Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2018 (VÝDAJE)

(stav k 24.1.2019)

Úvodní stránka > Výdaje > Nákup služeb


Detail rozpočtové položky

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy285 160 208,00287 813 053,00287 680 967,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci24 520 394,0024 520 394,0023 521 901,6595,93 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem105 291 405,00106 193 368,00105 412 389,0099,26 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0072 000,0041 422,0057,53 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0025 000,0021 780,0087,12 %
+513Nákup materiálu14 987 000,0021 976 500,0020 898 533,7095,09 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 625,0776,25 %
+515Voda, paliva,energie2 309 000,003 029 400,002 129 691,4470,30 %
+516Nákup služeb91 459 284,0089 086 534,0085 101 524,8095,53 %
-516100Poštovní služby39 000,0054 000,0044 194,6081,84 %
-516240Služby telekomunikací IT3 550 000,003 570 000,003 550 951,7799,47 %
-516310Pojistné343 000,00341 500,00285 629,0083,64 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům45 000,0045 000,0018 005,0040,01 %
-516400Nájemné19 187 984,0019 587 984,0019 311 518,5798,59 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0025 000,000,000,00 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby700 000,00700 000,00420 722,6060,10 %
-516710Služby školení a vzdělávání4 100 000,004 188 000,004 123 348,9098,46 %
-516800 Zpracování dat ICT28 960 000,0026 705 750,0026 349 394,4998,67 %
-516910Příspěvky na stravování5 022 100,005 022 100,004 432 402,0088,26 %
-516920Ostatní služby27 672 200,0026 537 200,0024 627 854,1792,81 %
-516921Ostatní služby zahraniční400 000,00520 000,00426 528,4582,02 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00500 000,00453 175,0090,64 %
-516930Tisk publikací70 000,00425 000,00411 310,5996,78 %
-516940Překladatelské práce500 000,00610 000,00485 987,6679,67 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené300 000,00235 000,00141 635,0060,27 %
+517Ostatní nákupy8 589 833,008 210 833,005 454 204,3266,43 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 522 800,004 887 014,004 427 743,6990,60 %
+534Převody vlastním fondům5 703 205,005 756 262,005 752 810,0099,94 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům63 800,0063 800,0057 263,0089,75 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00992 529,0099,25 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00105 450,4370,30 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku2 500 000,005 308 250,002 502 394,9547,14 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku131 680 000,00297 979 000,0031 616 999,8810,61 %
 VÝDAJE CELKEM678 016 929,00856 091 408,00575 725 229,9367,25 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.