Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2021 (VÝDAJE)

(stav k 15.2.2022)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 43,57 %27,27 %10,07 %8,38 %4,61 %2,51 %1,31 %0,85 %0,55 %0,51 %0,19 %0,13 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPořízení dlouhodobého hmotného majetkuPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebNákup materiáluOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuOdměny za užití duševního vlastnictvíNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmPodlimitní technické zhodnoceníÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet511 230 489,00 Kč319 924 460,00 Kč118 094 649,00 Kč98 372 950,00 Kč54 075 971,00 Kč29 467 994,00 Kč15 404 716,00 Kč10 000 000,00 Kč6 398 489,00 Kč6 038 000,00 Kč2 200 000,00 Kč1 511 500,00 Kč243 171,00 Kč150 000,00 Kč72 300,00 Kč39 325,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %69,20 %99,94 %99,27 %92,22 %4,96 %94,82 %49,96 %11,62 %99,91 %81,14 %65,90 %93,46 %45,38 %49,79 %67,72 %100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč353 755 379,45 Kč319 746 894,00 Kč117 228 880,00 Kč90 720 600,78 Kč2 682 058,74 Kč27 941 295,00 Kč7 696 026,72 Kč1 161 763,35 Kč6 392 618,00 Kč4 899 190,32 Kč1 449 836,01 Kč1 412 714,00 Kč110 352,00 Kč74 680,07 Kč48 963,00 Kč39 325,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy327 596 380,00319 924 460,00319 746 894,0099,94 %
-501110Platy zaměstnanců327 596 380,00319 924 460,00319 746 894,0099,94 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 941 295,0094,82 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00659 970,0038,39 %
-502200Platy představitelů27 604 800,0027 604 800,0027 281 325,0098,83 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,000,000,00 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00118 094 649,00117 228 880,0099,27 %
-503100Sociální zabezpečení88 558 948,0086 656 313,0085 919 670,0099,15 %
-503200Zdravotní pojištění32 128 810,0031 438 336,0031 309 210,0099,59 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví243 171,00243 171,00110 352,0045,38 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0044 044,0073,41 %
-504200Odměny za užití počítačových programů183 171,00183 171,0066 308,0036,20 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0039 325,0039 325,00100,00 %
-512300 Podlimitní technické zhodnocení0,0039 325,0039 325,00100,00 %
+513Nákup materiálu54 033 300,0054 075 971,002 682 058,744,96 %
-513100Potraviny451 500,00301 500,0053 909,3717,88 %
-513200Ochranné pomůcky78 000,00118 000,0068 254,9757,84 %
-513300Léky a zdravotnický materiál10 300,00240 300,00200 410,2983,40 %
-513400Prádlo, oděv a obuv45 000,0055 000,0054 740,0099,53 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk440 000,00440 000,00346 342,6078,71 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek19 692 000,0019 692 000,00461 328,472,34 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT5 880 000,005 880 000,00115 620,001,97 %
-513800Nákup zboží550 000,00450 000,00141 599,0031,47 %
-513910Kancelářský materiál372 500,00372 500,00339 201,5291,06 %
-513920Materiál pro úklid382 500,00402 500,00246 749,7761,30 %
-513930Automateriál176 000,00176 000,0094 283,8053,57 %
-513940Ostatní materiál25 619 000,0025 611 671,00487 106,581,90 %
-513942Ostatní majetek 126 500,00126 500,0017 998,5014,23 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,0044 557,9922,28 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 955,8899,56 %
+514Úroky10 000,0010 000,000,000,00 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,000,000,00 %
+515Voda, paliva,energie2 260 000,002 200 000,001 449 836,0165,90 %
-515100Studená voda90 000,00130 000,0046 403,2035,69 %
-515300Plyn420 000,00420 000,00306 724,9973,03 %
-515400Elektrická energie800 000,00750 000,00490 830,1465,44 %
-515610Pohonné hmoty a maziva950 000,00900 000,00605 877,6867,32 %
+516Nákup služeb96 882 665,0098 372 950,0090 720 600,7892,22 %
-516100Poštovní služby103 000,00103 000,0088 545,0085,97 %
-516240Služby telekomunikací IT4 270 000,004 270 000,003 372 902,6578,99 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,00238 161,0069,03 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům4 000,004 000,001 050,0026,25 %
-516400Nájemné20 435 492,0020 435 492,0020 158 899,4698,65 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby750 000,00750 000,00178 471,0023,80 %
-516710Služby školení a vzdělávání3 814 000,003 814 000,003 102 842,7381,35 %
-516800 Zpracování dat ICT33 570 000,0033 570 000,0031 590 159,7894,10 %
-516910Příspěvky na stravování5 311 173,005 511 173,005 401 874,0098,02 %
-516920Ostatní služby25 990 000,0026 120 675,0024 012 098,6891,93 %
-516921Ostatní služby zahraniční600 000,001 859 610,001 328 846,6871,46 %
-516923Ostatní služby byty550 000,00550 000,00435 122,0079,11 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0021 471,4530,67 %
-516940Překladatelské práce650 000,00650 000,00522 634,3580,41 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00300 000,00248 655,0082,89 %
+517Ostatní nákupy9 704 716,0015 404 716,007 696 026,7249,96 %
-517110Opravy a udržování3 130 000,008 830 000,005 802 976,3665,72 %
-517130Opravy a údržba bytů79 336,00129 336,0050 067,9238,71 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků270 000,00270 000,0058 873,4721,80 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů150 000,00150 000,0046 068,3330,71 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,00235 450,7378,48 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,00281 777,5493,93 %
-517310Cestovné tuzemské1 295 380,001 295 380,00341 836,0026,39 %
-517320Cestovné zahraniční2 500 000,002 500 000,00138 927,335,56 %
-517510Pohoštění tuzemské560 000,00510 000,00386 090,0875,70 %
-517520Pohoštění zahraniční600 000,00600 000,00111 169,0018,53 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,0079 158,1939,58 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční300 000,00300 000,00163 631,7754,54 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,000,000,00 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary6 088 000,006 038 000,004 899 190,3281,14 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00150 000,0075 648,0050,43 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,0087 165,3296,85 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00500 000,0096 046,0019,21 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 298 000,005 298 000,004 640 331,0087,59 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 398 489,006 392 618,0099,91 %
-534200Převody FKSP6 551 927,006 398 489,006 392 618,0099,91 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům72 300,0072 300,0048 963,0067,72 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo64 000,0064 000,0046 500,0072,66 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,002 200,0031,43 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 511 500,001 511 500,001 412 714,0093,46 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 511 500,001 511 500,001 412 714,0093,46 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,0074 680,0749,79 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,0074 680,0749,79 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku6 000 000,0010 000 000,001 161 763,3511,62 %
-611100Programové vybavení6 000 000,0010 000 000,001 161 763,3511,62 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku192 334 000,00511 230 489,00353 755 379,4569,20 %
-612100Budovy a stavby112 500 000,00431 352 489,00348 248 979,4180,73 %
-612200Stroje a zařízení3 300 000,002 216 000,001 886 599,8685,14 %
-612220Bezpečnost. systémy150 000,00150 000,0081 172,1254,11 %
-612300Dopravní prostředky2 300 000,001 508 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika2 000 000,005 820 000,003 538 628,0660,80 %
 VÝDAJE CELKEM853 603 711,001 173 244 014,00935 360 576,4479,72 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.