Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023


Rozpočet na rok 2022 (VÝDAJE)

(stav k 17.1.2023)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 47,48 %24,42 %8,99 %8,26 %5,92 %2,33 %0,55 %0,51 %0,49 %0,44 %0,35 %0,23 %0,01 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPořízení dlouhodobého hmotného majetkuPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebNákup materiáluOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuČlenské příspěvky mezinárodním organizacímOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmÚrokyOstatní neinvestiční výdajeNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmPoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet643 208 860,00 Kč330 845 367,00 Kč121 785 917,00 Kč111 964 579,00 Kč80 224 944,00 Kč31 584 994,00 Kč7 438 522,00 Kč6 922 500,00 Kč6 616 907,00 Kč5 978 000,00 Kč4 751 400,00 Kč3 073 000,00 Kč150 000,00 Kč115 000,00 Kč68 300,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %66,88 %97,55 %96,93 %83,33 %19,88 %90,71 %60,92 %72,36 %97,55 %84,70 %41,74 %78,61 %70,96 %77,58 %70,88 %49,81 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč430 150 837,38 Kč322 745 367,00 Kč118 041 880,00 Kč93 304 265,30 Kč15 949 842,04 Kč28 649 214,00 Kč4 531 385,43 Kč5 008 946,25 Kč6 454 907,00 Kč5 063 403,43 Kč1 983 316,95 Kč2 415 544,00 Kč106 441,87 Kč89 219,30 Kč48 408,00 Kč4 981,20 Kč0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy327 596 380,00330 845 367,00322 745 367,0097,55 %
+502Ostatní platby za provedenou práci31 384 994,0031 584 994,0028 649 214,0090,71 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00121 785 917,00118 041 880,0096,93 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví115 000,00115 000,0089 219,3077,58 %
+513Nákup materiálu12 574 778,0080 224 944,0015 949 842,0419,88 %
+514Úroky10 000,0010 000,004 981,2049,81 %
+515Voda, paliva,energie4 062 000,004 751 400,001 983 316,9541,74 %
+516Nákup služeb97 300 613,00111 964 579,0093 304 265,3083,33 %
+517Ostatní nákupy5 995 522,007 438 522,004 531 385,4360,92 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0060,92 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 063 403,4384,70 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 616 907,006 454 907,0097,55 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0048 408,0070,88 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 573 000,003 073 000,002 415 544,0078,61 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,000,000,0078,61 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím0,00150 000,00106 441,8770,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 500 000,006 922 500,005 008 946,2572,36 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku172 350 000,00643 208 860,00430 150 837,3866,88 %
 VÝDAJE CELKEM787 908 272,001 354 748 290,001 034 547 959,1576,36 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.