375 265,00 Kč108 859 942,00 Kč83 203 422,00 Kč20 650 000,00 Kč20 338 800,00 Kč15 818 000,00 Kč10 718 000,00 Kč4 905 000,00 Kč4 200 000,00 Kč3 700 000,00 Kč2 243 753,00 Kč1 000 000,00 Kč150 000,00 Kč149 000,00 Kč72 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,98 %80,06 %98,40 %22,13 %86,07 %37,89 %44,78 %56,30 %5,54 %82,27 %99,98 %74,81 %71,16 %49,47 %1,22 %54,26 %0,00 %
Stav čerpání v Kč224 334 953,00 Kč87 150 567,62 Kč81 871 424,00 Kč4 570 602,73 Kč17 504 602,00 Kč5 993 332,69 Kč4 799 035,94 Kč2 761 486,27 Kč232 748,00 Kč3 044 007,00 Kč2 243 350,00 Kč748 095,00 Kč106 733,14 Kč73 710,00 Kč880,00 Kč5 425,70 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy223 074 000,00224 375 265,00224 334 953,0099,98 %
+502Ostatní platby za provedenou práci20 338 800,0020 338 800,0017 504 602,0086,07 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem82 760 992,0083 203 422,0081 871 424,0098,40 %
+513Nákup materiálu11 518 000,0010 718 000,004 799 035,9444,78 %
+514Úroky10 000,0010 000,005 425,7054,26 %
+515Voda, paliva,energie5 275 000,004 905 000,002 761 486,2756,30 %
+516Nákup služeb107 308 650,00108 859 942,0087 150 567,6280,06 %
+517Ostatní nákupy15 928 000,0015 818 000,005 993 332,6937,89 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0037,89 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 700 000,003 700 000,003 044 007,0082,27 %
+534Převody vlastním fondům2 230 740,002 243 753,002 243 350,0099,98 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům149 000,00149 000,0073 710,0049,47 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00748 095,0074,81 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00106 733,1471,16 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje100 000,0072 000,00880,001,22 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 200 000,004 200 000,00232 748,005,54 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku20 650 000,0020 650 000,004 570 602,7322,13 %
 VÝDAJE CELKEM500 393 182,00500 393 182,00435 440 953,0987,02 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.