Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2023 (VÝDAJE)

(stav k 23.1.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy340 700 235,00327 835 455,00327 416 438,0099,87 %
+502Ostatní platby za provedenou práci32 987 594,0046 487 594,0033 585 190,0072,25 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem126 306 486,00121 958 189,00120 150 886,0098,52 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví120 000,00140 000,00109 345,0078,10 %
+513Nákup materiálu5 204 462,0066 377 109,0036 231 720,0754,58 %
+514Úroky10 000,0010 000,003 432,6334,33 %
+515Voda, paliva,energie7 405 000,0019 670 800,007 535 710,4138,31 %
+516Nákup služeb78 394 134,00128 187 159,00105 617 962,8382,39 %
+517Ostatní nákupy7 812 404,0010 212 404,005 486 959,2253,73 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary6 752 800,006 682 800,005 295 206,2179,24 %
+534Převody vlastním fondům6 814 004,006 556 706,006 549 916,0099,90 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům69 300,0069 300,0041 500,0059,88 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 660 672,001 981 232,001 981 232,00100,00 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům0,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím145 000,00145 000,00110 874,6976,47 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 500 000,0015 098 100,002 384 311,4015,79 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku15 100 000,00165 963 044,88124 030 776,5874,73 %
 VÝDAJE CELKEM630 992 091,00917 384 892,88776 531 461,0484,65 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.