Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2018 (VÝDAJE)

(stav k 24.1.2019)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 34,81 %33,62 %12,40 %10,41 %2,86 %2,57 %0,96 %0,67 %0,62 %0,57 %0,35 %0,12 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPořízení dlouhodobého hmotného majetkuPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebOstatní platby za provedenou práciNákup materiáluOstatní nákupyPřevody vlastním fondůmPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmPodlimitní technické zhodnoceníÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet297 979 000,00 Kč287 813 053,00 Kč106 193 368,00 Kč89 086 534,00 Kč24 520 394,00 Kč21 976 500,00 Kč8 210 833,00 Kč5 756 262,00 Kč5 308 250,00 Kč4 887 014,00 Kč3 029 400,00 Kč1 000 000,00 Kč150 000,00 Kč72 000,00 Kč63 800,00 Kč25 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %10,61 %99,95 %99,26 %95,53 %95,93 %95,09 %66,43 %99,94 %47,14 %90,60 %70,30 %99,25 %70,30 %57,53 %89,75 %87,12 %76,25 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč31 616 999,88 Kč287 680 967,00 Kč105 412 389,00 Kč85 101 524,80 Kč23 521 901,65 Kč20 898 533,70 Kč5 454 204,32 Kč5 752 810,00 Kč2 502 394,95 Kč4 427 743,69 Kč2 129 691,44 Kč992 529,00 Kč105 450,43 Kč41 422,00 Kč57 263,00 Kč21 780,00 Kč7 625,07 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy285 160 208,00287 813 053,00287 680 967,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci24 520 394,0024 520 394,0023 521 901,6595,93 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem105 291 405,00106 193 368,00105 412 389,0099,26 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0072 000,0041 422,0057,53 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0025 000,0021 780,0087,12 %
+513Nákup materiálu14 987 000,0021 976 500,0020 898 533,7095,09 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 625,0776,25 %
+515Voda, paliva,energie2 309 000,003 029 400,002 129 691,4470,30 %
+516Nákup služeb91 459 284,0089 086 534,0085 101 524,8095,53 %
+517Ostatní nákupy8 589 833,008 210 833,005 454 204,3266,43 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0066,43 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 522 800,004 887 014,004 427 743,6990,60 %
+534Převody vlastním fondům5 703 205,005 756 262,005 752 810,0099,94 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům63 800,0063 800,0057 263,0089,75 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00992 529,0099,25 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00105 450,4370,30 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku2 500 000,005 308 250,002 502 394,9547,14 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku131 680 000,00297 979 000,0031 616 999,8810,61 %
 VÝDAJE CELKEM678 016 929,00856 091 408,00575 725 229,9367,25 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.