Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2022 (VÝDAJE)

(stav k 17.1.2023)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy327 596 380,00330 845 367,00322 745 367,0097,55 %
-501110Platy zaměstnanců327 596 380,00330 845 367,00322 745 367,0097,55 %
+502Ostatní platby za provedenou práci31 384 994,0031 584 994,0028 649 214,0090,71 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,001 303 000,0075,79 %
-502200Platy představitelů27 604 800,0027 604 800,0026 278 924,0095,20 %
-502400Odstupné144 000,00644 000,00201 290,0031,26 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00121 785 917,00118 041 880,0096,93 %
-503100Sociální zabezpečení88 558 948,0089 364 699,0086 548 889,0096,85 %
-503200Zdravotní pojištění32 128 810,0032 421 218,0031 492 991,0097,14 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví115 000,00115 000,0089 219,3077,58 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0045 018,0075,03 %
-504200Odměny za užití počítačových programů55 000,0055 000,0044 201,3080,37 %
+513Nákup materiálu12 574 778,0080 224 944,0015 949 842,0419,88 %
-513100Potraviny451 400,001 088 400,00426 307,9539,17 %
-513200Ochranné pomůcky227 000,0097 000,0055 149,8756,86 %
-513300Léky a zdravotnický materiál10 300,00140 300,00113 094,0080,61 %
-513400Prádlo, oděv a obuv30 000,0032 150,0032 070,0099,75 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk380 000,00380 000,00313 214,4782,42 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek3 231 078,0041 439 844,005 609 063,7113,54 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT5 320 000,0012 320 000,007 706 039,8462,55 %
-513800Nákup zboží450 000,00347 850,00124 560,0035,81 %
-513910Kancelářský materiál345 100,00345 100,00309 089,2889,57 %
-513920Materiál pro úklid392 500,00427 500,00335 582,5078,50 %
-513930Automateriál165 500,00165 500,0060 592,9836,61 %
-513940Ostatní materiál1 209 900,0023 079 300,00737 377,633,19 %
-513942Ostatní majetek 152 000,00152 000,008 878,005,84 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,00108 851,4154,43 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 970,4099,70 %
+514Úroky10 000,0010 000,004 981,2049,81 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,004 981,2049,81 %
+515Voda, paliva,energie4 062 000,004 751 400,001 983 316,9541,74 %
-515100Studená voda380 000,00482 400,00103 499,4121,46 %
-515300Plyn416 000,00746 000,00415 037,3655,64 %
-515400Elektrická energie2 416 000,002 673 000,00681 358,4025,49 %
-515610Pohonné hmoty a maziva850 000,00850 000,00783 421,7892,17 %
+516Nákup služeb97 300 613,00111 964 579,0093 304 265,3083,33 %
-516100Poštovní služby102 600,00102 600,0051 426,0050,12 %
-516240Služby telekomunikací IT4 270 000,004 270 000,003 286 073,6876,96 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,00273 470,0079,27 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům4 000,004 000,00750,0018,75 %
-516400Nájemné20 587 150,0020 891 300,0020 605 894,0098,63 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby500 000,00770 000,00475 725,5061,78 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0050 000,000,000,00 %
-516710Služby školení a vzdělávání3 389 000,003 489 000,003 170 327,4390,87 %
-516800 Zpracování dat ICT33 080 000,0032 820 000,0032 099 580,4097,80 %
-516910Příspěvky na stravování4 746 463,005 446 463,005 132 149,0094,23 %
-516920Ostatní služby27 176 400,0040 726 216,0026 821 373,7065,86 %
-516921Ostatní služby zahraniční1 500 000,001 500 000,00466 886,2031,13 %
-516923Ostatní služby byty550 000,00550 000,00435 919,0079,26 %
-516930Tisk publikací30 000,0030 000,0015 690,0052,30 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00216 603,3936,10 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené350 000,00350 000,00233 530,0066,72 %
+517Ostatní nákupy5 995 522,007 438 522,004 531 385,4360,92 %
-517110Opravy a udržování345 300,001 348 300,00450 019,1433,38 %
-517130Opravy a údržba bytů345 000,00345 000,00180 560,1552,34 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 500,00200 500,0062 660,0731,25 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů100 000,00100 000,0063 646,0063,65 %
-517160Opravy a udržování IT200 000,00200 000,0027 854,2013,93 %
-517210Programové vybavení IT100 000,00360 000,00317 793,5688,28 %
-517310Cestovné tuzemské1 101 222,001 101 222,00603 817,6554,83 %
-517320Cestovné zahraniční1 790 000,001 790 000,001 380 002,2577,10 %
-517510Pohoštění tuzemské443 500,00543 500,00501 559,5892,28 %
-517520Pohoštění zahraniční1 000 000,001 000 000,00697 014,4669,70 %
-517600Účastnické poplatky na konference100 000,00180 000,00158 467,7988,04 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční250 000,00250 000,0086 963,3234,79 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,001 027,265,14 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 063 403,4384,70 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady100 000,00100 000,0056 147,0056,15 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0079 950,4399,94 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00500 000,00330 645,0066,13 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 298 000,005 298 000,004 596 661,0086,76 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 616 907,006 454 907,0097,55 %
-534200Převody FKSP6 551 927,006 616 907,006 454 907,0097,55 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0048 408,0070,88 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo60 000,0060 000,0046 500,0077,50 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,001 645,0023,50 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 573 000,003 073 000,002 415 544,0078,61 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 573 000,003 073 000,002 415 544,0078,61 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,000,000,000,00 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,000,000,000,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím0,00150 000,00106 441,8770,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím0,00150 000,00106 441,8770,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 500 000,006 922 500,005 008 946,2572,36 %
-611100Programové vybavení1 500 000,006 922 500,005 008 946,2572,36 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku172 350 000,00643 208 860,00430 150 837,3866,88 %
-612100Budovy a stavby147 150 000,00523 235 643,00412 818 643,6378,90 %
-612200Stroje a zařízení400 000,00400 000,000,000,00 %
-612220Bezpečnost. systémy50 000,0050 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky0,00 %
-612500Výpočetní technika1 500 000,0029 700 000,0012 585 730,1342,38 %
 VÝDAJE CELKEM787 908 272,001 354 748 290,001 034 547 959,1576,36 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.