Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2022 (VÝDAJE)

(stav k 17.1.2023)

Úvodní stránka > Výdaje > Nákup služeb


Detail rozpočtové položky

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy327 596 380,00330 845 367,00322 745 367,0097,55 %
+502Ostatní platby za provedenou práci31 384 994,0031 584 994,0028 649 214,0090,71 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00121 785 917,00118 041 880,0096,93 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví115 000,00115 000,0089 219,3077,58 %
+513Nákup materiálu12 574 778,0080 224 944,0015 949 842,0419,88 %
+514Úroky10 000,0010 000,004 981,2049,81 %
+515Voda, paliva,energie4 062 000,004 751 400,001 983 316,9541,74 %
+516Nákup služeb97 300 613,00111 964 579,0093 304 265,3083,33 %
-516100Poštovní služby102 600,00102 600,0051 426,0050,12 %
-516240Služby telekomunikací IT4 270 000,004 270 000,003 286 073,6876,96 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,00273 470,0079,27 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům4 000,004 000,00750,0018,75 %
-516400Nájemné20 587 150,0020 891 300,0020 605 894,0098,63 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby500 000,00770 000,00475 725,5061,78 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0050 000,000,000,00 %
-516710Služby školení a vzdělávání3 389 000,003 489 000,003 170 327,4390,87 %
-516800 Zpracování dat ICT33 080 000,0032 820 000,0032 099 580,4097,80 %
-516910Příspěvky na stravování4 746 463,005 446 463,005 132 149,0094,23 %
-516920Ostatní služby27 176 400,0040 726 216,0026 821 373,7065,86 %
-516921Ostatní služby zahraniční1 500 000,001 500 000,00466 886,2031,13 %
-516923Ostatní služby byty550 000,00550 000,00435 919,0079,26 %
-516930Tisk publikací30 000,0030 000,0015 690,0052,30 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00216 603,3936,10 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené350 000,00350 000,00233 530,0066,72 %
+517Ostatní nákupy5 995 522,007 438 522,004 531 385,4360,92 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 063 403,4384,70 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 616 907,006 454 907,0097,55 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0048 408,0070,88 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 573 000,003 073 000,002 415 544,0078,61 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,000,000,000,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím0,00150 000,00106 441,8770,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 500 000,006 922 500,005 008 946,2572,36 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku172 350 000,00643 208 860,00430 150 837,3866,88 %
 VÝDAJE CELKEM787 908 272,001 354 748 290,001 034 547 959,1576,36 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.