Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2023 (VÝDAJE)

(stav k 23.1.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 35,74 %18,09 %13,97 %13,29 %7,24 %5,07 %2,14 %1,65 %1,11 %0,73 %0,71 %0,22 %0,02 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPořízení dlouhodobého hmotného majetkuNákup služebPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup materiáluOstatní platby za provedenou práciVoda, paliva,energiePořízení dlouhodobého nehmotného majetkuOstatní nákupyVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryPřevody vlastním fondůmNáhrady placené obyvatelstvuČlenské příspěvky mezinárodním organizacímOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistinyNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet327 835 455,00 Kč165 963 044,88 Kč128 187 159,00 Kč121 958 189,00 Kč66 377 109,00 Kč46 487 594,00 Kč19 670 800,00 Kč15 098 100,00 Kč10 212 404,00 Kč6 682 800,00 Kč6 556 706,00 Kč1 981 232,00 Kč145 000,00 Kč140 000,00 Kč69 300,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,87 %74,73 %82,39 %98,52 %54,58 %72,25 %38,31 %15,79 %53,73 %79,24 %99,90 %100,00 %76,47 %78,10 %59,88 %34,33 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč327 416 438,00 Kč124 030 776,58 Kč105 617 962,83 Kč120 150 886,00 Kč36 231 720,07 Kč33 585 190,00 Kč7 535 710,41 Kč2 384 311,40 Kč5 486 959,22 Kč5 295 206,21 Kč6 549 916,00 Kč1 981 232,00 Kč110 874,69 Kč109 345,00 Kč41 500,00 Kč3 432,63 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy340 700 235,00327 835 455,00327 416 438,0099,87 %
+502Ostatní platby za provedenou práci32 987 594,0046 487 594,0033 585 190,0072,25 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem126 306 486,00121 958 189,00120 150 886,0098,52 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví120 000,00140 000,00109 345,0078,10 %
+513Nákup materiálu5 204 462,0066 377 109,0036 231 720,0754,58 %
+514Úroky10 000,0010 000,003 432,6334,33 %
+515Voda, paliva,energie7 405 000,0019 670 800,007 535 710,4138,31 %
+516Nákup služeb78 394 134,00128 187 159,00105 617 962,8382,39 %
+517Ostatní nákupy7 812 404,0010 212 404,005 486 959,2253,73 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0053,73 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary6 752 800,006 682 800,005 295 206,2179,24 %
+534Převody vlastním fondům6 814 004,006 556 706,006 549 916,0099,90 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům69 300,0069 300,0041 500,0059,88 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 660 672,001 981 232,001 981 232,00100,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím145 000,00145 000,00110 874,6976,47 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 500 000,0015 098 100,002 384 311,4015,79 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku15 100 000,00165 963 044,88124 030 776,5874,73 %
 VÝDAJE CELKEM630 992 091,00917 384 892,88776 531 461,0484,65 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.