Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2021 (VÝDAJE)

(stav k 15.2.2022)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy327 596 380,00319 924 460,00319 746 894,0099,94 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 941 295,0094,82 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00118 094 649,00117 228 880,0099,27 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví243 171,00243 171,00110 352,0045,38 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0039 325,0039 325,00100,00 %
+513Nákup materiálu54 033 300,0054 075 971,002 682 058,744,96 %
+514Úroky10 000,0010 000,000,000,00 %
+515Voda, paliva,energie2 260 000,002 200 000,001 449 836,0165,90 %
+516Nákup služeb96 882 665,0098 372 950,0090 720 600,7892,22 %
+517Ostatní nákupy9 704 716,0015 404 716,007 696 026,7249,96 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary6 088 000,006 038 000,004 899 190,3281,14 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 398 489,006 392 618,0099,91 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům72 300,0072 300,0048 963,0067,72 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 511 500,001 511 500,001 412 714,0093,46 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,0074 680,0749,79 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku6 000 000,0010 000 000,001 161 763,3511,62 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku192 334 000,00511 230 489,00353 755 379,4569,20 %
 VÝDAJE CELKEM853 603 711,001 173 244 014,00935 360 576,4479,72 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.