Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


Rozpočet na rok 2022 (VÝDAJE)

(stav k 12.8.2022)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 47,97 %24,11 %8,90 %8,05 %6,02 %2,37 %0,52 %0,52 %0,48 %0,45 %0,36 %0,23 %0,01 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPořízení dlouhodobého hmotného majetkuPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebNákup materiáluOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuČlenské příspěvky mezinárodním organizacímOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet640 108 860,00 Kč321 700 230,00 Kč118 694 861,00 Kč107 463 579,00 Kč80 335 100,00 Kč31 584 994,00 Kč6 988 522,00 Kč6 922 500,00 Kč6 434 004,00 Kč5 978 000,00 Kč4 751 400,00 Kč3 073 000,00 Kč150 000,00 Kč115 000,00 Kč68 300,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %42,51 %55,03 %54,97 %56,25 %5,71 %54,84 %38,38 %7,20 %59,40 %54,09 %27,93 %49,58 %70,96 %39,15 %1,85 %22,67 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč272 133 937,73 Kč177 041 368,00 Kč65 247 135,00 Kč60 446 649,66 Kč4 584 741,59 Kč17 321 389,00 Kč2 681 898,47 Kč498 489,75 Kč3 821 958,00 Kč3 233 484,60 Kč1 327 274,31 Kč1 523 535,00 Kč106 441,87 Kč45 018,00 Kč1 263,00 Kč2 267,25 Kč0,00 Kč487 154,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy327 596 380,00321 700 230,00177 041 368,0055,03 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0031 584 994,0017 321 389,0054,84 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00118 694 861,0065 247 135,0054,97 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví243 171,00115 000,0045 018,0039,15 %
+513Nákup materiálu54 033 300,0080 335 100,004 584 741,595,71 %
+514Úroky10 000,0010 000,002 267,2522,67 %
+515Voda, paliva,energie2 260 000,004 751 400,001 327 274,3127,93 %
+516Nákup služeb96 882 665,00107 463 579,0060 446 649,6656,25 %
+517Ostatní nákupy9 704 716,006 988 522,002 681 898,4738,38 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,00487 154,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary6 088 000,005 978 000,003 233 484,6054,09 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 434 004,003 821 958,0059,40 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům72 300,0068 300,001 263,001,85 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 511 500,003 073 000,001 523 535,0049,58 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00106 441,8770,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku6 000 000,006 922 500,00498 489,757,20 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku192 334 000,00640 108 860,00272 133 937,7342,51 %
 VÝDAJE CELKEM853 603 711,001 334 388 350,00610 504 005,2345,75 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.