Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023


Rozpočet na rok 2017 (VÝDAJE)

(stav k 22.1.2018)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 44,08 %16,31 %15,48 %13,30 %3,89 %2,00 %1,57 %1,11 %0,88 %0,77 %0,39 %0,17 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciNákup materiáluOstatní nákupyPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmOdměny za užití duševního vlastnictvíÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet265 691 028,00 Kč98 297 339,00 Kč93 296 655,00 Kč80 196 096,75 Kč23 418 794,00 Kč12 074 737,00 Kč9 474 000,00 Kč6 677 000,00 Kč5 313 821,00 Kč4 669 825,00 Kč2 370 000,00 Kč1 010 000,00 Kč150 000,00 Kč70 263,00 Kč60 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,98 %98,27 %91,07 %11,21 %84,91 %39,56 %71,59 %64,80 %99,97 %80,94 %84,52 %82,59 %75,36 %84,72 %91,54 %77,88 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč265 642 428,78 Kč96 592 664,00 Kč84 963 987,14 Kč8 988 120,95 Kč19 884 268,00 Kč4 776 471,11 Kč6 782 721,77 Kč4 326 863,00 Kč5 312 481,00 Kč3 779 710,00 Kč2 003 057,10 Kč834 174,00 Kč113 046,27 Kč59 530,00 Kč54 924,78 Kč7 788,39 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy261 247 897,00265 691 028,00265 642 428,7899,98 %
+502Ostatní platby za provedenou práci23 418 794,0023 418 794,0019 884 268,0084,91 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem96 786 675,0098 297 339,0096 592 664,0098,27 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví0,0060 000,0054 924,7891,54 %
+513Nákup materiálu11 054 000,0012 074 737,004 776 471,1139,56 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 788,3977,88 %
+515Voda, paliva,energie2 500 000,002 370 000,002 003 057,1084,52 %
+516Nákup služeb90 468 367,0093 296 655,0084 963 987,1491,07 %
+517Ostatní nákupy8 355 000,009 474 000,006 782 721,7771,59 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0071,59 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 414 000,004 669 825,003 779 710,0080,94 %
+534Převody vlastním fondům5 224 959,005 313 821,005 312 481,0099,97 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům78 000,0070 263,0059 530,0084,72 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 010 000,001 010 000,00834 174,0082,59 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00113 046,2775,36 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku3 800 000,006 677 000,004 326 863,0064,80 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku10 250 000,0080 196 096,758 988 120,9511,21 %
 VÝDAJE CELKEM518 777 692,00602 789 558,75504 122 236,2983,63 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.