Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023


Rozpočet na rok 2020 (VÝDAJE)

(stav k 9.2.2021)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 47,18 %17,44 %16,06 %9,32 %4,43 %1,93 %0,94 %0,90 %0,86 %0,38 %0,35 %0,15 %0,02 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryNákup materiáluVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmPodlimitní technické zhodnoceníÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet313 725 820,00 Kč115 999 509,00 Kč106 807 723,00 Kč62 000 000,00 Kč29 467 994,00 Kč12 820 000,00 Kč6 274 516,00 Kč5 978 000,00 Kč5 730 650,00 Kč2 495 000,00 Kč2 320 000,00 Kč1 000 000,00 Kč150 000,00 Kč121 979,00 Kč68 300,00 Kč40 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,95 %99,05 %81,76 %87,65 %94,29 %56,02 %99,80 %87,88 %54,97 %56,23 %65,94 %62,05 %73,29 %82,01 %72,57 %0,00 %18,84 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč313 574 651,00 Kč114 897 915,84 Kč87 325 320,81 Kč54 341 562,80 Kč27 785 704,55 Kč7 181 861,28 Kč6 261 869,00 Kč5 253 431,90 Kč3 150 141,29 Kč1 402 937,00 Kč1 529 831,00 Kč620 488,00 Kč109 939,23 Kč100 031,00 Kč49 563,00 Kč0,00 Kč1 883,78 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy313 725 820,00313 725 820,00313 574 651,0099,95 %
-501110Platy zaměstnanců313 725 820,00313 725 820,00313 574 651,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 785 704,5594,29 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00586 990,0034,14 %
-502200Platy představitelů27 604 800,0027 604 800,0027 198 714,5598,53 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,000,000,00 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem115 999 509,00115 999 509,00114 897 915,8499,05 %
-503100Sociální zabezpečení85 112 066,0085 112 066,0084 212 318,1098,94 %
-503200Zdravotní pojištění30 887 443,0030 887 443,0030 685 597,7499,35 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví71 979,00121 979,00100 031,0082,01 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0045 702,0076,17 %
-504200Odměny za užití počítačových programů11 979,0061 979,0054 329,0087,66 %
+512Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
-512300Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu5 896 000,005 730 650,003 150 141,2954,97 %
-513100Potraviny452 500,00423 500,0059 802,1714,12 %
-513200Ochranné pomůcky79 000,00223 000,00133 338,8659,79 %
-513300Léky a zdravotnický materiál11 500,0013 500,0011 081,0082,08 %
-513400Prádlo, oděv a obuv45 000,0030 000,0029 560,0098,53 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,00280 490,8670,12 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 051 000,001 051 000,00707 813,6167,35 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT400 000,00400 000,00211 957,8452,99 %
-513800Nákup zboží550 000,00490 000,00176 576,0036,04 %
-513910Kancelářský materiál651 000,00500 650,00284 964,3656,92 %
-513920Materiál pro úklid469 000,00514 000,00387 501,6775,39 %
-513930Automateriál210 000,00210 000,0090 941,8143,31 %
-513940Ostatní materiál1 278 000,001 176 000,00624 771,0453,13 %
-513942Ostatní majetek 189 000,00189 000,0044 639,3023,62 %
-513943Ostatní materiál IT100 000,00100 000,0097 155,8797,16 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 546,9095,47 %
+514Úroky10 000,0010 000,001 883,7818,84 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,001 883,7818,84 %
+515Voda, paliva,energie2 466 000,002 495 000,001 402 937,0056,23 %
-515100Studená voda90 000,00119 000,0092 482,0077,72 %
-515300Plyn423 000,00423 000,00234 323,6855,40 %
-515400Elektrická energie753 000,00753 000,00556 471,6073,90 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 200 000,001 200 000,00519 659,7243,30 %
+516Nákup služeb103 753 373,00106 807 723,0087 325 320,8181,76 %
-516100Poštovní služby112 000,00112 000,0048 733,0043,51 %
-516240Služby telekomunikací IT3 550 000,003 550 000,003 456 517,0997,37 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,00246 634,0071,49 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům5 000,005 000,001 050,0021,00 %
-516400Nájemné20 121 000,0020 121 350,0019 796 074,3298,38 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0050 000,0038 750,0077,50 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby650 000,00750 000,00332 411,0044,32 %
-516710Služby školení a vzdělávání4 091 000,004 021 000,003 179 245,5579,07 %
-516800 Zpracování dat ICT28 920 000,0030 788 000,0029 953 102,3597,29 %
-516910Příspěvky na stravování5 133 373,006 233 373,005 598 905,0089,82 %
-516920Ostatní služby26 536 000,0026 672 000,0023 530 205,4188,22 %
-516921Ostatní služby zahraniční12 600 000,0012 570 000,0047 761,500,38 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00500 000,00438 184,0087,64 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,001 029,001,47 %
-516940Překladatelské práce650 000,00650 000,00365 371,6956,21 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00350 000,00272 479,9077,85 %
+517Ostatní nákupy7 820 000,0012 820 000,007 181 861,2856,02 %
-517110Opravy a udržování471 000,005 501 000,005 317 930,7396,67 %
-517130Opravy a údržba bytů350 000,00350 000,00112 929,2532,27 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků329 000,00329 000,0059 397,1618,05 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů100 000,00100 000,0066 195,5366,20 %
-517160Opravy a udržování IT100 000,00100 000,0062 288,7162,29 %
-517210Programové vybavení IT200 000,00200 000,00125 861,2862,93 %
-517310Cestovné tuzemské1 294 000,001 294 000,00358 190,0027,68 %
-517320Cestovné zahraniční3 350 000,002 850 000,00197 749,136,94 %
-517510Pohoštění tuzemské606 000,00556 000,00389 580,2770,07 %
-517520Pohoštění zahraniční600 000,00600 000,00159 352,3026,56 %
-517600Účastnické poplatky na konference150 000,00170 000,00146 696,9486,29 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční250 000,00750 000,00185 689,9824,76 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,000,000,00 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 253 431,9087,88 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,0057 888,0028,94 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0073 715,9092,14 %
-519500Odvody za ZPS400 000,00400 000,00366 884,0091,72 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 298 000,005 298 000,004 754 944,0089,75 %
+534Převody vlastním fondům6 274 516,006 274 516,006 261 869,0099,80 %
-534200Převody FKSP6 274 516,006 274 516,006 261 869,0099,80 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0049 563,0072,57 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo60 000,0060 000,0046 500,0077,50 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,002 800,0040,00 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 020 000,002 320 000,001 529 831,0065,94 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 020 000,002 320 000,001 529 831,0065,94 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00109 939,2373,29 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00109 939,2373,29 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 000 000,001 000 000,00620 488,0062,05 %
-611100Programové vybavení1 000 000,001 000 000,00620 488,0062,05 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku51 000 000,0062 000 000,0054 341 562,8087,65 %
-612100Budovy a stavby33 100 000,0044 100 000,0042 328 071,5195,98 %
-612200Stroje a zařízení4 800 000,004 800 000,003 135 015,8665,31 %
-612220Bezpečnost. systémy500 000,00500 000,00202 010,7140,40 %
-612300Dopravní prostředky1 600 000,001 600 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika11 000 000,0011 000 000,008 676 464,7278,88 %
 VÝDAJE CELKEM644 751 491,00665 019 491,00623 587 131,4893,77 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.