Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2015 (VÝDAJE)

(stav k 25.1.2016)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 44,97 %19,51 %16,63 %6,75 %3,89 %2,81 %2,06 %0,96 %0,90 %0,78 %0,45 %0,21 %0,03 %0,03 %0,02 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyNákup služebPovinné pojistné placené zaměstnavatelemPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyNákup materiáluPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energiePřevody vlastním fondůmNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmOstatní neinvestiční výdajeÚrokyPoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet238 371 287,00 Kč103 401 399,00 Kč88 155 090,00 Kč35 800 000,00 Kč20 614 272,00 Kč14 900 000,00 Kč10 946 500,00 Kč5 100 000,00 Kč4 763 757,00 Kč4 160 000,00 Kč2 383 712,00 Kč1 100 000,00 Kč150 000,00 Kč135 100,00 Kč100 000,00 Kč16 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,99 %82,43 %99,44 %46,87 %95,37 %44,31 %71,29 %29,27 %75,37 %57,26 %99,99 %71,85 %76,08 %51,76 %0,00 %81,76 %0,00 %
Stav čerpání v Kč238 349 236,38 Kč85 230 498,65 Kč87 663 630,00 Kč16 779 927,28 Kč19 658 938,00 Kč6 602 341,82 Kč7 804 151,05 Kč1 492 600,00 Kč3 590 350,60 Kč2 381 832,53 Kč2 383 558,00 Kč790 315,00 Kč114 118,21 Kč69 923,00 Kč0,00 Kč13 081,71 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy237 185 360,00238 371 287,00238 349 236,3899,99 %
+502Ostatní platby za provedenou práci20 614 272,0020 614 272,0019 658 938,0095,37 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem87 651 875,0088 155 090,0087 663 630,0099,44 %
+513Nákup materiálu10 084 000,0010 946 500,007 804 151,0571,29 %
+514Úroky10 000,0016 000,0013 081,7181,76 %
+515Voda, paliva,energie4 440 000,004 160 000,002 381 832,5357,26 %
+516Nákup služeb107 240 000,00103 401 399,0085 230 498,6582,43 %
+517Ostatní nákupy15 000 000,0014 900 000,006 602 341,8244,31 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0044,31 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 613 757,004 763 757,003 590 350,6075,37 %
+534Převody vlastním fondům2 371 853,002 383 712,002 383 558,0099,99 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům136 000,00135 100,0069 923,0051,76 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 100 000,001 100 000,00790 315,0071,85 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00114 118,2176,08 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje100 000,00100 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 000 000,005 100 000,001 492 600,0029,27 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku23 500 000,0035 800 000,0016 779 927,2846,87 %
 VÝDAJE CELKEM518 197 117,00530 097 117,00472 924 502,2389,21 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.