Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2016 (VÝDAJE)

(stav k 6.2.2017)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 47,59 %17,65 %17,59 %5,93 %4,14 %1,82 %1,71 %1,24 %0,88 %0,71 %0,49 %0,19 %0,03 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuOstatní nákupyNákup materiáluVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryPřevody vlastním fondůmVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmOstatní neinvestiční výdajeOdměny za užití dušev. vÚrokyPoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet250 880 917,00 Kč93 067 130,00 Kč92 708 737,00 Kč31 248 113,75 Kč21 822 794,00 Kč9 600 000,00 Kč9 021 650,00 Kč6 512 000,00 Kč4 665 200,00 Kč3 763 214,00 Kč2 600 000,00 Kč1 000 000,00 Kč150 000,00 Kč81 263,00 Kč50 000,00 Kč20 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,99 %98,19 %94,21 %64,99 %85,99 %75,14 %59,02 %73,52 %71,95 %99,99 %80,41 %75,33 %73,57 %80,51 %0,00 %0,00 %70,11 %0,00 %
Stav čerpání v Kč250 843 804,95 Kč91 379 579,00 Kč87 337 597,28 Kč20 308 169,36 Kč18 766 372,00 Kč7 213 028,83 Kč5 324 155,43 Kč4 787 933,06 Kč3 356 683,89 Kč3 762 880,00 Kč2 090 715,87 Kč753 335,00 Kč110 351,08 Kč65 425,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč7 010,82 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy248 807 521,00250 880 917,00250 843 804,9599,99 %
+502Ostatní platby za provedenou práci21 822 794,0021 822 794,0018 766 372,0085,99 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem92 362 175,0093 067 130,0091 379 579,0098,19 %
+504Odměny za užití dušev. v0,0020 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu6 364 000,006 512 000,004 787 933,0673,52 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 010,8270,11 %
+515Voda, paliva,energie3 210 000,002 600 000,002 090 715,8780,41 %
+516Nákup služeb90 467 296,0092 708 737,0087 337 597,2894,21 %
+517Ostatní nákupy10 546 650,009 021 650,005 324 155,4359,02 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0059,02 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 665 200,004 665 200,003 356 683,8971,95 %
+534Převody vlastním fondům3 732 113,003 763 214,003 762 880,0099,99 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům91 000,0081 263,0065 425,0080,51 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00753 335,0075,33 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00110 351,0873,57 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje50 000,0050 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku2 000 000,009 600 000,007 213 028,8375,14 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku15 561 000,0031 248 113,7520 308 169,3664,99 %
 VÝDAJE CELKEM500 839 749,00527 201 018,75496 107 041,5794,10 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.