Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2020 (VÝDAJE)

(stav k 9.2.2021)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 47,18 %17,44 %16,06 %9,32 %4,43 %1,93 %0,94 %0,90 %0,86 %0,38 %0,35 %0,15 %0,02 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryNákup materiáluVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmPodlimitní technické zhodnoceníÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet313 725 820,00 Kč115 999 509,00 Kč106 807 723,00 Kč62 000 000,00 Kč29 467 994,00 Kč12 820 000,00 Kč6 274 516,00 Kč5 978 000,00 Kč5 730 650,00 Kč2 495 000,00 Kč2 320 000,00 Kč1 000 000,00 Kč150 000,00 Kč121 979,00 Kč68 300,00 Kč40 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,95 %99,05 %81,76 %87,65 %94,29 %56,02 %99,80 %87,88 %54,97 %56,23 %65,94 %62,05 %73,29 %82,01 %72,57 %0,00 %18,84 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč313 574 651,00 Kč114 897 915,84 Kč87 325 320,81 Kč54 341 562,80 Kč27 785 704,55 Kč7 181 861,28 Kč6 261 869,00 Kč5 253 431,90 Kč3 150 141,29 Kč1 402 937,00 Kč1 529 831,00 Kč620 488,00 Kč109 939,23 Kč100 031,00 Kč49 563,00 Kč0,00 Kč1 883,78 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy313 725 820,00313 725 820,00313 574 651,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 785 704,5594,29 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem115 999 509,00115 999 509,00114 897 915,8499,05 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví71 979,00121 979,00100 031,0082,01 %
+512Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu5 896 000,005 730 650,003 150 141,2954,97 %
+514Úroky10 000,0010 000,001 883,7818,84 %
+515Voda, paliva,energie2 466 000,002 495 000,001 402 937,0056,23 %
+516Nákup služeb103 753 373,00106 807 723,0087 325 320,8181,76 %
+517Ostatní nákupy7 820 000,0012 820 000,007 181 861,2856,02 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0056,02 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 253 431,9087,88 %
+534Převody vlastním fondům6 274 516,006 274 516,006 261 869,0099,80 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0049 563,0072,57 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 020 000,002 320 000,001 529 831,0065,94 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00109 939,2373,29 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 000 000,001 000 000,00620 488,0062,05 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku51 000 000,0062 000 000,0054 341 562,8087,65 %
 VÝDAJE CELKEM644 751 491,00665 019 491,00623 587 131,4893,77 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.