Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2020 (VÝDAJE)

(stav k 9.2.2021)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy313 725 820,00313 725 820,00313 574 651,0099,95 %
-501110Platy zaměstnanců313 725 820,00313 725 820,00313 574 651,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 785 704,5594,29 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00586 990,0034,14 %
-502200Platy představitelů27 604 800,0027 604 800,0027 198 714,5598,53 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,000,000,00 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem115 999 509,00115 999 509,00114 897 915,8499,05 %
-503100Sociální zabezpečení85 112 066,0085 112 066,0084 212 318,1098,94 %
-503200Zdravotní pojištění30 887 443,0030 887 443,0030 685 597,7499,35 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví71 979,00121 979,00100 031,0082,01 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0045 702,0076,17 %
-504200Odměny za užití počítačových programů11 979,0061 979,0054 329,0087,66 %
+512Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
-512300Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu5 896 000,005 730 650,003 150 141,2954,97 %
-513100Potraviny452 500,00423 500,0059 802,1714,12 %
-513200Ochranné pomůcky79 000,00223 000,00133 338,8659,79 %
-513300Léky a zdravotnický materiál11 500,0013 500,0011 081,0082,08 %
-513400Prádlo, oděv a obuv45 000,0030 000,0029 560,0098,53 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,00280 490,8670,12 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 051 000,001 051 000,00707 813,6167,35 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT400 000,00400 000,00211 957,8452,99 %
-513800Nákup zboží550 000,00490 000,00176 576,0036,04 %
-513910Kancelářský materiál651 000,00500 650,00284 964,3656,92 %
-513920Materiál pro úklid469 000,00514 000,00387 501,6775,39 %
-513930Automateriál210 000,00210 000,0090 941,8143,31 %
-513940Ostatní materiál1 278 000,001 176 000,00624 771,0453,13 %
-513942Ostatní majetek 189 000,00189 000,0044 639,3023,62 %
-513943Ostatní materiál IT100 000,00100 000,0097 155,8797,16 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 546,9095,47 %
+514Úroky10 000,0010 000,001 883,7818,84 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,001 883,7818,84 %
+515Voda, paliva,energie2 466 000,002 495 000,001 402 937,0056,23 %
-515100Studená voda90 000,00119 000,0092 482,0077,72 %
-515300Plyn423 000,00423 000,00234 323,6855,40 %
-515400Elektrická energie753 000,00753 000,00556 471,6073,90 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 200 000,001 200 000,00519 659,7243,30 %
+516Nákup služeb103 753 373,00106 807 723,0087 325 320,8181,76 %
-516100Poštovní služby112 000,00112 000,0048 733,0043,51 %
-516240Služby telekomunikací IT3 550 000,003 550 000,003 456 517,0997,37 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,00246 634,0071,49 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům5 000,005 000,001 050,0021,00 %
-516400Nájemné20 121 000,0020 121 350,0019 796 074,3298,38 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0050 000,0038 750,0077,50 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby650 000,00750 000,00332 411,0044,32 %
-516710Služby školení a vzdělávání4 091 000,004 021 000,003 179 245,5579,07 %
-516800 Zpracování dat ICT28 920 000,0030 788 000,0029 953 102,3597,29 %
-516910Příspěvky na stravování5 133 373,006 233 373,005 598 905,0089,82 %
-516920Ostatní služby26 536 000,0026 672 000,0023 530 205,4188,22 %
-516921Ostatní služby zahraniční12 600 000,0012 570 000,0047 761,500,38 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00500 000,00438 184,0087,64 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,001 029,001,47 %
-516940Překladatelské práce650 000,00650 000,00365 371,6956,21 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00350 000,00272 479,9077,85 %
+517Ostatní nákupy7 820 000,0012 820 000,007 181 861,2856,02 %
-517110Opravy a udržování471 000,005 501 000,005 317 930,7396,67 %
-517130Opravy a údržba bytů350 000,00350 000,00112 929,2532,27 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků329 000,00329 000,0059 397,1618,05 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů100 000,00100 000,0066 195,5366,20 %
-517160Opravy a udržování IT100 000,00100 000,0062 288,7162,29 %
-517210Programové vybavení IT200 000,00200 000,00125 861,2862,93 %
-517310Cestovné tuzemské1 294 000,001 294 000,00358 190,0027,68 %
-517320Cestovné zahraniční3 350 000,002 850 000,00197 749,136,94 %
-517510Pohoštění tuzemské606 000,00556 000,00389 580,2770,07 %
-517520Pohoštění zahraniční600 000,00600 000,00159 352,3026,56 %
-517600Účastnické poplatky na konference150 000,00170 000,00146 696,9486,29 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční250 000,00750 000,00185 689,9824,76 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,000,000,00 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 253 431,9087,88 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,0057 888,0028,94 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0073 715,9092,14 %
-519500Odvody za ZPS400 000,00400 000,00366 884,0091,72 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 298 000,005 298 000,004 754 944,0089,75 %
+534Převody vlastním fondům6 274 516,006 274 516,006 261 869,0099,80 %
-534200Převody FKSP6 274 516,006 274 516,006 261 869,0099,80 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0049 563,0072,57 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo60 000,0060 000,0046 500,0077,50 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,002 800,0040,00 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 020 000,002 320 000,001 529 831,0065,94 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 020 000,002 320 000,001 529 831,0065,94 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00109 939,2373,29 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00109 939,2373,29 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 000 000,001 000 000,00620 488,0062,05 %
-611100Programové vybavení1 000 000,001 000 000,00620 488,0062,05 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku51 000 000,0062 000 000,0054 341 562,8087,65 %
-612100Budovy a stavby33 100 000,0044 100 000,0042 328 071,5195,98 %
-612200Stroje a zařízení4 800 000,004 800 000,003 135 015,8665,31 %
-612220Bezpečnost. systémy500 000,00500 000,00202 010,7140,40 %
-612300Dopravní prostředky1 600 000,001 600 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika11 000 000,0011 000 000,008 676 464,7278,88 %
 VÝDAJE CELKEM644 751 491,00665 019 491,00623 587 131,4893,77 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.