Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2014 (VÝDAJE)

(stav k 24.2.2015)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy223 074 000,00224 375 265,00224 334 953,0099,98 %
+502Ostatní platby za provedenou práci20 338 800,0020 338 800,0017 504 602,0086,07 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem82 760 992,0083 203 422,0081 871 424,0098,40 %
+513Nákup materiálu11 518 000,0010 718 000,004 799 035,9444,78 %
+514Úroky10 000,0010 000,005 425,7054,26 %
+515Voda, paliva,energie5 275 000,004 905 000,002 761 486,2756,30 %
+516Nákup služeb107 308 650,00108 859 942,0087 150 567,6280,06 %
+517Ostatní nákupy15 928 000,0015 818 000,005 993 332,6937,89 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 700 000,003 700 000,003 044 007,0082,27 %
+534Převody vlastním fondům2 230 740,002 243 753,002 243 350,0099,98 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům149 000,00149 000,0073 710,0049,47 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00748 095,0074,81 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00106 733,1471,16 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje100 000,0072 000,00880,001,22 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 200 000,004 200 000,00232 748,005,54 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku20 650 000,0020 650 000,004 570 602,7322,13 %
 VÝDAJE CELKEM500 393 182,00500 393 182,00435 440 953,0987,02 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.