Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2021 (VÝDAJE)

(stav k 15.2.2022)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 43,57 %27,27 %10,07 %8,38 %4,61 %2,51 %1,31 %0,85 %0,55 %0,51 %0,19 %0,13 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPořízení dlouhodobého hmotného majetkuPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebNákup materiáluOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuOdměny za užití duševního vlastnictvíNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmPodlimitní technické zhodnoceníÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet511 230 489,00 Kč319 924 460,00 Kč118 094 649,00 Kč98 372 950,00 Kč54 075 971,00 Kč29 467 994,00 Kč15 404 716,00 Kč10 000 000,00 Kč6 398 489,00 Kč6 038 000,00 Kč2 200 000,00 Kč1 511 500,00 Kč243 171,00 Kč150 000,00 Kč72 300,00 Kč39 325,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %69,20 %99,94 %99,27 %92,22 %4,96 %94,82 %49,96 %11,62 %99,91 %81,14 %65,90 %93,46 %45,38 %49,79 %67,72 %100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč353 755 379,45 Kč319 746 894,00 Kč117 228 880,00 Kč90 720 600,78 Kč2 682 058,74 Kč27 941 295,00 Kč7 696 026,72 Kč1 161 763,35 Kč6 392 618,00 Kč4 899 190,32 Kč1 449 836,01 Kč1 412 714,00 Kč110 352,00 Kč74 680,07 Kč48 963,00 Kč39 325,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.Detaily rozpočtu - výdaje

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy327 596 380,00319 924 460,00319 746 894,0099,94 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 941 295,0094,82 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00118 094 649,00117 228 880,0099,27 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví243 171,00243 171,00110 352,0045,38 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0039 325,0039 325,00100,00 %
+513Nákup materiálu54 033 300,0054 075 971,002 682 058,744,96 %
+514Úroky10 000,0010 000,000,000,00 %
+515Voda, paliva,energie2 260 000,002 200 000,001 449 836,0165,90 %
+516Nákup služeb96 882 665,0098 372 950,0090 720 600,7892,22 %
+517Ostatní nákupy9 704 716,0015 404 716,007 696 026,7249,96 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0049,96 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary6 088 000,006 038 000,004 899 190,3281,14 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 398 489,006 392 618,0099,91 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům72 300,0072 300,0048 963,0067,72 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 511 500,001 511 500,001 412 714,0093,46 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,0074 680,0749,79 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku6 000 000,0010 000 000,001 161 763,3511,62 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku192 334 000,00511 230 489,00353 755 379,4569,20 %
 VÝDAJE CELKEM853 603 711,001 173 244 014,00935 360 576,4479,72 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.