Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2018 (VÝDAJE)

(stav k 24.1.2019)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy285 160 208,00287 813 053,00287 680 967,0099,95 %
-501110Platy zaměstnanců285 160 208,00287 813 053,00255 335 117,0088,72 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,000,000,00 %
+502Ostatní platby za provedenou práci24 520 394,0024 520 394,0023 521 901,6595,93 %
-502100Ost. osobní výdaje1 663 194,001 663 194,001 030 655,0061,97 %
-502200Platy představitelů22 657 200,0022 657 200,0022 367 725,6598,72 %
-502400Odstupné200 000,00200 000,00123 521,0061,76 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem105 291 405,00106 193 368,00105 412 389,0099,26 %
-503100Sociální zabezpečení77 420 151,0078 083 361,0077 445 381,0099,18 %
-503200Zdravotní pojištění27 871 254,0028 110 007,0027 967 008,0099,49 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0072 000,0041 422,0057,53 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0041 422,0069,04 %
-504200Odměny za užití počítačových programů0,0012 000,000,000,00 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0025 000,0021 780,0087,12 %
-512300Podlimitní technické zhodnocení0,0025 000,0021 780,0087,12 %
+513Nákup materiálu14 987 000,0021 976 500,0020 898 533,7095,09 %
-513100Potraviny356 000,00356 000,00193 203,8454,27 %
-513200Ochranné pomůcky34 500,0036 000,0027 204,0075,57 %
-513300Léky a zdravotnický materiál11 500,0011 500,007 376,0064,14 %
-513400Prádlo, oděv a obuv30 000,0040 000,0039 200,0098,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,00299 342,3166,52 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek921 000,001 241 000,001 164 634,6593,85 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT10 300 000,0016 402 800,0016 268 720,5599,18 %
-513800Nákup zboží350 000,00520 000,00507 364,0097,57 %
-513910Kancelářský materiál660 000,00660 000,00591 928,3189,69 %
-513920Materiál pro úklid249 000,00249 000,00221 540,0088,97 %
-513930Automateriál335 000,00255 000,0082 104,2032,20 %
-513940Ostatní materiál851 000,001 031 000,00821 088,5879,64 %
-513942Ostatní majetek 129 000,00169 000,00142 604,4784,38 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00545 200,00522 846,5095,90 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 376,2993,76 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 625,0776,25 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,007 625,0776,25 %
+515Voda, paliva,energie2 309 000,003 029 400,002 129 691,4470,30 %
-515100Studená voda35 000,0045 000,0036 305,0080,68 %
-515300Plyn381 000,00490 000,00406 292,0882,92 %
-515400Elektrická energie649 000,001 250 400,00608 010,6848,63 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 244 000,001 244 000,001 079 083,6886,74 %
+516Nákup služeb91 459 284,0089 086 534,0085 101 524,8095,53 %
-516100Poštovní služby39 000,0054 000,0044 194,6081,84 %
-516240Služby telekomunikací IT3 550 000,003 570 000,003 550 951,7799,47 %
-516310Pojistné343 000,00341 500,00285 629,0083,64 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům45 000,0045 000,0018 005,0040,01 %
-516400Nájemné19 187 984,0019 587 984,0019 311 518,5798,59 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0025 000,000,000,00 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby700 000,00700 000,00420 722,6060,10 %
-516710Služby školení a vzdělávání4 100 000,004 188 000,004 123 348,9098,46 %
-516800 Zpracování dat ICT28 960 000,0026 705 750,0026 349 394,4998,67 %
-516910Příspěvky na stravování5 022 100,005 022 100,004 432 402,0088,26 %
-516920Ostatní služby27 672 200,0026 537 200,0024 627 854,1792,81 %
-516921Ostatní služby zahraniční400 000,00520 000,00426 528,4582,02 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00500 000,00453 175,0090,64 %
-516930Tisk publikací70 000,00425 000,00411 310,5996,78 %
-516940Překladatelské práce500 000,00610 000,00485 987,6679,67 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené300 000,00235 000,00141 635,0060,27 %
+517Ostatní nákupy8 589 833,008 210 833,005 454 204,3266,43 %
-517110Opravy a udržování651 000,00432 000,00254 255,9058,86 %
-517130Opravy a údržba bytů300 000,00406 000,00357 955,3388,17 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků468 000,00518 000,00328 788,1763,47 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0022 764,9411,38 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00100 000,0059 736,5359,74 %
-517210Programové vybavení IT200 000,004 000,003 376,0084,40 %
-517310Cestovné tuzemské1 804 833,001 774 833,001 057 529,0059,58 %
-517320Cestovné zahraniční3 200 000,002 700 000,001 747 571,6464,72 %
-517510Pohoštění tuzemské556 000,00996 000,00968 689,3197,26 %
-517520Pohoštění zahraniční550 000,00820 000,00497 172,0060,63 %
-517600Účastnické poplatky na konference210 000,00110 000,00108 771,5498,88 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční130 000,00130 000,0042 402,1032,62 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,005 191,8625,96 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 522 800,004 887 014,004 427 743,6990,60 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady100 000,00150 000,00130 423,0086,95 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0069 218,6986,52 %
-519500Odvody za ZPS0,00314 214,00314 214,00100,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 4 342 800,004 342 800,003 913 888,0090,12 %
+534Převody vlastním fondům5 703 205,005 756 262,005 752 810,0099,94 %
-534200Převody FKSP5 703 205,005 756 262,005 752 810,0099,94 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům63 800,0063 800,0057 263,0089,75 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo55 500,0055 500,0054 000,0097,30 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,003 000,0042,86 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00992 529,0099,25 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 000 000,001 000 000,00992 529,0099,25 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00105 450,4370,30 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00105 450,4370,30 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku2 500 000,005 308 250,002 502 394,9547,14 %
-611100Programové vybavení2 500 000,005 308 250,002 502 394,9547,14 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku131 680 000,00297 979 000,0031 616 999,8810,61 %
-612100Budovy a stavby125 500 000,00290 500 000,0028 034 043,139,65 %
-612200Stroje a zařízení1 080 000,001 080 000,00526 229,0048,72 %
-612300Dopravní prostředky3 100 000,003 100 000,001 631 281,2052,62 %
-612500Výpočetní technika2 000 000,003 299 000,001 425 446,5543,21 %
 VÝDAJE CELKEM678 016 929,00856 091 408,00575 725 229,9367,25 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.