Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2022 (VÝDAJE)

(stav k 17.1.2023)

Úvodní stránka > Výdaje > Náhrady placené obyvatelstvu


Detail rozpočtové položky

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy327 596 380,00330 845 367,00322 745 367,0097,55 %
+502Ostatní platby za provedenou práci31 384 994,0031 584 994,0028 649 214,0090,71 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00121 785 917,00118 041 880,0096,93 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví115 000,00115 000,0089 219,3077,58 %
+513Nákup materiálu12 574 778,0080 224 944,0015 949 842,0419,88 %
+514Úroky10 000,0010 000,004 981,2049,81 %
+515Voda, paliva,energie4 062 000,004 751 400,001 983 316,9541,74 %
+516Nákup služeb97 300 613,00111 964 579,0093 304 265,3083,33 %
+517Ostatní nákupy5 995 522,007 438 522,004 531 385,4360,92 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 063 403,4384,70 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 616 907,006 454 907,0097,55 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0048 408,0070,88 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 573 000,003 073 000,002 415 544,0078,61 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 573 000,003 073 000,002 415 544,0078,61 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,000,000,000,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím0,00150 000,00106 441,8770,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 500 000,006 922 500,005 008 946,2572,36 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku172 350 000,00643 208 860,00430 150 837,3866,88 %
 VÝDAJE CELKEM787 908 272,001 354 748 290,001 034 547 959,1576,36 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.